amalinks wokungena

Breaking News

Bakhala Ngomkhuhlane weCOVID-19 Olakho Ukuphazamisa Ikhefu leKhisimusi


Inengi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingela zihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe Covid-19 eZimbabwe.

Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni kukanti abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo zabo ezihlala phandle kwelizwe ezingsabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba hamba emizameni yokwenqabelwa ukumemetheka komkhakha omutsha oweOmicron.

Ngalesisikhathi eminyakeni edlulileyo ngabe sekuyisiphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko lokudlawayo. Atsho amaculo athi ikhisimusi isifikile abuya athi ikhisimusi iqeda amadola, iqiniso kodwa yikuthi, akusenjalo, ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalisikhathi.

UMnu. Wisdom Mthombeni, okhubazekileyo, ngomunye wababhekane leKhisimusi endlaleni.

"Eqinisweni kunzima, njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama grants from ihulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha abami bazawatsha zonalezi ezindala bagqoke zonalezi ezindala lokudla kuzabanzima ukuthi bathole ukudla kwekhksimusi. Icovid 19 ibhahe kangaka kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa."

UNkosikazi Fielder Ngwenya, umfelokazi olemuli enkulu, uthi kazihluphi ngokunengi.

"Ngilabantu abangu 7, bengu 7 benjalo, onguye omdala ngiyimi ongumfelokazi asilakudla esizakudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela istshwala sethu mina ngiyalima I mbhida, isitshebo asisisweli siyapheka umbhida sizidlele istshwala akula lutho olunengi esingalupheka."

UNkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lonyaka.

"Yalonyaka hayi kunzima sibili akulanto eright njalo siphakathi kwayonale I Lockdown akulanto ehambayo into zonke zinzima kuwonke muntu. Lokuswela siyaswela ukudla ezitolo lapha kuyadula akubambeki."

Abantu abanengi balahlekelwa yimisebenzi ngenxa yeCovid-19 lapho okwavalwa amakhampani amanengi. UNkosazana Sukoluhle Dube ngomunye wabo.

"IKhisimusi yalonyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali kasilayo and samiswa imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura labantwana abasebenzi akula misebenzi lapha eBulawayo sithwele nzima thina."

UNkosazana Praxedis Nyoni ohlala eCowdray Park ubekhangelele ukudla okumnandi lonyaka ngeKhisimusi.

"Hayi izabanzima kakhulu i zihlobo zethu obhudi osisi ebesikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya. Zindlala zodwa emakhaya."

Umangoye ulala eziko emzini ka Mnu. Mbuso Ncube.

"Leyikhisimusi ilomehluko omkhulu kakhulu, khonapha engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani angila ngitsho okokubamba khonokhu okokuqalela, ngithwele nzima kakhulu ngizwa ngisiba lobuhlungu phakathi kokucabanga ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka."

UNkosikazi Elsie Moffat, Olomuzi eLupane, ubefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.

"Ubhubhane lutshintshe izinto ezinengi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke asenelisanga ukuya emakhaya sizabe sizihlalele lemuli labantwana."

Uhulumende uxwayisa uzulu ukuthi alendele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kweCovid-19 ahlale phansi njalo abe zempilakahle bathi umkhhakha omutsha oweOmicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Inengi lithi lonyaka yikhisimusi ngebizo njenganyakenye.

XS
SM
MD
LG