amalinks wokungena

Breaking News

Sekuqhamuke Umkhuhlane Wohudo koBulawayo


Bulawayo Water
Bulawayo Water

Sekuqhamuke umkhuhlane wohudo elokitshini leTshabalala, koBulawayo ocatshangelwa ukuthi ungabe ubangelwe yikusilela kwamanzi.

Ngokuphetha usuku lwayizolo besekulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye (255) ababanjwe yisihudo lesi. Lanxa ikhansili yakoBulawayo ivala amanzi okwensuku ezintathu, isike yama ukuvalela lelilokitshi amanzi emizameni yokulwisana lesihudo lesi.

Ikhansili yakoBulawayo ithi ithole imibiko yezehlakalo zokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo kwezakhamizi zelokitshini leTshabalala mhlaka 28 ngenyanga edluleyo.

Isikhulumeli sekhansili yako Bulawayo, uNkosikazi Nesisa Mpofu, uthi abagulayo kumele bedinge uncedo ngokuphangisa.

“Idolobho lako Bulawayo lithole imibiko yabantu abaphethwe ngumkhuhlane wesihudo, ivela kuzakhamizi zeTshabalala Extension. Sikhuphe abantu abasebenza ekhansili ama-Environmental Health practitioners ukuthi behambe beyekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo eTshabalala. Siyacebisa ukuthi abantu abangezwa kuhle bahambe eTshabalala Clinic bayekwelatshwa mahala.”

Uqhubekela phambili uNkosikazi Mpofu ekhuthaza abangezwa kuhle ukuthi bayekwelatshwa kungela mbadalo ekilinika eyeTshabalala.

“Sesifakile omongikazi abanye eTshabalala ukuze baphathise kanye lodokotela. Kukhanya abantu abazokwelatshwa umkhuhlane wohudo ngabeminyaka yonke. Ukuqunywa kwamanzi eTshabalala extension sike sakumisa ukuze ku improver I water quality.ldolobho liku 72hr water shedding, ngalesi isikhathi kuyenelisa ukuthi ama impurities angene kumpompi zamanzi, siyacebisa ukuthi uma amanzi ephunduka asibiliseni amanzi singakawabathi ukuthi sibulale okungabe kungenile empompini.”

UNkosikazi Siphathisiwe Ncube, ohlala elokitshini leTshabalala, uthi amanzi lokhe evaliwe loba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo.

“Amanzi kawabonwa lapha eTshabalala, khathesi ahambe ngo 9 ekuseni kodwa kuke kwa announcer ukuthi akula manzi azahamba eTshabalala. Lokuthi abantu babuye bezohlaba i-injection, kambe uzahamba ungagezanga sicela basivulele amanzi.”

UNkosikazi Patricia Tshabalala, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zikhangelele ubungcwethi obukhulu kukhansili yakoBulawayo.

“Njengezakhamizi sikhangelele ubungcwethi obukhulu kubo engineer bethu bako Bulawayo. Sikhangelele ukuthi akuhlalwe phansi lekhansili kukhulunywe ngendaba yamanzi. Ngoba okuzalandela yikuthi abantu bazaphakama bavuke babe lodlame olukhulu ngendaba yamanzi. Kubonwe ukuthi kungenziwa njani ukuthi kungabi lamanzi alokhe egulisa abantu.”

Ikhansili ibike ukuba lamuhla izavala amanzi eTshabalala okwesikwatshana ukuba bafake imithi yokugezisa impompi zamanzi. Ngemva kwalokhu amanzi azavulelwa, izakhamizi zanelise ukuwathola ezimpompini.

Idolobho lakoBulawayo liqale ukuvala amanzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi, ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okupompa amanzi. Izakhamuzi ziba lensuku ezintathu zingela manzi.

Ukuqhamuka komkhuhlane lokhu ayisikho kwakuqala koBulawayo, nyakenye kubhubhe abantu abalitshumi lantathu (13) elokitshini leLuveve, kuthi abahlaselwe bebelinani eledlula inkulungwane lengxenye (1,500).

XS
SM
MD
LG