amalinks wokungena

Breaking News

ULinda Gugu Vilakazi Ubulawa Ngumkakhe Kwele Bhilitane


ULinda Gugu Vilikazi obulewe ngumkakhe.

Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kweleBilithane ngoLwesibili ilanga libalele.

Lokhu kwenzakala inani labesifazane abadabuka eZimbabwe ababulawa ngomkabo, lisiya liqansa.

Ukubulawa njengenyamazana kuka Gugu kwethuse izakhamizi zase Great Saling lapho kade ehlala khona lomkakhe osebotshiwe.

Akwaziwa ukuthi sizathobani esibangele ukuthi umkakhe enze lesisihluku. Umka Gugu njalo laye oyisizalwane seZimbabwe ubotshiwe.

Okwamanje usesibhedlela ulindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala akwenzileyo.

Sixoxe lezizalwane zeZimbabwe ezethuke kakhulu ngesgigaba lesi.

UNkosazana Pamela Moyo ngomunye laye owaphosa wabulawa ngumkakhe.

"Sithe sesilele ebusuku ngabona sethatha umqamelo esefunukungivala ngawo efunukungivalumoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina so ngathi ngithi ngiyazama ukubaleka kanti vele wayelengqamu. So wahle wakhuphi ngqamu wathi uyangigwaza, wangigwazehlombe ngakwanisukubaleka ngavulisivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa kazangangibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLandani ngayacatsha laye wahle wabanjwa ngamapholisa wayavalelwa umtshado wahle waphela. I abuse its real especially kulelilizwe amadoda ayabulala ungabona lingani ali andastendani emtshadweni okungcono yikuthi uhle usuke ungameleli ukuthi kuze kubewrong," kutsho uMoyo.

UNkosazana Sukoluhle Shoko uthi indoda oyibona ikuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshado khonapho khonapho ngoba ungazisola kusasa.

"Abantu sicina sikumarelationships alobudlwangundlwangu angelathando phakathi ucine ubulewe ngumuntu sesibona khathesi udadewethu lo ofileyo ebulawa yindoda. Nxa kunzimanxa ubonukuthi lokhu sokukwehlula. Ngconutshiye kulokuthi ufele phakathi,” kutsho uShoko.
UmMnu. Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.

"Ngokudelela osokukhona lapha osokusenziwa ngabafazi, kunzima asihlonipheni bomama, asihlonipheni angitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe sibe ngabomama abahloniphayo,” kutsho uDumile.

Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho okwenza abathetheneyo bahlale besilwa. UMnunzana Lucky Moyo uyafakaza.

"Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthwa bayaxabana kwesinye iskhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe labantu amabadala laphe UK kwesinye iskhathi abantu nxa belenhlupho libona abantu abadala. Ngiyazi ukuthi abanye libona amapastors ematshetshi kodwa ke kanenginengi abantu abadala kwesinye iskhathi bayabona nje umtshado ukuthi hayi lo usunzima," kutsho uMoyo.

Inengi lamakhosikazi endileyo ayahlukunyezwa ngomkabo kodwa abakhulumi. Unkosazana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni elobudlwangudlwangu.

"Njengabafazi sesihlezi ezindlini, sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi sesabukuthi abantu bazakuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwasisesabukuthi abantu bazakuthini. Sesilokhe sitshaywa sisesabukuthi abantu bazakuthini. Mina ngombono wami ngiboningani sokuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluzwe njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu bazakuthini, kumbe sokuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi,” kutsho uMandondo.

Uskhwicamfundo Admore Tshuma wase University of Essex ubesazana kakhulu lomuyi uGugu lomkakhe. Uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo ngesintu okungatholakaliyo emazweni

"Thina njengamaAfricans singabantu labana okuthi khona, siyaba laboanti labobabakazi abakwanisa ukubana nxa kuleproblem kumarelationship bangenele. Akusekho ke lapha eNgilandi, eNgilandi sutshelwa ngeCounselling, icounselling its been proven ukuba yinto ecultural. Kithi kuculture yethu kwakusenzwa ngabo aunty. Uthola manje ubone ukuba into encane abantu kurelationshiph kucine kuxatshanwa kucine kusiba lezingozi ezifana lalezi,” kutsho uTshuma.

Sebanengi abesifazana abadabuka eZimbabwe ababulawa ngomkaabo kweleBhikithane, okunye kusenziwa yiskhwele abanye bathi sokulokudelelana.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:18 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG