amalinks wokungena

Breaking News

Uzulu koBulawayo Ukhuthazwa Ukuthi Ahlolwe Umkhuhlane weTB


Ministry of Health
Ministry of Health

Abogatsha lwezempilakahle bamanyane labekhansili yakoBulawayo ukuqhuba uhlelo lokuhlola uzulu umkhuhlane wofuba olwe Tubercolosis kungela mbadalo. Uhlelo lolu luqale NgoMvulo njalo luzaphela mhlaka 10 Lwezi.

Abohlangothi olwe National Tuberculosis Control Programme bahlele umkhankaso wokuhlola abantu umkhuhlane weTB kungela mbadalo endaweni ezitshiyeneyo zakoBulawayo.

Unkosikazi Florence Dube umhlali wakoBulawayo uthi bayajabula ukuthi kube lohlelo lokuthi belatshwe mahala.

“Lapha eclinic esibuye kiyo eseRobert Sinyoka sikhululeke kiyo siyathaba njalo ngokuba iyaselapha mahala singela mbhadalo. Namuhla ukuze sifike lapha yikuthi kuthwa bayahlola mahala iTB labo tshukela.”

Unkosikazi Annie Phiri omunye wabahambe ukuyahlolwa uthi bebesehlulwa yimali ukuthi bahambe eKhami Clinic bayehlolwa.

“Ngizelapha ukuze checker ichest ngileproblem yechest lobhudi uzohlolwa iTB, okusenze sasukuma ngamaproblems okugula but imali yokuthi sihambe siye ezibhedlela kuboKhami clinic ama X- ray yiyo esingelayo. lnto esenze saze sasukuma yikuthi ngokwamahara yikho sigijime sabuya ukuthi lathi sizethola ukuhlolwa kwamahara ngoba singakhoni ukuthi sibhadale imali ezibhedlela ezinkulu.”

Unkosikazi Janet Mvundla umhlali weRobert Sinyoka uthi wake wabanjwa umkhuhlane wofuba kodwa wehlulwa yimali ukuba ayehlolisiswa.

“Ngiqalisa ukugula bengibulawa yiTB ngingakwanisi ukuthi ngihambe eclinic ngifuna ukuyayelatshwa kufuneka imali yokuya thatha iX Ray imali idura. Khathesi sengiqalisa kutsha ukuthi ngibuye ngoba ngizwe kuthwa kuleclinic yamahala ngizobonana labo ukuthi sekuvukile.”

Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa isakhamuzi sakoBulawayo uthi ikhansili yenze kuhle kakhulu.

“Silokuthaba kakhulu ukuthi kube lomkhankaso wokuhlolwa abantu mahala kungelambhadalo, singanazelela inengilabantu belisehluleka ukuyahlolwa abanye baze bahambe sekulate ukuyahlolwa kuze kucine sekulahleke impilo. lsifiso sethu ngesokuthi bakwenze minyaka yonke njalo ndawo zonke.”

Umbiko owethulwe ngabekhansili yakoBulawayo izolo, uzulu ukhuthazwe ukuthi abadala asebeleminyaka engamatshumi ayisithupha lanhlanu yokuzalwa, abahlala endaweni eziminyeneyo, abantwana abangondlekanga (Malnourished), abagula umkhuhlane wetshukela, izisebenzi zezempilakahle, abasebenza emajele, izibotshwa, abasanda kukhululwa emajele, abake bondla izigulane zezempilakahle, abasebenza ukwemba imigodi yegolide bahambe bayehlolwa.

Labo abalezibonakaliso ezigoqela ukuginqa ebusuku, uphepha kanye labapila legcikwane lengculaza eleHIV labo bakhuthazwa ukuyahlolwa.

Uzulu ukhuthazwe ukuthi ahambe endaweni eziseduze lalapho ahlala khona ukuze bayehlolwa iTB.

NgoMvulo abahlolayo bayabe beseRobert Sinyoka. Ngolwesibili eOld Pumula shops, kuthi mhlaka 3 Lwezi eNgozi Mine, eMagwegwe mhlaka 4 eSigodweni eCowdray Park, kuthi mhlaka 6 lo 7 bazabe bekhangele iCowdray Park kuthi mhlaka 8 Efusini Shops eMzilikazi ngelanga lokucina mhlaka 10 Killarney Squatter Camp.

XS
SM
MD
LG