amalinks wokungena

Breaking News

Izisebenzi Zikahulumende Zithi "Phansi" Ngokwengezelwa i10 Percent Kuphela


Izisebenzi zikahulumende zitshengisela. (Umfanekiso Ogciniweyo)

Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulitshumi ekhulwini, i10 percent, esifuna ukungezelelwa ngaso iholo lazo, sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo lazo libuye lilidola leMelika. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqatshi, owe Apex Council namhlanje eHarare

Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezelela iholo ngesilinganiso se 10 percent isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sizengezelelwa iholo nge $28 kuphela kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe liyakhuphuka nge $41.

Le kuyimali yohlobo lwe bond note ethi ingaqathaniswa ledola leMelika yehle ngokuphindwe kathathu.

IAPEX Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo ivumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane (14 days) ukuthi asuthuse izifiso zabo andubana izisebenzi zonke zikahulumende zikhalale umsebenzi.

Ekhuluma leStudio 7 ngemva komhlangano weAPEX Council oyenzwe namhla eHarare ilunga le lalelidale, uMnu. Sifiso Ndlovu, uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana lomphathintambo wezemali, uMnu. Mthuli Ncube bekhankasela udaba weholo.

“Imbumba ye Apex Council iphume lalokhu, Isola kakhulu ukuba okuphume izolo kunkundla ye NJNC akusinto engathathwa ibeyinto emqoka njalo eqakathekileyo ebantwini. Okusondileyo kakhulu ku Apex Council yikuthi imali ethe yapohiwa nguhulumende lanxa ibonakala ingani yimali enengi izigidi ezilikhulu lamatshumi ayisithupha $160 million yimali encinyani kakhulu uhulumende athe wayifaka encebethini phecelezi imali le ingangokuthi iyi 10 percent yalokhu okumele kutholwe yizisebenzi. Osokungangokuthi ke isisebenzi ngasinye lasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi esiphansi kakhulu emholweni siyabe siyaphiwa imali engange $ 28 kuphela. Lokhu sekuphe kumbumba ye Apex Council icebo lokuthi kusukela namhlanje ithathe inyathelo eliqinileyo iqhubekele phambili ikhankasela iholo lezisebenzi zikahulumende. Okulandelayo yikuthi iApex Council njenge mbumba ebutha zonke inyana ezikhona kuhulumende bazavakatshela amahofisi eziphathamandla zikahulumende kakhulu umphathintambo wezemali lalo ophethe izisebenzi zikahulumende onguye obakhangeleyo kanye ke lalabo abangabaqhatshi bakahulumende,” kutsho uNdlovu.

Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola leMelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisela phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali.

Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo.

Uqhubekele phambili ethi akusimlandu wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo elizavela khona ngoba abakufunayo yikuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola leMelika.

Kutsho uNdlovu: “Uhulumende ulawo amandla wokuthi aholise izisebenzi zakhe nge US Dollar yona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba nxa sikhangela isikhathi esidlulileyo sibonile ukuba uhulumende ubeqoqa izimali njalo uhulumende usetshengisile ukuthi ikhona iProduction elizweni. Kodwa ke lokhu akusi mlandu wethu wokuthi uyithola ngaphi, thina sikhangele okwenzakala elizweni, simkhuthaza njalo ukuthi kaxhumane lezinye ingatsha ezisemhlabeni ezinganza ukuthi elenotho eZimbabwe libelula njalo kube lula ukuthi aholise izisebenzi lokhu kusemlandwini wakhe ukuthi akwenze.”

Esinye isisebenzi esikhulume leStudio 7, uMnu. Themba Nyathi, uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe esithi nxa uhulumende engalungisisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.

“Isimi lesi sibi sibili sesifuna abantu basebenze ndawonye ngoba singakhangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingakhalala imisebenzi njengalokho ukukhulunywe yi Apex Council esikuzwileyo namhlanje, sibona angani lalabo abaku Private Sector bazalandela , ilizwe lizakuma, lokhu kutsho ukuthi inotho yelizwe izaqhubeka isiwa ngesikhathi besikhangelele ukuthi iNew Dispensation leyi ingaletha ukuphucuka elizweni,” kutsho uNyathi.

Kodwa ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni ngoba uzulu uhola imali ye Bond kumbe iRTGS engasela sisindo loba uhulumende ekwalisa lokhu esithi isisindo sedola leMelika lese bond ngutshiki lobhanqa.

Lokhu kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osomabhizimisi eye Confederation of Zimbabwe Industries (CZI) izolo ithe uhulumende sekumele avumele amankampani ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha ukuze enelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni.

UMnu. Thabo Mafela, isakhamuzi seHarare, utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende sekumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kanye lokuthi uzulu avunyezwe ukulithenga emkambo wensitha ukuze kuqedwe ukuswelakala kwempahla ezitolo.

Kutsho uMafela: “Mina ukubona kwami Amandla okuthenga awe Bond note kasewo mandla esingabe silokhu siwathembile. Ngikhumbula iminyaka laphana okwaba le Dollarisation sasithenga ama buscuits awe dollar for 2, sasingawazi. Kwabuya impahla ezinengi eZimbabwe, kwabuya impahla ezinengi kwayabuya lamafutha okupheka, okwekathesi sesibona izimota zimi emizileni, amafutha akula, ukubona kwami sekuyisikhathi sokuthi uhulumende ecabange kutsha ekecabange nge US Dollar, ukuthi liyavela ngaphi hayi lokhu sekuzafuna abemphicamfundo abangakhangela ngalo udaba lwakhona ngezinye indlela.”

Kuviki yonale uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuthi amalanga eholo layonale inyanga asesondezwe eduzane okwenze izisebenzi zathi le yindlela yokuzincenga ukuthi zingakhlalali umsbenzi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:16 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG