amalinks wokungena

Breaking News

Uzulu Utshiyana Imbono Ngesivuka Mpunzana Sika Grace Mugabe Kwezombusazwe


Unkosikazi Grace Mugabe

Abesifazana beZimbabwe baveza imbono ehlukileyo ngomkamongameli uNkosikazi Grace Mugabe abanye besithi usebuyisele emuva imizamo yokuthuthukisa amathuba abo kwezombusazwe ngokudala ukufuthelana phakathi kwabo langendlela aziphatha ngayo yena ngokwakhe.

Abanye njalo kungabathi hayi usewutshengisile umhlaba ukuthi omama balakho ukungena kwezombusazwe baguqule indlela okuqhutshwa ngayo.

Ukungena kukaNkosikazi Mugabe kwezombusazwe kuqale ngempi ayilwe lomunye owesifazana okade ekhanya eseziphethe esidukwini, obengumsekeli kamongameli uNkosikazi Joyce Mujuru, okubangele ukuxotshwa kwakhe kuhulumende kanye lakubandla leZanu PF.

Ngesikhathi lesi kubelokunqunulana emphakathini kuphoselwana aqatha phakathi kwabesifazana laba lamanye amalunga agoqela uNkosikazi Oppah Muchinguri Kashiri.

Abalwela amalungelo abesifazana bathi ukungena kwakhe ngalindlela echothoza omunye owesifazana kwenza bayifunde ivaliwe ukuthi kazi nakekela ukuthuthukiswa kwamalungelo abesifazana kodwa uleyakhe injongo.

UNkosikazi Patricia Gumede ulwela amalungelo abesifazana. Uthi kuqakathekile ukuthi abesifazana lalapho bengasibangane bahloniphane bangakhanyi sokuyibo abazenza inhlekisa njengalokhu okwenziwa nguNkosikazi Mugabe kuNkosikazi Mujuru.

Ukuziphatha kukaNkosikazi Mugabe uthi kwenza abesilisa bakholwa ukuthi ngeqiniso abesifazana abathandi ukubona omunye wabo ephumelela.

Isakhamuzi, uNkosikazi Juliet Mhlanga, uthi ukuziphatha kukaNkosikazi Mugabe kususa abesifazana isithunzi, kubalulaze ngoba uziphatha njengomuntu ongelanhlonipho.

Abasakhulayo, uthi akula okuhle abakufundayo kusimilo sakhe njalo labesifazana bayafunda ukungahloniphi umhlaba osekutshiye inengi lisithi vele abesifazana kumele bahlale ezindlini batshiyane lenkundla zibe ngezabesilisa.

Amaphephandaba atshona ephethe udaba lukaNkosikazi Mugabe, abanye besithi uletha ukuxabana ebandleni, abanye besithi kulungile ukuthi akhuze labo abangaqhubi kuhle ebandleni lakhe.

Isakhamuzi, uNkosikazi Sithabile Ndlovu, uthi yena ngokubona kwakhe, uNkosikazi Mugabe usebenza ukuthuthukisa amalungelo abomama ngokutshengisa umhlaba ukuthi labo balakho ukusukuma bakhulume balalelwe. Bangabe abantu bengathandi indlela akhuluma ngayo, kodwa akula ongaphikisa ukuthi uqakathekile lamhla kwezombusazwe kubandla leZanu PF.

Lapho obekuvamile ukuthi abesifazana baziwe kuphela njengabasekeli, uthi khathesi kuyakhanya ukuthi owesifazana angaba ngumongameli wakuleli kungabindaba zalutho.

Osakhulayo, UNkosazana Emma Tshuma, uthi bayakhuthazeka lapho bebona uNkosikazi Mugabe esenza amadoda aqhuqhe ngoba kubapha idlabuzane lokuthi labo balakho ukungena kwezombusazwe bazwakale.

Lapho ahamba khona, uthi uyakhuluma ngentuthuko yabomama abathengisayo, abagogekileyo, abafuna ukusungula amabhizimisi labanye nje abatshiyeneyo, osokwenze amalungelo abomama kuxoxiswane ngawo.

UMnumzana Godfrey Mlauzi, isakhamuzi, uthi akusoze kucace masinya ukuthi kahle kahle uNkosikazi Mugabe uphathisile na amalungelo abesifazana kumbe hatshi ngoba okwakhathesi kusalwiwa kuZanu PF kubangwa amandla.

Abathi wawona ngokulwa loNkosikazi Mujuru, uthi abazwisisi ukuthi vele kwezombusazwe kunjani ngoba abesilisa baxabana nsukuzonke kungela osolayo.

UNkosikazi kamongameli, uthi usevezile obala ukuthi bakhona abesifazana abangesabi ukuyibamba ngasebukhalini ingqamu okuzakwenza bahlonitshwe kusasa lapho bengena kwezombusazwe.

Akwaziwa ukuthi ikusasa imphatheleni uNkosikazi Mugabe kanye labesifazana baseZimbabwe kodwa kusobala ukuthi imbali ayiyikumkhohlwa lumama kanye lomnyaka angene ngawo kwezombusazwe ngoba ungene watshiya obekusemsamo kusemnyango obekuse mnyango sokusemsamo.

XS
SM
MD
LG