amalinks wokungena

Breaking News

Ukusetshenziswa Kokuvikela Ukuzithwala Kuqansile Ngekhefu leKhisimusi


Ukusetshenziswa kwendlela yokuzivikela ukuzithwala ngemva kokuya emacansini eye emergency pill loba i-morning after, ludaba egudwini kulandela imbiko ethi amaphilisi la aphelile koBulawayo ngekhefu leKhisimusi okutshengisa ukuthi inengi labantu alisebenzisi indlela zokuvikela ngakhoke besengozini zokuthelelana imikhuhlane yengulamakwa okugoqela lengculaza.

Imbiko le iveze ukuthi izitholo ezithengisa imithi, ama pharmacy alitshumi lanhlanu akoBulawayo athengise amaphilisi la okuvikela ukubamba isisu ngemva kokuya emacansini ungazivikelanga, aze aphela du kulandela ikhefu leKhisimusi lokuqala komnyaka.

Phezu kwalokho, indlela yokukhangela ukuthi umuntu uzithwele na, ama pregnancy test, lawo aseyinvelakanci kulelidolobho.

Amaphilisi la asebenza ukuvikela ukuzithwala nxa ethe anathwe ngemva kwelanga kusiya kumalanga amathathu umuntu eye emacansini.

Intengo yamaphilisi la iphakathi kwamadola amane kusiya kwayisithupha endaweni ezitshiyeneyo ezithengisa imithi.

UNkosazana Sharon Ndlovu, osebenza epharmacy, uthi inengi labantu eliza lidinga amaphilisi la ngabasakhulayo ikakhulu abesilisa ngoba kukhanya amantombazana ayayangeka ukuzazidingela amaphilisi la.

Uthi ukuphela kwamaphilisi la akuqali khathesi kodwa kuvamile lapho kuthe kwaba lemicimbicimbi yabahlabeleli abalodumo lapho intsha evame ukuyazijabulisa khona.

Osakhulayo, uNkosazana Nomalanga Mlovu, uthi inengi labo lisebenzisa lindlela yokuvikela ukuukuzithwala ngoba alilaso isibindi sokuya emakiliniki kumbe ezibhedlela ukuyadinga indlela zokuzivikela okwesikhathi eside.

Uthi nxa bethenga emapharmarcy akulambuzo eminengi abayibuzwayo kungakho akufani lemakiliniki lapho abangeniswa idale bengakatholi uncedo.

UNkosikazi Simangele Gumbo, oyisakhamuzi, uthi kuyethusa ukuthi inengi labantu, kugoqela abasakhulayo lilokhu lisaya emacansini lingavikelanga.

Uthi kukhulunywa malanga wonke ngengozi zokuya emacansini ungavikelanga, ezigoqela ukuthelelana igcikwane lengculaza kodwa intsha konke lokhu ikutshaya indiva.

Wengeze esithi kumele abantwana bafundiswe ezikolo ngengozi zokuya emacansini bengavikelanga njalo besebancane lokuthi bangathola ngaphi uncedo lapho beludinga.

Osebenzelana labasakhulayo, UNkosikazi Tariro Makanga, uthi inengi labazali lithukuza amakhanda emqubeni likutshaye indiva okwenziwa yintsha ngoba lisesaba ukukhulumisana labantwana ngendaba zemacansini.
Uthi abezempilakahle labo abalazo inhlelo zokukhulumisana labasakhulayo, okuyibo abasengozini yokuthelelwa igcikwane lengculaza.

UMaNdlovu yena wengeze esithi amaphilisi la i-emergency pill ayenzelwanga ukusetshenziswa njalonje ngoba ilakho ukulimaza umzimba. Uthi ungabona usuwanatha udlulisa kanye ngenyanga uyabe usufaka impilakahle yakho engozini.
Uthi kuqakathekile ukuthi labo abaya emacansini bavikele kumbe basebenzise indlela zokuvikela ukubamba isisu ezihlala okwesikhathi hatshi le.

Inani labasakhulayo elibamba izisu libikwa liqonga lanxa kungacaci ukuthi bangaki abazithwala ngamnyaka munye. Lanxa kusakhulunyiswana ngokuthi abantwana abasezikolo banikwe indlela zokuvikela emacansini, abasakhulayo abayadinga loluncedo ezibhedlela kumbe emakiliniki bayaphathiswa kungakhathalekile ukuthi bayafunda kumbe hatshi.
XS
SM
MD
LG