amalinks wokungena

Breaking News

Kusungulwa Uhlelo Lwensuku Ezintathu Lokuvalelisa uMandela


Long queue to view Mandela's body(Umfanekiso uthethwe nguBenedict Nhlapho)
Uhlelo lwamalanga amathathu lokuvalelisana lesidumbu sikamuyi owaba ngumongameli wakuqala onsundu kwele South Africa, umnumnzana Nelson Rolihlahla Mandela, luqalile ngoLwesithathu emahofisini kahulumende eUnion Buildings esigodlweni ePretoria. Inkulungwane lenkulungwane zabantu abagoqela uzulu jikelele, inkokheli yamazwe, iziphathamandla zikahulumende lezizalwane zakwamanye amazwe, bebefolile bedlula duzane lebhokisi likaMandela bebona isidumbu sakhe okokugcina.

Bekuyisikhathi sosizi, ukudana lenyembezi, ngesikhathi lapho izizalwane zakwele South Africa zifolile zingena eUnion Buildings e Pretoria lamhlanje, zisiyavalelisa okokugcina isidumbu salowo owaba ngumongameli onsundu wakuqala kwele South Africa, umnumnzana Nelson Mandela.

Uhlelo lokubonwa kwesidumbu sikaMandela, luqale ngovivi ekuseni ngesikhathi isidumbu sakhe sithwala ngemota, sisuka esibhedlela se 1 Military Hospital sesisiya eUnion Buildings. Amakhulu abantu abagoqela abantu makhaza, amasotsha lamapholisa, bebemile emaceleni emigwaqo amehlo egcwele usizi lenyembezi ngesikhathi imota yesidumbu sikaMandela isedlula.

Kodwa banengi abazibuzayo ukuthi kungani okaMadiba ethandeka kangaka kwele South Africa lemhlabeni jikelele.

Ngesikhathi ibhokisi lesidumbu sikaMandela lisehliswa emoteni ekufikeni kwaso eUnion Buildings, kuthuliseke kwathi ncwaka, kwezwakala kuphela umsindo wendizamtshiya zamasotsha lamapholisa ebezizulazula phezulu.

Imuli kaMandela yiyo eqale ukuphiwa ithuba lokubona umzimba kaMandela, wona obusebhokisini elikhanyiselayo phezulu ukuze abantu bambone kuhle okaMadiba.
Qede lapho kulandele omongameli bamazwe leziphathamandla zikahulumende.

Umphathintambo osebenzela ehofisini kaMongameli umnunzana Collins Chabane, uqale ngokuxwayisa uzulu ukuthi aziphathe ngenhlonipho ngesikhathi evalelisa umuyi.

Ngemva kwalokho kube sekuvunyelwa uzulu ukuthi laye angene abone isidumbu sikaMandela okokugcina.

Lelike kube lithuba lokudangala lokukhala ngesikhathi izinkulungwane zabantu zidlula duzane lebhokisi likaMandela bemvalelisa okokugcina. Bekungavunyelwa ukuthatha imifanekiso, ukuma duzane lebhokisi loba ukuzombona okwesibili.
Banengike abehluleke ukuzibamba, bakhala zoma, njengoba ukubona isidumbu sikaMandela kwenze kwacaca enqondweni zabo ukuthi ngempela iqhawe labo abalithandayo uNelson Rolihlahla Mandela Ahh Dalibunga Madiba, usehambile njalo akasoke esaphenduka.

Unkosazana Serah Matlhobogoane, omunye wezinkulungwane zabantu abebezovalelisa isidumbu sikaMandela, uthi kuhlabe kwathophela enhliziyweni.

Kuyacacake ukuthi udumo lwalindoda elilelwa ngabakwele South Africa lomhlaba jikelele, kalusoke lukhohlakale embalini yomhlaba. Lokhu kuvezwa mngceke nguZolani Mkiva, imbongi eyagiya kwazwela ngesikhathi uMandela engcotshwa ukuba ngumongameli.
XS
SM
MD
LG