amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana Abasemazweni Abasebenzela Ekhaya Banikwa Imivuzo yeBiper Awards


Banengi abathole imivuzo yokwenza kahle ekhaya.

Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezitsheyeneyo eziphathisa uzulu ekhaya ngempelaviki anikezwe imivuzo kuhlelo lweBiper Awards kweleBhilithane.

Banikezwe leyo mivuzo ukubancoma ngemisebenzi yabo emihle abayenzela uzulu endaweni abaphuma kuzo eZimbabwe.

Bekukuhle kakhulu ngelanga leli.
Bekukuhle kakhulu ngelanga leli.

Emkhosini omkhulu owenzelwe esigodlweni seBhilithani, iLondon, amakhosikazi la abongwe njalo akhuthazwa ukuthi aqhubekele phambili ngemisebenzi yabo yokunceda abaswelayo, ukugcina lokufundisa intandane, ukugcina abagogekileyo, ukunceda abagulayo lokunenginengi okungaphathisa abaswelayo.

UNkosikazi Tsitsi Mambokadzi nguye owasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe.

UNkosikazi Mambokadzi uthi waba lomcabango wokusungula loluhlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazana labo ukuthi bayephambili ngemisebenzi yabo emihle.

UNkosazana Vuyelwa Mabena, odume kakhulu kwele Bhilithani ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eUniversity yase London, uthi uthunga ethengisa impahla njalo eyinye imali uyithumela ekhaya lapho awondla khona lokugcina intandane.

Bakholise okumangalisayo abahambe emkhosini we2017 Biper Awards
Bakholise okumangalisayo abahambe emkhosini we2017 Biper Awards

“Mina ngithunga konke engikufisayo njalo kwesinye isikhathi ngisebenza labalingisi abafuna okunye ongingahambelani lakho. Ngiyabe ngingakuthandi kodwa abalingisi bayabe bekuthakazelela … Ibhizimisi yenza kahle ngoba ngiyahlanganisa, ngiyafundisa ekolitshini. Ngathola lezicoco zokwenza kahle njengoba Labantwana engabafundisa ekholitshini benza kahle kakhulu. Abanye bado sebathola izicoco ezimangalisayo zokuthunga.

“Abantwana laba bahlala bengibuza ukuthi lami ngizathola nini isicoco. Yibo-ke abaphume legama lami lapha ukwenzela ukuthi nginikwe isicoco sokusebenza kahle labo njalo lokusebenza kakhulu labasekhaya.”

Omunye njalo othole umvuzo nguNkosazana Sazini Malaba, owabumba iqembu lakhe labesifazana enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa iFacebook ellithiwa Mthwakazi Queens UK.

Okumnandi lokunye okutshiyeneyo bekukhona kusethulwa imivuzo ye2017 Biper Awards.
Okumnandi lokunye okutshiyeneyo bekukhona kusethulwa imivuzo ye2017 Biper Awards.

Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasayenelisi ukuzigcina lokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhadalela imali yemfundo ukwenzela ukuthi zifunde.

“Ngabumba iqembu leMthwakazi Queens lapha eUnited Kingdom. So, iqembu leli ngelabomama kakhulu abavela koBulawayo. Sabambana sabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokuba sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. Iqembu leli labunjwa ngo2015 ngoNovember sileminyaka emibili siqhuba ngalo umsebenzi.

“Kusukela ngomnyaka ka2015, sesenze into ezinengi ezehlukeneyo, sancedisa imuli eyatshiywa ngabazali ngo2016 kuze kube lama stay away eZimbabwe, sancedisa kakhulu ngezimali langakho konke ababekudinga ukubana babeke izihlobo zabo ezazibatshiyile.

“Sancedisa njalo isifundi wekolitshi leNUST, samncedisa ngemali yemfundo. Umntwana lo kalabazali. Wenza kahle luntombazana waphutsha kahle imfundo yakhe wasibikela ukuthi uphume kahle ezifundweni zakhe.

Omunye wabahambe emkhosini weBiper Awards eLondon.
Omunye wabahambe emkhosini weBiper Awards eLondon.

“Konke lokhu siyakubonga kubomama beMthwakazi. Okwamanje esiqaphele kukho kakhulu yikubana sincedise eEntembeni Old People's Home. Ngike ngafika eZimbabwe ngizophathisa ngempahla langakho konke obekuthengiwe ngezimali ezanikelwa ngomama beMthwakazi Queens.”

Kusobala ukuthi amakhosikazi amanengi kakhohlwanga lapho aphuma akhona kwele Zimbabwe. Imivuzo enje ilakho ukwenza abesifazana abanengi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancidise abaswelayo abanganakwayo kweleZimbabwe.

UNkosazana Mambokadzi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulo umcimbi ukuthi anganyamalali, kabaphume, basebenze ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo ekhaya.

Kukhanya abesifazana bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya njalo abadala bathi yazi lapho ophuma khona.

Lonyaka ngumnyaka wesibili umkhosi wemivuzo owe Biper uqhutshwa wokunikeza amakhosikazi asebenza encedisa uzulu oswelayo kweleZimbabwe.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG