amalinks wokungena

Breaking News

Ababalisi, Izakhamizi Labanye Bafundiswa Indlela Eziphezulu Zokulwisana Lomkhuhlane Wengqondo


UNkosazana Sehlulelo Ndlovu labanye abakhuluma ngomkhuhlane wengqondo lababalisi lezakhamisi esigabeni sako Sigola.
UNkosazana Sehlulelo Ndlovu labanye abakhuluma ngomkhuhlane wengqondo lababalisi lezakhamisi esigabeni sako Sigola.

UNkosazana Sehlulelo Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esidabuka emangweni wenduna uSigola duzane lakoBulawayo, esihlala njalo sisebenzela eBhilithane, uselethe ingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo ukuzopha ulwazi ngalumkhuhlane kubabalisi, amaklinika labahlali balesi siqinti.

Ingcwethi ezicubungula umkhuhlane wengqondo ezenkampani edume kakhulu kwele Bhilithane, eyeWith-You Consultancy Ltd, zinxuswe nguNkosazana Ndlovu ukuza eZimbabwe ngesikhathi amazwe womhlaba enanza usuku lwabagula umkhuhlane wengqondo mhlaka 10 Mfumfu.

"Ngabona kuqakathekile ukuthi uhlelo lolu olunje luqhubeke ngapha ekhaya ngahamba ngayadinga abangane bami abalolwazi nge-mental health ukuthi babuye sincedisane ukwenzela ukuthi abantu bonke bangapha eZimbabwe sikuzwisise, sibambane sikwazi ukuthi silwela lo mkhuhlane we-mental health ngoba silabantwana abacina bezibulala, labo omama abacina bezibulala labobaba abacina bezibulala. Imental health ikhanya kuyinto esihluphile kakhulu lapha kwele Zimbabwe."

Bafundiswa ukulwisana lomkhuhlane wengqondo.
Bafundiswa ukulwisana lomkhuhlane wengqondo.

UNkosikazi Grace Muthembwa ubhujelwe ngumkakhe lonyaka, ulokhu ehlulukelwe njalo indlala ingenile emulini yakhe.

"Wathi ebhubhile yena ‘he was a contract worker so there are no benefits, no pension there's nothing’. Ukuhamba kwakhe kwaba yikuhamba kwakhe kwahle kwaba yikuhamba kwezinto zonke yet thina sasithethe ama-loans futhi sisithi sizama ukwakha indlu. So ama-loans lawana I’m struggling ukuthi ngibhadale ngapha sokungi sokungithinta engqondweni ngoba vele kwesinye isikhathi kuyabe sokusithi nghlanye ngibathethise abantwana, ngihlanye nje kumbe ngikhale, kumbeni ngenzeni. So, ngibona ukuba luyanceda uhlelo lolu olungikhuthaza ukuba ngizakwenelisa ukukhangelana lakho konke okungihluphayo. Impilo izaqhubekela phambili uma ngingenelisa ukukubamba kone lokhu."

Inengi labakuhlelo lolu bathi bafunda okunengi kungcwethu lezi. UNkosazana Christian Chitewe, ngumbalisi eSigola Primary School.

"Mina ngibona ukuthi kuyabancedisa ngenxa yokuthi yonke into iqalele engqondweni. Ingqondo ma zingahlalanga kuhle akulanto ozangayenza. Ngakho-ke i-workshop ibisilimukisa isifundisa nge stress management ukuthi lathi senelise ukuziduduza njoba imiholo yethu ye-Zimbambwe akulamuntu ongakwaziyo ukuthi ama teacher we are the least paid. Imiholo yethu iphansi, so, khonokho okuncane lemfundiso le esesiyitholile kuzasincedisa ukuthi sikwamukele kunjalo."

UMnu. Peter Nyathi uthi impilo yababalisi inzima ngakho abakufunda kuloluhlelo akusoze kubancede kakhulu.

Abanye abantu abafundiswa ngomkhuhlane wengqondo koSigola.
Abanye abantu abafundiswa ngomkhuhlane wengqondo koSigola.

"Udubo esihlangana lalo njengababalisi yikuthi asisakhangelwa njengabantu ikakhulu elizweni lase Zimbabwe ngoba imali esiholayo incane besokusiba labanye abantu abenza imisebenzi engaqedakaliyo kumbe singathi ayiqedakali kodwa abazuza imali edlula eyethu. Inhlonipho yomuntu ongumbalisi eyayikhona lakudala ayisekho. Awungeke utshele umuntu udatshukelwe ukuthi benze lokhu kumbe umbonise lokhu uzathi uzangibonisa njani wena unje, engxenye wena odatshukelweyo njengombalisi uyabusubonakala njengohlanya lawe."

Umkhuhlane weCovid-19 wenza abantu abanengi bahlalele evalweni behlulukelwe okwamagama. Ukuvalwa kwezikolo kwenza abantwana abanengi babelemkhuhlane wengqondo labo.

UNkosazana Fundile Nkala uncedisa intsha ekulwisaneni lomkhuhlane wengqondo koBulawayo lezabelweni zemaphandleni.

"Ngenxa yeCovid 19 sithole ukuthi kunengi kakhulu abantu abadlula kikho abazali labantwana. Khathesi ngenxa yeCovid 19 kulabantwana abanengi abacina beyekela isikolo ngenxa yokuba lezisu kodwa kulemithetho eminengi eyafakwayo nguhulumende ukuthi umntwana owenelisa ukuqhubeka ngemfundo yakhe noma esezithwele. So, lapha abantu bayafeyila ukuzwisisa ukuthi ‘yes sesilenkinga, how do you deal with it’. Thina njengama advocate siyancedisa sifundise abantu ukuthi ‘yes culture is there but there are some aspects of culture’ abantu okumele batshiyana lakho."

Inkampani yeWith-You Consultancy Ltd iqale uhlelo lolu, oluzathatha insuku ezine, olusungulwe ngosuku kunanzwa abalomkhuhlane wengqondo olweWorld Health Mental Day mhlaka 10 Mfumfu. Lolu lusuku olwabekwa yinhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eyeWorld Health Organisation. Lolu lusuku njalo lokuxoxisana lokuphendla indlela zokuphila labagula ingqondo.

XS
SM
MD
LG