amalinks wokungena

Breaking News

Kwethulwa Umtshina Othengwa Imithi owe Pharmacy Dispensing Unit (PDU) eSouth Africa


Umtshina owe Pharmacy Dispensing Unit (PDU)

Umtshinalo wokunikeza umuthi izigulani ezithatha amaphilisi nsukuzonke, kumbe viki zonke loba nyanga zonke, waziwa ngokuthi Pharmacy Dispensing Unit (PDU). Ukusebenza kwawo kufana xathu lowe ATM yokuthatha imali phandle kwebhanga.
Okwakuqala izigulane zihambisa kule indawo yokuthatha umuthi i-pharmacy, konke okuphathelene lazo lomkhuhlane wazo kanye lamaphilisi okufanele ziwathole.
Konke lokhu kufakwa emtshineni yamacomputer exhumene lale i ATM yomuthi. Ngemva kwalokho isigulani siphiwa ikhadi elifana laleli ele ATM yokuthatha imali.

Umtshina owe Pharmacy Dispensing Unit (PDU)
Umtshina owe Pharmacy Dispensing Unit (PDU)


Usukake lapho aqonde emchineni eseyedwa ayefaka ikhadi lakhe lenombolo yakhe yangasese ukuze umchina ubemazi. Ngaleso sikhathi kuvela umfanekiso wengcitshi ezipha umuthi bakhulumisane ukuze ogulayo athole impendulo alazo ngomkhuhlane wakhe. Ngemva kwalokho umtshina lo untshantshaza yonke imithi okufanele itholwe yilesi sigulani, besesiwuthatha sizihambela.

Ingcitshi kwezemihlobo yale imitshina enkampanini yemithi kweleSouth Africa eye Right ePharmacy umnumnzana David Molele uthi lumtshina uthatha imizuzu emithathu kuphela ukuthi uqedelane lesigulani.

Ingcitshi kwezemihlobo yale imitshina enkampanini yemithi kweleSouth Africa eye Right ePharmacy umnumnzana David Molele
Ingcitshi kwezemihlobo yale imitshina enkampanini yemithi kweleSouth Africa eye Right ePharmacy umnumnzana David Molele


Ubuxhakaxhaka balo umtshhina buyathokozisa kakhulu. Usiza isigulani ukuthi singachithi isikhathi sifolele ukuthola umuthi, size sicine singayanga emsebenzini. Okunye futhi yikuthi siyavula langempelaviki. Isigulani siyenelisa ukuthola umuthi loba yisiphi isikhathi.

Uqhubeke ethi izigulani azilindi isikhathi eside, akulathuba lokuthi zibe zilokhu zithethiswa ngomongikazi ngoba zifikanje ziqonde emtshineni, zingathatha umuthi wazo ebusuku loba emini, ngempelaviki loba ngekhefu, kantike sekuzaphungula inani labantu abaya esibhedlela.
Kayikho imali ehlawulwa yisigulane ukuthola lo umuthi.
Isizalwane sakweleSouth Africa unkosazana Bathandwa Mbele ngomunye wabantu asebesebenzisa lo umtshina.
Ndi excited kakhulu ngo machine esiwunikiweyo wase PDU pharmacy. Akusafani nakuqala. Yonke into ihamba right. Umchini awuthathi xesha even nabantu abasincedayo bane care kakhulu ngathi.
Lobanje lumtshina ungakethulwa eZimbabwe, usuthelele izizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa isikhwele sebefisa ukuthi aluba uyethulwa laseZimbabwe.

Umtshina ontshantshaza imithi owe Pharmacy Dispensing Unit (PDU)
Umtshina ontshantshaza imithi owe Pharmacy Dispensing Unit (PDU)


Isizalwane seZimbabwe umnumnzana Stanley Ndlovu, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye Asakhaneni Health and Wellness, enakakela lokufundisa abaphila legciwane lengculaza, uthi lumhcina uzasiza kakhulu ngoba omongikazi esikhathini esinengi bayazihlukumeza lezi izigulani ikakhulu ezithatha amaphilisi egciwane legculaza, awofuba iTB, awetshukela, aweBP leminye imikhuhlane.
Akusafani ne clinic ukuthi kuyabe kuvulwa ngo 8 kuvalwe ngo 4. Njalo umchini akusinto ezabikhathala njengama nurse uthole ukuthi base tiyeni, or bakulunch or akhathele or bakustrike. So ngibona angani uzaba lusizo kakhulu endabeni zesikhathi kuhlanganisa ukuya eclinic lendaba zomsebenzi.
UNdlovu okhokhela inhlanganiso elabantu abafika izinkulungwane ezinhlanu, inengi labo kungabaphila legciwane lengculaza labanye abangelalo kodwa abasekela imizamo yale inhlanganiso, uthi okunye okuhle njalo yikuthi sikhathi sonke isigulani nxa silanda amaphilisa sithola ithuba lokukhulumisana lengcitshi kwezemithi okuyinto enhle kakhulu.

So siyafisa ukuthi ma ungaba khona naseZimbabwe unganceda kakhulu especially indaba zokungaqhutshwa kahle endabeni zabo dokotela uthole ukuthi baku strike or i staff siku strike akusetshenzwa ngapha umuntu ufuna itreatment yakhe. So ma ungaba khona unganceda kakhulu kumphakathi waseZimbabwe ukuthi bathole ama treatment abo ngesikhathi esifaneleyo. Ngokwakuqala e Africa ukuthi kube lomtshinalo.

Wonake wenziwe yinkampani ye Right to Care isebenzisana ndawonye leye Right ePharmacy. KweleSouth Africa usukhona eAlexandra Shopping Plaza kanti uhulumende uthi kukhangelelwe ukuthi uqale ukutholakala endaweni ezitshiyeneyo zeliwe.
AbeZimbabwe bonake, ikakhulu labo abaphila legciwane lengculaza abahlala besiyathatha amaphilisi, bathi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende awethule laseZimbabwe lumchina, okuyinto abathi izaguqula impilo zabo kakhulu ekutholeni amaphilisi okudingeka bawanathe impilo yabo yonke.

Udaba lomtshina okhafula imithi siluphiwa nguBenedict Nhlapho
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:29 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG