amalinks wokungena

Breaking News

Bayakhala Abantu Ngokubhubha Kuka Dokotela Fallala


UDokotela Fallala. (Courtesy Photo: Prudence JZ)
UDokotela Fallala. (Courtesy Photo: Prudence JZ)

UBulawayo uphakathi kokukhala ngemva kokulahlekelwa okukhulu yikubhubha kuka Dokotela Muriel Selma Fallala, obedume ngokusebenzela leli dolobho.

UDokotela Fallala ubhubhele engozini yomgwaqo lapho imota akade eyitshayela impunyuke yagenquka yasisiyatshayeka ekhunjini lomgwaqo.

Ingozi ethethe umpefumulo kaDokotela Fallala itshiye uzulu wakoBulawayo ethithibele ngoba ebikwa evuke ezisebenzela kuhle njengehlalayenza kodwa emini kwasekuphuma umbiko wokuthi ungene engozini yomgwaqo egijimela ukuyasiza esinye sezigulane zakhe eGalen House, wahle wafela khonapho.

Ekhuluma koBulawayo, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBolawayo, uDokotela Maphios Siamuchembu, uthe balusizi ngokulahlekelwa okungaka.

“Siphakathi kosizi olukhulu njengedolobho labezempilakahle ngokulahlekelwa nguDokotela Fallala. Abanye benu limazi kakhulu ngoba ukewalelapha. Usebenzele uBulawayo okweminyaka eminengi."

UDokotela Fallala ubengomunye wabodokotela kuhlanganisa loDokotela Sururu abaqalisa uhlelo lweFamily Medicine edolobheni lako Bulawayo njalo bebefundisa abanye odokotela abafuna ukuba ngamaspecialist kwezokwelapha eNational University of Science and Technology.

“Ukulahlekelwa esiphakathi kwakho nguDokotela Fallala kukhulu njalo kubuhlungu kunzima ukuthi sicabange ukuthi sizothola omunye uuntu ozathatha indawo yakhe njengoba yena ebesenza esebenza. Njenge Ministry of Health yakoBulawayo sizwa ubuhlungu ngalokhu.”

Lokhu kugcizelelwe nguDokotela Wedwa Ndebele, omunye wengcwethi zezempilakahle osebenze lomufi okwesikhathi eside koBulawayo.

"Njengabantu bezempilakahle silusizi ngokutshiywa nguDokotela Fallala osebenze isikhathi eside koBulawayo esebenza kuhle labantu kuhulumende lakuzibhedlela ezizizmeleyo esebenza kuhle labantu ezimisele ezinikele ekusebenzeleni abantu sisebenze laye kuhle lakuZimbabwe Medical Asociation lapho ebelilunga elisebenza gadalala kuyo yonke imisebenzi yethu. Ubesengumbalisi omkhulu eNUST Masters Class lapho abesefundisa odokotela ngeze Family Medicine silahlekelwe kakhulu njengesizwe, silusizi ngesikhala asitshiyileyo ukuthi sizasivala njani iNkosi yiyo ekwaziyo ngithi madudu kuyewonke umuntu labafowabo iNkosi yiyo ezaduduza iphaiseth yinto engajwayelekanga kubuhlungu siphakathi kwalolusizi.

“UDokotela Falala usebenze kakhulu kuMedical Dental Practioners Council okweminyaka edlula emihlanu behamba behlola andubana isibhedlela sivulwe ngitsho lalapho kulensolo kusibhedlela esithile yibo abakade bebhoda siphakathi kobunzima ngesikhala asitshiyileyo lomsebenzi akade ewenza.”

Umsekele kaMayor wakoBulawayo, uKhansila Mlandu Ncube, uthi idolobho lilahlekelwe yisitsha esihle.

"Siyethukile lamhlanje ngombiko esiwutholileyo ngoDr Fallala obengusomabhizimusi kuWard 1, uDr Fallala usebenze whole koBulawayo kwezempilakahle, simadolonzima, kunukuthi sikhulume gokulahlekelwa hardntu oqakatheke outngaye. Sizwa ubuhlungu, sikhangela indlela okuthe ngokuhamba kuDokotela Furgerson yena labanye odokotela baala besebenza gadalala eGalen House elusizo kakhulu kubantu bakoBulawayo, sithi madudu emulini, kubodokotela abancane abaseleyo sithi abathabathe enyaweni zikaDokotela Fallal abazi ukuba umuntu uphathwa kanjani."

UNkosikazi Nokuthula Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo obeselatshwa ngumuyi, uthi limfa yikulahlekelwa okukhulu kwesizwe sonke.

“Silahlekelwe njengesizwe ngoba uDokotela Fallala ebesazi ukwelapha lokuphatha isigulane silusizi asilamazwi ngokusehleleyo. UDokotela Fallala ebeselohlelo aluqhuba NgoLwesihlanu lokwelapha imvukuzane yebele lesibeletho ...”

UDokotela Fallala ngomunye weziphathamandla zezempilakahle ebezithenjiwe ezweni kusukela ekwelapheni kusiya ekufundiseni odokotela abasafundela umsebenzi njalo ubelinina elihlonipha isizwe.

Ngesikhathi ebhubha uDokotela Fallala ubesebenzela eGallen House lakuzibhedlela ezizimeleyo lezikahulumende njalo ubengumqeqetshi wabodokotela eNUST Masters Class, efundisa izifundo eze Family Medicine. Wafundela umsebenzi wakhe ekolitshini leStellenbosch le Medical University edolobheni leMoscow kweleRussia.

Uke wabangumongameli we College of Primary Care Physicians Zimbabwe njalo elilunga le World Organisation of Family Doctors.

XS
SM
MD
LG