amalinks wokungena

Breaking News

Uzulu Ulimukiswa Ngemvukuzane Yebele


Ukucebisana Ngemvukuzane Yebele
Ukucebisana Ngemvukuzane Yebele

Abakumsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kaMfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele njengoba kuyiso isikhathi okuqhutshwa khona umkhankaso oweBreast Cancer Awareness Month.

Ukubanjwa ulemvukuzane le, bathi akutsho ukuba umuntu sephiwe insuku ezimbalwa zokuphila kodwa bekhuthaza ukuhlolwa masinya ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulumkhuhlane.

Inyanga kaMfumfu yisikhathi sokukhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele, iBreast Cancer Month. Imvukuzane yebele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazana abaphezu kweminyaka engamatshumi amane (40), kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula, owesifazane ongela mtwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwana.

Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngemvukuzane yebele lezibonakaliso.

“I breast cancer yimvukuzane yebele. Yona uyibona nxa umuntu engaba leqhubu ebeleni lakhe, kumbe nxa i skin sebele singatshintsha amabala kumbe isilonda. Okwesinye isikhathi kuyabe kuphuma amanzi ahlangene legazi. Abantu abajayele ukuba le breast cancer yilabo abale zihlobo zabo ezake zabanjwa imvukuzane leyi, kumbe bake babanjwa kwelinye ibele kumbe abaphuze ukuba labantwana kumbe ophangise ukungena esikhathini.”

U-Bhebhe uthi imvukuzane yebele ayihlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.

“Imvukuzane ijayeleke kubomama kulabobaba. Nxa ingayibamba masinya i breast cancer iyelapheka kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuthi yelapheke.Kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ahlale ezihlola ibele lakhe, elijayele ukwenzela ukuthi lingatshintsha uzwe sekule lump, kumbe kube lama discharge, konke lokhu kungatshengisela ukuthi ususiba lemvukuzane sekumele ubone udokotela.”

Unkosikazi Pamhidzai Thaka owelatshwa imvukuzane yebele ukuthaza uzulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.

“Ngithanda ukuthi ngilikhuthaze lonke, abantu besifazana labobaba ukuthi i Breast Cancer ayisiyi death sentence. Ungahlangana layo ungesabi. Okunye emgingakutsho yikuthi lihambe liyehlolwa ngesikhathi lesi siku October. Once it’s diagnosed early uyakwanisa ukuthi uzuze uncedo.”

Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakoBulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGallen House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe inengi kakhulu.

“Ukuthi siyehlolwa siyafisa kodwa imali efunekayo inengi kakhulu laloba kulomkhankaso wokuhlolwa. Ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlolwa ngesikhathi becine belahlekelwa zimpilo zabo.”

Inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu enhlangothini ezehlukeneyo zemmpilo ezigoqele eyeWomen’s Institute for Leadership Development zizabe zilemikhankaso ngemvukuzane yebele ngayonale inyanga kaMfumfu.

Phansi komkhankaso walonyaka ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ehlaselwe lubhubhane olweCovid 19, abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungela mbadalo ezibhedlela zakoBulawayo, ezibalisa eUBH leMpilo Central Hospital.

Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga yeBreast Cancer Month ithi "Buddy up to beat breast cancer," lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yebele, ikakhulu abaphezu kweminyaka engamatshumi amane yokuzalwa, ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusese masinya.

XS
SM
MD
LG