amalinks wokungena

Breaking News

Utholakala Legcikwane leCoronavirus Obeke Wahlangana Lobulewe Yileligcikwane


UDokotela Obadiah Moyo umphathintambo wezempilakahle.

Ugatsha lwezempilakahle izolo ntambama lwazise ukuba ele Zimbabwe selibe lesehlakalo sesithathu somuntu olomkhuhlane we covid 19 osekwenza abantu abanengi bakubone kufanele ukuba bazivikele bengakathelelwa igcikwane lalumkhuhlane.

Sokusithi dlwe ebantwini abanengi ukuthi ngempela icoronavirus iyingozi njalo isikhona eZimbabwe ngakhoke uzulu usezama ngazo zonke indlela ukuzivikela. Lokhu kungemva kokuba leligcikwane selibulele umuntu oyedwa eZimbabwe njalo sekulabathathu asebefunyenwe belalo.

Abanengi kabasami kundwendwe zamabhasi awe ZUPCO wona ayiwo alentengo ephansi ukusuka emalokitshini usiya emadolobheni besesabela ukuthelelwa leligcikwane.

Omunye walabo abangasagadi lawa mabhasi ngu Nkosikazi Hilder Phiri yena othi abantu abanengi sebekuzwisisa ukuba ukuhamba hamba kakusizi lutho ngalesisikhathi.

“Kuqakathekile ukuthi abantu bekele ukuhamba hamba ikakhulu ngesilkhathi lesi ese corona virus umkhuhlane lo usugcwele. Kunzima ukuthi ubone ukuthi umuntu okhulama laye ulayo loba hatshi. Abantu bengahlala phansi bengayindawo kuyanceda ukuthi bengaze bathelela abanye.

Lokhu kusekelwe ngesinye isakhamuzi uNkosikazi Juliet Maramba yena othi yena labangane bakhe sebesebenzela endlini.

“Ukuthi abantu basebenze behlezi endlini kungcono kakhulu. Kungenza ukuthi kuvikile ukumemetheke kwe gcikwane leli ele corona. Igcikwane leli limemetheka ngokuhlangana kwabantu. Kwenza ukuba bengabi lamaathuba okuhlangana lalo”.

Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eye Zimbabwe Congress of Trade Union (ZCTU) uMnu Japhet Moyo uthi kuqakathekile ukuthi amakampani akhuthaze abantu ukusebenzela emakhaya ngalesisikhathi.

“ Kuqakathekile ukuthi izisebenzi zonke zingaphumi ezindlini. Zihlale ngekhaya ngezizathu ezimbili. Okwakuqala sesikubonile ukuthi izibhedlela azenelisi ukulapha labo abaleli gcikwane. Okwesibili yikuthi liyathelelwana ngokuhlangana kwabantu”

Izitolo ezifana labo Choppies, OK, Spar lezinye lazo sezizama ngazo zonke indlela ukwenqabela ukubuthana kwabantu abalayinela ukuthenga impuphu yona esihlupha ukuyithola

Kodwa esinye isakhamuzi se Harare uMnu Matthew Khuphe uthi kunzima ukulandela izinqumo zokuhlala ngekhaya ngenxa yomumo womnotho weZimbabwe lapho abantu abanengi abaphila ngokuzisebenza ukuze banakekele imuli.

“Sinzima ukulandelwa izinqumo lezi nguzulu ose Zimbabwe, okwakuqala sinanzelela ukuba abantu bayaswela izinto ezinjengokudla, bafuna ukuya ema bank befuna imali, lasemzileni ukuthenga ukudla. Lezinhlupho zenza kube nzima. Abantu abangahlali duze lemadolobheni bacina begada ama ZUPCO, abanye basebenza ukuthengisa bangahlala insuku ezinengi bengasebenzi kungaba nzima”

Selokhe kubhubhe umuntu uyedwa ngalumkhuhlane eZimbabwe, uhulumende usethe uzakwenza isibhedlela se Wilkins sibe ngcono ukuze abantu abatholakala belalumkhuhlane banakekelwe khona ngcono

UMongameli Mnangagwa usevale imingcele yonke yelizwe esithi kasavumeli abantu abavela phandle kwelizwe kuthi abakuleli sokumele behlale emakhaya lize liphele leligcikwane.

Imbuthano enjengemitshado, izililo lamabhawa sokuvaliwe emizameni yokuvikela ukumethetheka lokuthelelanwa kwaleligcikwane.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG