amalinks wokungena

Breaking News

Umbukiso Wezenjiwayo oweMine Entra Uqala Mhlaka 22 Ntulikazi


Umbukiso wezemigodi uyaqala ngalinyanga ngesikhathi intengo yamatshe aligugu kanye lokunye okwenjiwayo iphansi njalo abezemigodi bebhekane lokusilela kwamandla kagetsi kanye lemali enengi edingakalayo ukwemba amatshe la.

I-Mine Entra eyaqala mhlaka 22 isiyaphela mhlaka 24 kuyonale inyanga kaNtulikazi, isithole abantu ababukisayo phose ikhulu lengxenye – 147 abavela kuleli kanye lakwamanye amazwe abalisa iGermany, China leSouth Africa.

Indikimba yalonyaka ikhuluma ngokudinga lokuthola amathuba athile kuloluhlangothi, isithi: Unearthing Opportunities.

Umbukiso lo uzahlanganisa abanikazi bemigodi, abaphathintambo lezinye iziphathamandla zikahulumende, abathengisa impahla zokugebha kanye lalabo abalemali yokufaka kuloluhlangothi.

Usibalukhulu wenkampani ye Zimbabwe International Trade Fair Company, uNkosikazi Nomathemba Ndlovu, uthi bazakuba lemihlangano ethile ezahlanganisa abantu abatshiyeneyo abakuloluhlangothi ukuthi kuxoxiswane ngokuthi kungaphathiswana njani ukuthi luthuthukiswe njalo kuphathiswe labo abemba bebodwa ngezandla bengela mitshina emikhulu.

Amalungiselelo alonyaka, uthi ahamba ngendlela njalo umbukiso lo ulokhu uqakathekile ngoba ezemigodi zimqoka kunotho yelizwe kungakhathalekile imbambeko ezikuloluhlangothi.

Ingcwethi kwezenotho yelizwe, uMnumzana Siyabonga Ndebele, uthi kumele abagebha amatshe aligugu bakhulumisane ngokulungisa impahla epheleleyo kuleli hatshi ukuthengisela kwamanye amazwe impahla engalungiswanga ngoba ithengiswa nge mali enlutshwane ithi isiphenduka isidula.

Le yindaba ekhulunywa mihla yonke kodwa uthi, abezemigodi kumele baqale ukusebenzela lokhu ngoba intengo yamatshe aligugu angalungiswanga iphethwe ngamanye amazwe okokuthi lapho iphansi amazwe alempahla la engalungiswanga ayayikhotha imbenge yomile.

Uqhubeke esithi kuqakathekile njalo ukuthi kukhulunyiswane lalabo abemba bezimele bodwa ngoba yibo asebebanengi elizweni nanku amankampani amakhulu athwala nzima ukuqhubeka esebenza.

Osebenza labosomabhizimisi abatshiyeneyo, uNkosikazi Sithembile Pilime, uthi imbukiso enjengeMine Entra iqakathekile ukuthi osomabhizimisi bakuleli baze ukuzahlanganisa amakhanda ikakhulu labavela kwamanye amazwe athuthukileyo ukuze bezwe ukuthi maqhinga bani abawasebenzisa ukuyafika lapho abakhona.

Uthi ukuswelakala kwemali elizweni lokuqhubeka kuthengiswa impahla efanayo endaweni ezifanayo, akusi loluhlangothi ndawo kodwa kudinga abantu abazavusa imikambo emitsha njalo bathengise impahla elonhlonzi.

Lanxa nje uhlangothi lwezemigodi lubhekane lenkinga ezinengi, lulokhu luyingxenye eqakathekileyo kunotho yelizwe lapho phose ingxenye – 50% yempahla yonke ephuma elizweni isiyathengiswa ivela kuloluhlangothi okuletha itshumi lantathu ekhulwini – 13% yemali esetshenziswa nguhulumende ukuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo.

Umphathintambo wogatsha lolu, uMnuzana Walter Chidakwa uzavula lumbukiso ngokusemthethweni kusihlwa mhlaka 23 Ntulikazi.

XS
SM
MD
LG