amalinks wokungena

Breaking News

EleZimbabwe Lizamanyana Lomhlaba Ekunanzeni Ilanga leWorld Cancer Day


Cervical Cancer
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ngoLwesibili mhlaka 04 Nhlolanja ekunanzeni ilanga lokukhankasela ulwazi mayelana lomkhuhlane wemvukuzane lapho uzulu akhuthazwa ukuthi ahlolwe njalonje ukuze nxa uthe watholakala lumkhuhlane ubonakale masinya, ulakho ukuphatheka ngcono kulalapho ubonakala ususabalele umzimba wonke.

Ilanga le World Cancer Day lasungulwa yinhlanganiso ye Union for International Cancer Control ijonge ukusekela imizamo yokwehlisa inani labantu elihlaselwa lelilahlekelwa yimpefumulo ngenxa yemvukuzane kusiyafika umnyaka ka 2020.

Ingcwethi kugatsha lwezempilakahle zithi ngomnyaka munye abantu abazinkulungwane eziyisithupha – 6 000 baza ezibhedlela belomkhuhlane wemvukuzane kuleli, lanxa nje kucatshangwa ukuthi inani labantu elihlaselwa ngumkhuhlane lo liphezulu kulaleli ngoba abanye abantu bafa bengabuyanga ukuzodinga uncedo lokwelatshwa. Kunani leli eliza ezibhedlela, kufa inkulungwane lengxenye ngomnyaka – 1 500.

Ingcwethi lezi zithi imvukuzane ezithile zivame ebantwini abatshiyeneyo lapho kwabesilisa kuvame ebizwa ngokuthi yi carposi sarcoma le prostrate, kwabesifazana ngeyesibeletho kulandela eyebele, kuthi ebantwaneni abangabafana yileukamia kulandela eyamehlo, emankazaneni kube ngeyezinso, eyamehlo leyengqondo.

Ingcwethi kugatsha lwezempilakahle uDokotela Bernard Madzima uthi baphathekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane ikakhulu eyesibeletho ngoba ilakho ukuvikelwa.

Uthi sebesebangeni esiphezulu emalungiselelweni wokuqala uhlelo lokuhlaba amantombazana aleminyaka eyisitshiyagalolunye kusiya kwelitshumi lantathu amajekiseni okuvikela umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho, oluzasungulwa ngenyanga kaMabasa lonyaka esiqintini sakoSeke.

Wengeze esithi baqakathekisa ukuvikela kanye lokuthi kubelemitshina yokuwubamba masinye lumkhuhlane useselula ukwelapheka.

Isakhamuzi uNkosikazi Prisca Ngwenya, uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe likhulumisane ngemvukuzane ngoba banengi abantu asebehlaselwa yilumkhuhlane.

Uthi mhlawumbe kungakhulunywa ngemvukuzane ngendlela okwakhulunyiswana ngengculaza inengi labantu lilakho ukuthola ulwazi lokudinga uncedo kusesemasinya.

Wengeze esithi banengi abantu abalokhu belemicabango eminenginengi ngemvukuzane, abanye becabanga ukuthi ngumkhuhlane odinga osiyazi besintu bekholwa ukuthi bayaloywa ngenxa yokuthi inengi liyaswela uncedo lokwelatshwa ezibhedlela.

Umongikazi, uNkosikazi Caroline Mathema, uthi kumqoka ukuthi uzulu abelolwazi olupheleleyo ngemvukuzane ikakhulu uhlobo lwesibeletho ngoba banengi abesifazana abahlaselwa ngumkhuhlane lo.

Uthi banengi abesifazana abasebenzisa imithi yesintu kuzitho zensitha okwenza kubelula ukuthelelwa imikhuhlane yemacansini egoqela iHuman Papiloma Virus eyiyo ebangela imvukuzane yesibeletho.

Ingcwethi ekwelapheni imvukuzane kugatsha lwezempilakahle, uDokotela Anna Mary Nyakabau uthi ukwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane sokunzima ikakhulu nxa kukhangelwa abantu abaphila legcikwane lengculaza.

Uthi inengi labantu eliphila laleligcikwane lilakho ukuthola imvukuzane ikakhulu eyesibeletho leyesikhumba i-carposi sarcoma ebanzima ukwelapheka.

Wengeze esithi ngenxa yalokhu, sebelenhlelo zokukhangela abantu abaphila legcikwane lapho bebuya ezibhedlela bezodinga imithi yama ARVs ukuthi bahlolwe njalonje ukuthi abalayo imvukuzane na.

IZimbabwe isilogwalo lwayo lwakuqala lokulwisana lemvukuzane i-Cancer Strategy olulotshwe ngemva kokukhulumisana lengcwethi zezemilakahle, uhulumende kanye lezibhedlela.

Iziphathamandla kugatsha lwezempilakahle zithi lolugwalo luzasetshenziswa ukudinga imali enhlanganisweni ezizimele zodwa ezitshiyeneyo ukuze kuvikelwe, kuhlolwe njalo kwelatshwe masinya labo abahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane.

Indikimba yalonyaka yokunanza ilanga leWorld Cancer Day ithi ‘Reduce stigma, Debunk the Myths’.
XS
SM
MD
LG