amalinks wokungena

Breaking News

Bayakhala Abadala Ngesikhathi Kulungiselelwa Ukuvulwa Kwezikolo


Izigqoko zesikolo
Izigqoko zesikolo

Abazali abalabantwana abasezikolo ezitshiyeneyo bathi isikhuphuke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo. Inengi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngoLwesibili.

Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okutshiyeneyo lubiza amadola ayisitshiyagalo lunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu.

UNkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.

“Intengo yama uniforms ikhuphukile kakhulu emashops ayiwo esikhangelele ukuthi athengisa impahla elohlonzi. Ibhulugwe lomntwana ofunda eprimary liyi $184 nxa uqathanisa lemigwaqweni lapho eliyi 40 kusiya ku50 bond. Ngakho-ke kuphindwe kathathu. Mina ngilamaphahla. Ifees iyi $3,500 umtwana oyedwa, bakutshele ukuthi basazo khweza futhi, uyabe uzakukwanisa ukubhadala ifees ufake legrocery phezulu, ngapha igrocery izakubiza $2,000 uyabe unganani eZimbabwe, uhola malini.”

Omunye umzali, uNkosikazi Nozithelo Ndimande, uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emigwaqweni.

“Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo ngithola amabhuku ayi $9 ama 72 pages, phandle ayi $5. Lako Toppers akungeneki, ngithola i-uniform yomntwana iyi $400, phandle bathi $100 kodwa sengize ngancenga ukuthi ngiyithenge nge70 bond. Bakithi izinto zinzima kakhulu, asazi kumbe abantwana bethu bazafunda kumbe kuzaze kuphethe ngani. Asazi.”

UNkozikazi Nobuhle Maphosa, othengisa impahla zesikolo, uthi lonyaka ibhizimusi ayihambi kahle.

“Ama uniform lawa engilawo, ama scotch lawa, eminyakeni edlulileyo thina sasingawafaki phandle, ayetholakala koToppers and sasikwazi ukuthi abantu abawagqokayo kithi ababuyi phandle. Kodwa khathesi bayabuya bezowathenga ngoba ale less price than ko Toppers. Kodwa ekuhambeni kwebhizimusi kwehlukene leminyakeni, abadala sebegijimisa okwempuphu zonalezo ezidulayo. Ibhizimusi yehlile, eminyakeni edlulileyo kunje so ngabe lethuba lokuhlala phansi angilalo. ”

Omunye wabathengisa emigwaqweni, uNkosikazi Mildred Nyoni, uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kuhle.

“Ibhizimusi iphansi ngenxa yokuthi umnotho wethu kawumanga kahle ngoba ungaze utshiphise awumtholi umuntu ozathenga ngenxa yokuthi vele imali ayikho. Okunye njalo abantu bale swipe leEcocash thina nxa singafaka imali ku Ecocash kutsho ukuthi angisayikhiphi ngiwode ngayo ngoba nxa sengithengisa kusiphatheleni kufunakala i40% kusiya ngokuthi lelo langa icash ikudemand okunjani. Nxa ngithengisa isicathulo lesi nge$120, isiphuma iless than $120 ngakhoke kungcono ngihle ngekele ukuthatha iEcocash. ”

Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi.

Umgcinisihlalo wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers’ Association, uMnu. Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi abanengi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.

“Ababalisi abanengi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngoLwesibili ngenxa yokuthi abalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kuthi kunjalo nje abalakho ukudla okuzabenza baphile besezikolweni, okunye osokuvelile njalo yikuthi abantwababo bona ezikolweni bazakwehluleka ukuthi baye khona. Siyabona ukuthi into enjengaleyi izaphazamisa ukuvulwa kwezikolo ngo 2020. Ebesikukhangelele yikuthi abaqhatshi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.”

Kasenelisanga ukukhuluma labaphathintambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ekhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe – 2,033 ngenyanga.

'Kazisathengeki Izigqoko Zabantwana Besikolo'
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:34 0:00


XS
SM
MD
LG