amalinks wokungena

Breaking News

Yisiphithiphithi eHarare Kulungiselwa Umkhankaso Wokutshengisela Insolo Yezijeziso Zomnotho


Anti-Sanctions Day
Anti-Sanctions Day

Bekuyisiphithiphithi eHarare ngoMvulo kulungiselelwa umcimbi ozakwenziwa ngoLwesibili okunanza usuku lokusola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF ngamazwe entshonalanga.

Ibandla leZanu PF lihlezi likuchothoza lokho, lisithi kulimaza izizalwane zelizwe. Kukanti, amabandla aphikisayo athi akunjalo.

Athi kufanele uhulumende aguqule izenzo ngokuhlonipha amalungelo oluntu, ukutshiyana lodlame, ukuphatha izizalwane zakulelo butshapha lokunye.

IStudio 7 ixoxe loMnu. Joseph Tshuma, omunye wamalunga eCentral Committee yebandla leZanu PF ngaloludaba. UTshuma uthe,

“Udaba lwama-sanction luqakathekile ukuthi abantu baluzwisise ukubana luqala nga, lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe ayisizo zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngeSingisi, i-targeted measures, njengoba bethanda ukukutsho. Kodwa yizijeziso ezigoqela umuntu wonke, esezenze inotho yeZimbabwe yala ilokhe incipha, abantu bathwala luklubhu.

“Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kula ma-bank amanengi ayehluleka ukubana esebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi imali nxa zi-transfer-ywa, zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapho zingabe zisiya khona, kusuka kubahluphe. Ukuthi kusebenzeke kuhle lokhuyana, amabhanga lawa as-America kumele akhiphe izimali ezinengi ezokuthi kwenziwe ama-checks properly, kubonakale ukuthi imali leyi ivela ngaphi; ihamba njani.

UTshuma uphinde wathi, "Ama-bank lawa acina ebona ukuthi kungcono ukwekela ukudlelana lama-banks ethu eZimbabwe lapha, kulokuthi bacine be-loser imali zonke leziyana, ezokuthi kwenziwe ama-checks lama double checks before bengaka deal-I lathi. Kunengi esingakubalisa okutshengisela ukubana ama-sanctions asephambanise not lokho abakuthi yi-targeted, kodwa asephambanisa umuntu wonke nje jikelele; amabhizimusi kawahambi kuhle.”

UTshuma uthe, “Sikhuluma kanje so, umkhonomi wethu since ama-sanctions la eqalisile, sokule 22 years ngiyabona. Umkhonomi wethu usu-cost-e imali engadlula abo US$40 billion okade kumele ukuthi ngabe siyenzile la, ngabe kungayisiwo ama-sanctions la afakiweyo. So kuyatshengisela ke ukubana ama-sanctions la kumele asuswe.”

UTshuma ugcizelele esithi ama-sanctions abangelwa yindaba yomhlabathi owathathwa ngabansundu, ukuyikho okwacaphula abelungu bamazwe entshonalanga. Kungakho kufanele batshelwe ngabantu bonke lamazwe wonke ukubana bawakhiphe lawa ma-sanctions ngoba elimaza izizalwane ezeZimbabwe eziswelayo, hatshi labo ababanxwaneleyo.

Sibuye saxoxa njalo loMnu. Msongelwa Ndlovu, usomlomo webandla leZAPU, yena othe, “Ngifisa ukuthi uzulu lomhlaba jikelele bananzelele ukuthi ama-sanctions afana lempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile, engalaphunga, engakonakali. So ama-sanctions la, thina njenge-ZAPU sithi yimpukani elande isilonda esilephunga. Ngakho ke, nxa ufuna ukuthi impukani ingakulandeli, uya-dealer lesilonda, ulungise lapho okonakale khona ngoku-cleaner okwakuqala, okwesibili ngifake umuthi, okwesithathu ufake i-bandage. Kutsho uNdlovu

“Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo ba-clean-e lesosilonda, bafake umuthi besebefaka i-bandage, bona ba-busy bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo, njalo lesisilonda sesisenza ngingasakhoni ukwenza lokhu na lokhuya. Yikho okuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangela maqhinga, ngabantu abangela kukhlalipha engqondweni. Okuhlekisayo kakhulu yikuthi, even labanye abase Africa, abe AU, abe SADC, labo sebe join-ile kumsangano lo.” Kwengeza uNdlovu

UNdlovu uphinde wathi, “Umuntu engathi ugulile ulesilonda, wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siye dikisha, siye masha; siye gida; siyajayivela ukuthi isilonda siphele. Angiboni ukuthi kuyikuhlakanipha khonokho.”

UNdlovu uphethe ngokuthi ibandla labo leZAPU licabangele ukuthi IZANU-PF ifanele yenze ama-reforms, ukwenzela ukuthi abantwana base Zimbabwe bathole amalungelo abo, njalo lama-election enziwe ngendlela eqondileyo. Yikho okungenza ukuthi lama-sanctions la akhitshwe.

XS
SM
MD
LG