amalinks wokungena

Breaking News

Woza Friday: Wenza Izimanga uMculi uNkwali


UNkwali ....

UNkwali wenza izimanga emazweni ase Europe ngomculo langomgido wakhe wengoma zesintu. Izizalwane zamazwe abamhlophe zikhanya zimthakazelela kakhulu osekwenze ukuthi bambize kanenginengi ukuthi azocula endaweni ezitshiyeneyo.

UNkwali usecule lamaqembu amanengi.
UNkwali usecule lamaqembu amanengi.

Uvevezela kuvungame inkundla uNkwali ngelizwi lakhe elihlabusayo, ilizwi lakhe elicolekileyo likitaza umzimba, kukhale ingane kukhale abadala sebethintakele ngaphakathi ngengoma zakhe ezipholileyo abuye abeqise njalo abajabulise ngezigijimisa igazi.

Okwamanje ubhoda amazwe eEurope eculela abantu emcimbini etshiyeneyo nanku-ke okwamanje useAustria lapho ke esihlangane laye eqeda ukuculela khona abantu abazinkulungwane eziyisikhombisa.

Simbuze ukuthi bekusenzalani emcimbini lo.

“Bekuyingoma (ebengiyicula) kaLebo M umhlabeleli omkhulu odume umhlaba wonke ngengoma zakhe ezikumdlalo omkhulu okuthiwa yiLion King. Ngithole nje ithuba lokuthi ngiperfome laye labafowethu abeInsingizi kumdlalo okuthiwa Hollywoood In Vienna. Saphinda njalo saperfoma kuOpening yeMuseum ukuvulwa kwemuseum khonapha bayithi yiWorld Museum khonapha kwele Vienna lapho esithole khona ukuba lethuba lokuba lomongameli walonaleli ilizwe elaseAustria.

Abanye behlisa izinyembezi lapho okuhlabela khona uNkwali.
Abanye behlisa izinyembezi lapho okuhlabela khona uNkwali.

“Laye wathakazelela umculo wethu sahlabela ingoma zethu zembube lengoma yesitshikitsha eku-album yami uNyawo Lwami. Ngikhuluma nje kusasa ngiperfoma kuRoots Music Festival labafowethu abasekhaya abeMookomba. Lilanga nje elikhulu engilikhangeleleyo. Kusetshenziwe lapha, amazwi ahlabusayo njalo ahlanganiswa mnandi.”

Siphinde sambuza ngengoma yakhe ethi Nyawo Lwami ethandwa ngabantu njalo lokuthi waqalisa nini ukuhlabela.

“UNyawo Lwami ngeyinye yezingoma engizithanda kakhulu ingoma yesintwini ekhona kudlalade lami elokuqala eliyilo lodwa engiseselalo okwakhathesi elithi Sithokozile. Mina ngingathi into zokuhlabela nje yinto engizelwe ngilayo ngoba angizange ngihambe ukuthi kuthiwa sengisiya fundela ukuhlabela njengokwenza abanye yinto engizalwe ngilayo. Ngisakhumbula ngileminyaka eyisikhombisa ngangiku movie abayithi yiPower of One eyayilabo Alois Moyo abeMakhosi loMorgan Freeman oweUnited States onguye odume kakhulu kwezokulingisa.

Bayamthanda uNkwali emazweni atshiyeneyo.
Bayamthanda uNkwali emazweni atshiyeneyo.

“So, angeke ngithi yinto engiyiqale sengikhulile yinto nje engiyiqale kusukesela nje ngisesemncane lami ngithanda izinto zokuhlabela. Bengisithi nje ngingama phambi kwesibuko ngizibone sengithwele ikama sengihlabela.”

Ingoma yakhe ethi uMadodana itholakala kulo lelodlalade lakhe uSithokozile. UNkwali ngaphandle kokucula uyagida njalo ungumlingisi, sesebenze labantu abanengi besenza imidlalo ebukisa izwekazi leAfrica bephuma emazweni atshiyeneyo eAfrica abayibiza ‘Mother Africa’, umdlalo owakhathaza emazweni amanengi omhlaba.

UNkwali uthi ekuhambeni kwakhe emazweni wajabulela kakhulu ukuhlangana lomhlabeleli olodumo oweCountry Music uDolly Parton loAbdul Ibrahim ohlabela iJazz.

Kukhanya ngaphandle kokucula uNkwali zinengi izinto azenzayo nxa engekho emsebenzini.

“Okwakathesi ngikwele Germany lapho engifundisa khona isitshikitsha, amabhiza, ngingathi nje yonke imigido yesintwini, ngibafundise njalo lokuthi koBulawayo kungaphi, kuyini, siphilanjani, ikakhulu bathanda nje ukuthi bazi imvelaphi yethu, ihistory yethu.

Nangu uNkwali ...
Nangu uNkwali ...

“So, lami ngiyaziqhenya ngokuthi ngenelise ukubatshela ngakho konke lokhu njalo ngiyafundisa lokucula ngiyabafundisa lokucula bakhona abayabe belesifiso sokufunda ukucula so ngenza konke itheatre ledance. Kulabo abangakalitholi idlalade lami kumbe abazibuza ukuthi bangalithola nga, liyalithola eBulawayo Art Gallery liyathengiswa then labo abenelisa ukuthi bangene online lingalithola njalo on line. Sengethule le single entsha okuthiwa nguKwanele, abanye sebekebayizwa so layo iyatholakala ku-Itunes.”

Akaculi umntaka Mkwananzi uyatshiloza ngelizwi lakhe elilolongekileyo, liyahlabusa njalo ingoma zakhe zingumkentshe. Lapho ahlabela khona utshiya abantu belokhu bemlambele, bayamthanda ngaphetsheya abamhlophe njalo kungahlala kunje ikusasa yakhe inhle njengoba udumo lwakhe luyaphambili nanko-ke esephuma kumaphendaba labomabonakude beEurope, uyovinjwa yisibhakabhaka.

please wait

No media source currently available

0:00 0:10:37 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG