amalinks wokungena

Breaking News

Ungcwatshiwe uNdumiso Gumede eNyathi Mission


Umngcwabo kaNdumiso Gumede eNyathi
Umngcwabo kaNdumiso Gumede eNyathi

Inkulungwane lenkulungwane zabantu abavele kumagumbi amane elizwe behlele emzini wako Gumede eNyathi ukuyangcwaba uNdumiso Emmanuel Gumede.

Bame indwendwe ezinde befolile, becula, begiya betshaya lemvokloklo lapho umzimba kaGumede ususwa emzini lapho adabuka khona usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission lapho abekwe khona.

Ubekiwe uNdumiso Gumede eNyathi Mission
Ubekiwe uNdumiso Gumede eNyathi Mission

Udadewabo kamuyi uCephekhulu Gumede uthi umnewabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.

"Believe you me uGumede died a death that l think he prayed for because wayehlala ethi mina angifuni kuhlupha abantu ngingafa. Uthi ngelinye ilanga bazakufonela bakutshele ukuthi ngivuke ngifile but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that he should sleep. Bakithi lizizwe libongekile lonke njengemuli."

Emngcwabeni kaNdumiso Gumede
Emngcwabeni kaNdumiso Gumede

Umfowabo kaGumede uNtando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa nguNdundu igama aziwa ngalo ngakibo UGumede.

"As a family silahlekelwe kakhulu kakhulu kakhulu ngoba ubenguye osesele umdala, nguye okade sesele esi advisor ngezinto zonke ezangekhaya, whether it's death in the family kumbe kuya kulemitshado kumbe kulani, nguye umuntu ade sesele enguye omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Ngumuntu lwana ongela laka ongelani, ubenga believe ku confrontation yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma. Lingakhuluma likhulumelane lizwanane."

UNdumiso Gumede ebehlonitshwa kwezokuphatha imdlalo yenguqu. UMgcinisihlalo we qembu leHighlanders uJohnfat Sibanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe

"UGumede thina abanye usifundisile ileadership lokuthi nxa uyi leader you work with people and abantu yibo osebenza labo abakunika idirection.l think ukewezwa laphana lezikhulumi bekhuluma ukuthi wabiza abangane bakhe wathi asifakeni imali lapha sisebenzeni. I think iHighlanders we must know ukuthi ngeyabantu vele, nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo siyisebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzeni sonkeni sibambane and then we will achieve."

Owake waba ngumdlali odumileyo ngaphansi kuka Gumede kuHighlanders njalo waba ngumqeqetshi we Bosso uMadinda Ndlovu uthi akula ozofana loGumede kuleliqembu lamahlolanyama.

Baze ngobunengi abantu ukuzovalelisa uNdumiso Gumede
Baze ngobunengi abantu ukuzovalelisa uNdumiso Gumede

"Thina singena ku Highlanders sisangabafana abancane, sifice uGumede enguye u chairman we Highlanders, usamukele wasiphatha ngesandla esiright kakhulu. Ngikho ke thina sithi, mina ngithi silahlekelwe kakhulu ngo Gumede, angikholwa ukuthi sizathola omunye uchairman ozaba njengo Gumede futhi ku Highlanders."

Ilunga ledale lephalamende esigabeni seBubi eliphethe isigaba senyathi uMnu Sonny Mguni uthi uGumede wayelazi kakhulu ibhola.

'Banengi abazama ukukopa izinto ezenziwa ngu Gumede, libonile ku ZIFA, likubonile lanxa ehambe e Botswana. Bayehluleka ukufika esibangeni ebesilo Gumede. Indlela abekhokhela ngayo, ngoba umlimu wayemdalile wamnika ubuchopho obokucabanga. Ubuchopho obokucabanga kawukhuli litalent olinikwa ngumlimu kuphela. Awuyi eskolo uyekuthatha lokhu akuthengwa langemali,yibuchopho obunikwa ngumlimu. UGumede was a rare breed esayikwayo emhlabeni lapha."

Iqembu lenguqu leHighlanders labunjwa ngabantwana baka Njube owayezalwa yinkosi uLobengula libunjelwa eNyathi, uZwide Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala loGumede.

"Ngimaze ngo 1976 esenza iteaching practice eMzilikazi Secondary school, wangithatha wangifaka ekhwapheni njengomfana omncane. Sasihamba sonke sisiya eGwelu engiphelekezela ukuyabona intombazana yami esangiyithatha khathesi. Ubelesifiso ukuthi i identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyinziki yani? Yokwazana lokuthi singobani."

Abantu bamphelekezele ngobunengi uGumede, besithi ngoba ubengumuntu wabantu njalo nguye owenza iHighlanders yaba lamahofisi, amabhasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha lenkezo ezinengi.

UGumede obedume kakhulu kwezokuqondisa umdlalo wenguqu njalo engumongameli we qembu leHighlanders ubhubhe phambilini komnyaka omutsha ka2022, mhlaka 29 Mpalakazi ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane.

Bathi intaba idilikile selele uGumede yena utshone eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lasithupha 76.

Udaba lokungcwatshwa kukaNdumiso Gume siluphiwa nguEzra Tshisa Sibanda
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:09 0:00
XS
SM
MD
LG