amalinks wokungena

Breaking News

I-Environmental Management Agency Ikhathezekile Ngokwenjiwa Kwamatshe Aligugu Okudala Ukugugudeka Komhlabathi


Ugatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo iEnvironmental Management Agency (EMA0 ikhathezekile ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekhuthaze labo abembayo ukuba bathole ingcwadi ezibapha imvumo yokwenza lokhu.

I-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamatshumi amane phose lantathu ekhulwini (42,81%), kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube yisilinganiso sokuthathu ekhulwini (2,89%).

Unkosikazi Amkela Sidange, obona ngokufundiswa kukazulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso eyeEnvironmental Management Agency, uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.

“Singakhangela nje ukwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni, ikakhulu nxa kusenzakala endaweni ezilamanzi kuyandise ukuthi kutshiye amadamu lemifula yethu igqibelekile. Kuthi ngokwenzenjalo kwehlise inani lamanzi njalo lokulolongeka kwamanzi lawa siwathole esengcolile. Ngokwenzenjalo kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kanye lezihlahlakazana eziphila emanzini. Kucine nje kutshiya umhlaba wethu ugugudekile.”

UNkosikazi Sidange Ukuthaza ukuba abafuna ukwemba okutshiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okutshiyeneyo.

"Thina njengabogatsha lwezemvelo siyakhuthaza ukuthi laba abemba amatshe, bembe ngendlela engasoze itshiye umhlaba wethu ugugudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshe aligugu kababe leqiniso lokuthi bayazuza ingcwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu thina njengogatsha lwemvelo sinelise ukubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke okungabe kudingakala.”

UNkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakoBulawayo njalo engumgcinisihlalo wekomiti eye Future Water Supply and Action kukhansili yakoBulawayo, uthi amadamu amanzi akoBulawayo alindwa nsukuzonke ukwenqabela ingozi ezilethwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.

“Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lomhlaba uyagugudeka. Ngithi njalo imithi abayisebenzisayo layo iyingozi nxa izulu selithe lana amanzi esegeleza esiya emadamu. Okuyingozi enkulu ebangela ukuthi thina njenge Bulawayo City Council indawo zethu ezamadamu sibe lama patrols everyday ukwenzela ukuthi ingozi ezinjalo zingabi khona”

UMnu. Qinisani Nxumalo, ohlala eEsigodini, uthi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.

"Akulula ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu, ama-steps akhona kanye lezimalie kusuka kukhame abantu. Kulalabo okuthiwa ngama Ripper abasebenzisa ama sensors yibo abagebha kakhulu emhlabathini njalo lapha abagebha khona abalandaba lokuthi kusemgwaqweni ungakhangela lapha imigwaqo eya kuma mine isigejiwe kakhulu. Bona laba bengagebha abagqibeli, abalandaba lokuthi kumbe kuduze lezakhamuzi kumbe inkomo zizawela but bona abakufunayo bengakuthola badlulela phambili.”

Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo aweEnvironmental Management Agency eMatabeleland South eUmzimgwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni.

XS
SM
MD
LG