amalinks wokungena

Breaking News

Sesithatha Izigulane Ezilomkhuhlane weCOVID-19 Isibhedlela seEkusileni koBulawayo


Isibhedlela seEkusileni Medical Centre esavunyelwa ukwelapha izigulane ze Covid-19 sivulelwe ukuqala ukwelapha izigulane ngoLweSibili lweviki yonale.

Inhlanganiso eye Iam4Byo ebincedisa isibhedlela lesi ukuthi sivule ithi kusakunengi okudingakalayo ukuze isibhedlela sisebenze ngokugcweleyo.

Kutshaya ihola lesithathu (15:00hrs) lamuhla emini isibhedlela seEkusileni besesenelise ukwamukela izigulane izine (4), ukuba zilaliswe khona ziselatshwa.

UDokotela Absolom Dube, umqondisi wesibhedlela seEkusileni, uthi bazaqala ngokuvumela izigulane ezilitshumi lasithupha - 16 ukuba zelatshwe iCOVID-19 zilaliswe kuleyondawo.

UNkosikazi Janah Ncube Musimwa, olilunga lenhlanganiso eye Iam4Byo encedise Ekusileni ukuthi ivule, unxusa uzulu ukuba aphathise ngoba kusakhona okusilelayo esibhedlela.

“Siyathaba kakhulu ukuthi iEkusileni isivuliwe, isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane owe Covid-19. Siyakubona ukuthi izibhedlela zethu besezandelwe zingasakwanisi ukuthatha abantu abagulayo.

“Umsebenzi kodwa usakhona ukuthi sincedise isibhedlela lesi ukuze sithathe abantu abanengi. Okwakhathesi singathatha abantu abangu 20 kodwa kulemibheda engu 68 kulokhe kukhona okunye okusilelayo okufuna ukuthi kuthengwe. Lokhe sicela uBulawayo kanye lelizwe ukuthi kasincedisenini. Nxa singakwanisa ukuthi sisebenze at full capacity siyathatha abantu abangu 250 kodwa khathesi sinelisa abangu 20 kuphela.”

UMnu. Thulani Thebe, umhlali wakoBulawayo, uthi ukuvulwa kwesibhedlela lesi kuveza ukuba uhulumende uyakhathelela impilakahle kazulu.

“Siyabonga kakhulu ukuthi iEkusileni hospital isize yavula finally. Bekuyisikhathi eside silokhe silinde ukuthi isibhedlela lesi sivule njalo kuyinto enhle kakhulu. Kuyasincedisa lathi ukuthi sitholel indawo esinga admitter khona izigulane zeCOVID-19 ngoba iThorngroove ibisisandelwa ngoba abantu besiba banengi. Nxa indawo zivilwa zisiba zinengi kuhle kakhulu njalo kuyatshengisa ukuthi iMinistry of Health iyasebenza okuzwayo njalo iyakhathalela abantu bayo ngokuveza ama opportunity anjengawonalawo okuvula izibhedlela kanye lokutholakala kwama vaccines.”

Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wakoBulawayo othi kuyajabulisa nxa idolobho lakoBulawayo lisiba lendawo ezinengi ezamukela ababulawa yiCOVID-19.

“Ukuvulwa kwesibhedlela seEkusileni kuyasijabulisa njengezakhamuzi zakoBulawayo. Ngoba siyananzelela ukuthi emalangeni adlulileyo bekukhulunywa ukuthi indawo ezibhedlela ezigcina anbantu abalomkhuhlane weCovid-19 besezisilela ngoba abantu sebegcwele. Ngakho ukuvulwa kwalesi isibhedlela siyakwamukela kakhulu njalo sithemba kuzasisiza njengoBulawayo kube lendawo ezinengi ezamukelayo abagulayo abantu basile kumkhuhlane lowo. Siyabonga njalo siyajabula kakhulu.”

UMnu. Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi lanxa abantu bephakathi kobhubhane lwe COVID-19 kufanele leminye imikhuhlane yelatshwe ngokugcweleyo.

“Ukuvula kwe Joshua Mqabuko Nkomo Ekusileni Hospital kuyinto enhle ebantwini bakoBulawayo. Sikwemukela ngezandla zombili ngoba lokhu sokuzenza ukuthi izibhedlela zengezeleleke koBulawayo. Khonokhu sokuzenza futhi ukuthi lanxa abantu behamba kwezinye izibhedlela besiyadinga usizo lweminye imikhuhlane labo bakhangelwe ngoba obekusenzakala yikuthi abantu abanengi nxa bengahlabanga iCOVID besebebiselwa emuva. So, siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi lanxa iCovid iphakathi kwethu, abantu kaba khangelwe lanxa befika belezinye izifo. So, sibonga ukuthi isibhedlela sesivuliwe, abantu sebezathola ukwelatshwa.”

Okwakhathesi isibhedlela seEkusileni sanelisa ukuthatha izigulane ezingamatshumi ababili (20) kuphela. Kuthi abaphatheke kakhulu ( intensive care unit ,High dependency unit) bazabe bedluliselwa esibhedlela se United Bulawayo Hospital ngesikhathi kusathengwa lokhu okusilelayo.

Kulabodokotela abalitshumi lambili (12), labongi abangamatshu amabili lane (24).

Kuphela usuku lwayizolo besekula abantu abazinkulungwane phose ezimbili (1,856), abahlolwe batholakala bele COVID-19, kwabhubha abangamatshumi ayisithupha (60).

Kuthi abantu abahlatshwe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana leCOVID-19 seledlula isigidi lengxenye(1,562,285) kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bezinkulungwane ezingamakhulu angaphezu kwesikhombisa(713,131).

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG