amalinks wokungena

Breaking News

Abalimi eNyamandlovu Bathi Bazatshaya Inala Lonyaka


Mahle amabele abalimi eNyamandlovu, Matabeleland North.
Mahle amabele abalimi eNyamandlovu, Matabeleland North.

Izakhamizi zeNyamandlovu, ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango kumbe ukuna kwalo okwedlulisa amalawulo zikhanya lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu.

Inengi labalimi labafuyi bemapulazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono.

Bajabule okwamagama abalimi eNyamandlovu
Bajabule okwamagama abalimi eNyamandlovu

I-Studio 7 yethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko eNyamayendlovu, umumbu usukhahlele, amakhomane sedliwa, kuyasengwa, kukanti izifuyo zinone okwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele.

UMnu. Elton Gumede, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi iNyamandlovu Farmers Consortium, uthi bonke abakunhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.

"Abalimi abafika 140, so lonyaka siyakubona kukhanya engathi line kuhle labo njalo abalimi abalapha khathesi kundawo yethu asebetshengisa ukuthi hayi sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu. I hot culture kukhanya bayalima trough out this season. So zindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo lesiphumele sazakale indawo ezinengi singaba limi. Lathi sibooste imarket."

Abatsha abancedisa umlii eNyamandlovu
Abatsha abancedisa umlii eNyamandlovu

Ugogo uAnita Ncube walindawo ngumfelokazi. Yenake uthi ukusebenzisa uhlelo lwentwasa olwazakala ngukuthi ngu Ga Ntshopho lwenze watshaya inala eyesabekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.

"Ngaqala ukuwagebha ngo September, kungela zulu kuwomile phansi la, sagebha sagebha sifakumquba ,sigebhe siqede elinye iPlot eliyi one silandele sifake umquba. Kuthe ke izulu seliqalisa ukuna khonaphana ngo October thina sazeqqlisa ukuhlanyela mhla ka 6 November. Ngahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njoba ngiselaye onginakekelayo ongikhangeleyo."

UMnu. Sifenale Sithole ngumfuyi wenkomo olodumo kulindawo. Yenake uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya inkomo.

Zinhle izifuyo zabalimi
Zinhle izifuyo zabalimi

"Ngisebenza ku health care kodwa kutshukuthi yi interest lami ngacina sengifundile khonangane ukuthi ngiyenze ngizenzele iartificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezitshiyeneyo esiyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe le dairy njoba libona lama dairy cows nanka lapha. Siyazama ukuthi si specialise ku Nguni ezakithi ezesintu ngoba yizo ezi zincinyane they dont eat too much."

Uyaphambili uSithole ekhuthaza abahlale emazweni aphetsheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babelempilo enhle.

"Impilo esiphilayo ngale ku Diaspora, iskhathi esinengi siyasebenza siyelala, sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki ilongevity as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele amaprojects anje awu uyazizwa lawe emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njoba uyalibona lekhaya linje ngaba. Kumnandi ukubasekhaya you feel that greatness."

UNkosikazi Siphiwe Mafu Sithole
UNkosikazi Siphiwe Mafu Sithole

UNkosikazi Siphiwe Mafu, ohlala eRepublic of Ireland ongumlimi ophumeleleyo kulindawo, uthi akumelanga abantu balinde imali yomholo emsebenzini kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezitshiyeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.

"Ukulima okwalezinsuku akufuni ukuthi udepende entweni eyodwa, kuyafuna ukuthi uzame embuzini, uzame enkukhwini ,uzame enkomeni, uzame mumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela okukodwa kube leflop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile kanti nxa kuyikuthi umulti tasker usenza into ezinengi ulakho ukuthi ume ukuthengisa imbuzi nxa imarket iflooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakhi nxa seziku demand. Lezinsuku angeke ngithi basebenze ukusebenza is no longer the key word soku multi tasker, you need to multi task.

Bayajabula abalimi (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)
Bayajabula abalimi (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)

UMnu. Strike Nyathi, osebenza epulazini lomlungu owathathelwa umhlaba watshiyelwa omncane, ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzisi.

"Lapha ngiyasebenza eplazini eKhenelis Farm ngisebenza izinkomo.Ngisebenzela ikhiwa uMr Fawcette, Brent Fwcette. Ulenkomo ezingu 180, okwakathesi ngathi ziyi 186. Hahh kuyalinywa kakhulu kuyadliwa kuyasuthwa kulento yonke lapho. Banengi abantu abaphiwe khonapha emaceleni ngoba likhulu phela, abantu be Nyamandlovu kodwa abanye bavela kwezinye indawo abangaso balapha.

Inengi labahlali beNyamandlovu indlala bathi bazayizwelwa komakhelwane. Wonke umuntu kulumango ukhanya ujabule okwamagama ngoba esithi uzasutha lonyaka.

‚Äč
XS
SM
MD
LG