amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi koBulawayo Zithi Zethuswa Ngamanzi Angcolileyo Alakho Ukubagulisa


Bulawayo Water Crisis

Umbiko owethulwe yikhansili yakoBulawayo ngoLwesithathu uveze ukuba uhlonzi lwamanzi alelidolobho luyakhuphuka kuthi ngezinye izikhathi luyehle.

Kuvele njalo ukuba uhlonzi lwamanzi elokitshini leEmganwini luyala lungasuthisi omanjinela ukuba asehlambulukile ngempela. Udubo lokuhlala impompi ezithwala amanzi zisifa lakho kubikwa kubangela ukuthi uhlonzi lwamanzi luyehle.

Olunye uhlupho bekuyikuba ikhansili ibisikhulelwa ngumsebenzi ngoba ezinye izisebenzi zibanjwe ngumkhuhlane weCoronavirus.

Lokhu sokudala ukuba izakhamizi zaleli dolobho zesabele impilakahle yazo.

Umbiko owethulwa yikhansili uveze ukuba kucinwa ukuhlolisiswa uhlonzi lwamanzi ngoNtulikazi, ukuhlanzeka kwawo bekusimo sokungamatshumi ayisithupha lasitshiyagalolunye ekhulwini (69%).

UMnu. Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi udaba lwamanzi kumele lulungisiswe masinyane.

“Umbiko esiwunikwa yiBulawayo City Council etshengisayo uhlonzi lwamanzi ethu ìkhanya iyatshiyana ngezinyanga ngezinyanga ngezinye indlela singathi irange between 69% and 91% lokho kithi ama residents acina esiba lombuzo ukuthi kungani kusibanje kucina kusenza lokuthi amanzi bangawathembi kakhulu kuthi kumbe awalangozi yini. Ikhansili kayicubungule masinya ukuthi kubangelwa kuyini ilungise udaba lolu quality yamanzi ifanane nxa kuyikuthi yi90% ayibe yiyo ngoba amadifferences esiwabonayo makhulu kakhulu.”

Lokhu kusekelwe nguMnu. Greater Sibanda, ohlala Emganwini, othi njengezakhamizi sebehlalela evalweni lokubanjwa yimikhuhlane.

“Zindaba ezimbi esizizwayo ngeCity Council ukuthi amanzi esinikeza wona iyakwazi ukuthi awakho kahle lequality yakhona iyikho kahle for human consumption.Kubuhlungu kakhulu ngoba ngoMay endaweni zaboMganwini kulabantu abagulile.lkhansili kumele ikhangele kakhulukazi ibuyele kumabasics ikhangele kakhulukazi izinto ezibamba abantu ikakhulukazi amanzi ibesihambisa imali indaweni efaneleyo.”

UNkosikazi Alice Dube, laye ohlala koBulawayo, uthi phezu kokungathembeki kwezokuhlanzeka, amanzi aseqalile ukuhamba.

“Siyanazelela ukuthi kulezinsuku amanzi ayahamba kakhulu kodwa okusuka kusethuse yikuthi ekuphendukeni kwawo abuya esengolunye uhlobo engasafani.Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba sikhangela ukuthi iminyaka leyi edlulileyo imikhuhlane ekeyaqamuka evelela emanzini inganani,bangaki abantu abalahlekelwe zimpilo zabo kuyasethusa ngoba sicina singasakwazi ukuthi yikho khonokho ngoba abantu bantu banatha amanzi angabe engcolile.Siyesaba silokudana ikhansili ayingayenzi elinye iphutha elifana laleli ekeyalenza phambilini ukuthi abantu batalahlekelwa zimpilo ngento engalungisiswa.”

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG