amalinks wokungena

Breaking News

Asebekhulile Base Tsholotsho Bakhala Ngokuhola Amapentsheni Angasathengi Lutho


Bathwelenzima Abakhulileyo.

Abantu asebekhulile eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe njalo lokuswelakala kwemali emabhanga kanye lemali encane eyamapentsheni abayihola kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikazulu olweSocial Welfare.

Imali le bathi iphelela ekuhlawuleni amabhasi ngesikhathi besiya emabhanga nyangazonke ukuyahola kukanti aseduze aseTsholotsho Business Centre esabelweni seMatabeleland North.

Abadala abanengi balumhlubulo bathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedollar leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abaholise ngedollar leMelika kumbe amaRand akwele South Africa.

Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali isidliwe zindleko zecard lakhe lebhanga.

"Sibuye lapha eTsholotsho ukuzoswayipha imali eyokuthi sithenge ukudla ma sisithi siyaswayipha imali iyabanjwa njalo ekhadini icina ingasathengi ukuthi sithengi ukudla kwakhona akusela mali ekwanayo," kutsho uNkosi.

Ugogo uMaNcube uleminyaka engamatshumi ayisitshiyagalombili lambili-82, uvuka entathakusa ehamba ngenqola edonswa ngobabhemi esiya eTsholotsho esuka emakhaya akoMvundlana. Uthi abalupheleyo kabananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.

"Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singayenzani ,labazukulu kasikwazi ukuthi siyabanikani asilamali kasilalutho lapha siyahawula okumangalisayo ,okumangalisayo sibili ukuthi akukho esingakudla lokungathini khonaphiya . Izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo esingakwanisi lokwenzani ezandleni zakhe," kutsho uMaNcube.

Kukanti uNkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sako Mazibisa uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho ucela uhulumende abaholise ngemali yamanye amazwe.

Besicela lapha ukuthi imali esiyiholayo ewelfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumbe lingasiholisa kungamarand kumbe kungama USA ngoba kayisathengi . Ngivela koMazibisa khonale ukuyathenga itshukela imali yakhona ayithengi lutho ,silesicelo esikhulu kakhulu khonapho. Inengi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo ze pension ezandleni engazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela emabhanga. UMnu Twoboy Zikhali weMambhanjeni ngomunye wabo.

"Into ekhona yikuthi akula akula muntu olendaba lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki ,imali ayikho . Ngilabantwana labazukulu bayakufa lonyaka ngendlala . Uhulumende kasizamele icebo siphiwe imali zethu cash . Ngikengibuze kuncedani ukuba lemali kucard engathengi lutho."

UMnu Tshukela Dube ungomunye wabalwela impi yenkululeleko war veteran, usola kakhulu uhulumende ngokungabanakekeli, yena usuka esigabebeni sakoDlamini elanda ukuzo thenga ngecard ngoba lapho ahlala khona kabathathi amacard.

"Ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akulanto esiyitholayo ,imali angiyitholi leye pension angikwazi ukuthi ngiyithole kanjani khonapho ngimdala nje ngile 70 years kodwa akulanto engiyitholayo khonalapho elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngingenza kanjani badala. Uhulumende esasikhanya sisithi ngowabantu ngowethu kukhanya kala ndaba lathi kasibheki nje lokuthi singabantu emhlabeni wethu."Nyangazonke asebekhulile endaweni ezinengi zesiqinti seTsholotsho balubhekisa eTsholotsho Business Centre ukuyathenga ukudla ngoba imali abayiholayo ye pension ifakwa kumaCard ebhanga.

Imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikazulu lenhlalakahle yakhe olweSocial Welfare yehlule ngoba beyalile ukukhuluma leStudio 7.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:25 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG