amalinks wokungena

Breaking News

Uhulumende Uvumela Ikhansili Ukuba Yethulele Uzulu iZWL$24 Billion Budget


Bulawayo City Hall
Bulawayo City Hall

Uhulumende weZimbabwe usevumele ikhansili yakoBulawayo ukuba yethule uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali yalelidolobho, iBudget, yalonyaka edlula amabhiliyoni angamatshumi amabili – ZWL$24 billion.

Ukwethulwa kwebudget le kutsho ukuthi idolobho leli lizakhuphula imithelo etshiyeneyo lalokhu okuhlawulwa nguzulu okunjengokuthwala ingcekeza lokunye.

lzakhamizi zikhala ezimathonsi ngeBudget yakoBulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamanisiphala egoqela eyamanzi.

Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo, uNkosikazi Nesisa Mpofu, uthi kunengi okuhlolisiswe lidolobho leli lingekethuli ibudget yalonyaka.

Isakhamuzi sakoBulawayo, uNkosikazi Cora Ndebele, uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.

“Sikuzwile ukuba uhulumende sevumile ibudget yakoBulawayo ekhuphuka nge150 percent kuarates imali esingelayo njalo lohulumende kasizweli ngoba limali inengi kakhulu buye yena ngokwakhe uhulumende uphe izisebenzi zakhe i20 percent okungahambelani lokuqansa kwendleko zekhansili kodwadwa lokho sesizaphilanzima thina njengezakhamizi.”

Ilunga lezakhamizi, eyeBulawayo Residents Association, uMnu. Ben Moyo, uthi bona babevele bengayemukelanga ingakayi lakuhulumende liBudget.

“Ibudget sizwile ukuba uhulumende useyivumile kodwa thina njengezakhamizi sasiyalile ekuqaleni siyadana ukuba uhulumende kasizweli indlela okukhwezwe ngayo lomumo welizwe amuhle wenza umthwalo ubenzima kuzakhaizi lekhansili isilethe iparking system edulayo abantu abanengi bayakweleda ikhansili akuncedi ukuphindezela izikwele ngabe bayekele ilokhe injalo.”

Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini-150%, kuthi indawo zikakhansili ezisentshenziswa nguzulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini-200%. Inhlabathi ethengiswa yikhansili iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini-600% osekutshiye uzulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo yekhansili kuzabaphilisa nzima ngoba akusahambelani lenzuzo.

XS
SM
MD
LG