amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi Zikhala Ngokudlwengulwa Kwabantwana Lohlupho Lokunatha Intshengu


Izakhamizi lamapholisa emnhlanganweni owenzelwe esigabeni senduna uMvuthu esabelweni seMatabeleland North.
Izakhamizi lamapholisa emnhlanganweni owenzelwe esigabeni senduna uMvuthu esabelweni seMatabeleland North.

KACHECHETE, HWANGE - Amapholisa eHwange ngoLwesithathu aphume ijumo ekhulumisana lezakhamizi, ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu, ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana lezidalwa yikusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.

Izakhamizi zeKachechete, eMatabeleland North, ezibe lomhlangano lamapholisa, bezikhala ngokwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa kwamantombazana kanye lodubo lokuthatha izidakamizwa, ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi inengi libe yizigilamikhuba.

UNkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wasigaba lesi, ubike ngoLwesithathu emhlanganweni wasigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.

Abanye abangena umhlangano owenzelwe esigabeni senduna uMvuthu esabelweni seMatabeleland North
Abanye abangena umhlangano owenzelwe esigabeni senduna uMvuthu esabelweni seMatabeleland North

"Esigabeni uyathola umakhelwane, ubaba ehlukuluza umntwana uthole ukuthi uretshiwe umntwana eleminyaka emincane kodwa uthole ukuthi umama uyakhitshelwa imali ngubaba lowo embhadala, umama ezivalele icala lomntwana wakhe elale lobaba thina kuyasihlukumeza ukuthi indaba ezinje ziphelelemoyeni umntwana aze azalwe efana lalowo baba. Kukuyasihlukumeza kakhulu njengesigaba kodwa kubanzima nxa umnikazi ezithulele."

UMnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa yikuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.

Ipholisa lixoxa lezakhamizi esigabeni senduna uMvuthu esabelweni seMatabeleland North.
Ipholisa lixoxa lezakhamizi esigabeni senduna uMvuthu esabelweni seMatabeleland North.

"Njalo futhi omama bayabe besesaba ukuthi ubaba nxa selele lomntwana bathi khona ngingatshinga ngizaphelelwa ngumendo ubaba angixotshe ngiyedubeka kodwa nxa into imbi, imbi."

Izakhamizi lezi ebezithe gwaqa esikolo seBH36 zibuye njalo zakhala ngokusweleka kokuphawulwa komthetho kwabathengisa izidakamizwa kwabasakhulayo.

USabhuku we BH37 uMnu. Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.

"Into engiyinanzelelayo yikuthi kungaze kube siyathethisa kumbe siyathethiswa izinto lezi zithengiswa khonapha ezitolo abanye loba besenza ilima, uyathola ukuthi wenza ilima ngabontshengu okuthiwa uzathola bephiwa amabhora ngabunye awembanje thina senzeni njengama Village Heads? "

Lawa mazwi abuye agcizelelwe njalo ngumabhalane uNdlovu.

"Abantwana oGrade Six, seven sebetshaya Intshengu. Uthole umntwana ezitshayela Intshengu calaceleni ngoba bayachapha khona eZambia besiyazithathela. Khathesi sekulesikanka umngane wembanje sibadaka kakhulu abantwana kabasahlonipho, uhlangana laye ukutshela idoti kumbe inhlamba esabekayo ngoba vele uyabe ezidakelwe kusithwalise kanzima esigabeni ngoba sebekhula be njalo."

Okwenzakale emhlanganweni owenzelwe esigabeni senduna uMvuthu.
Okwenzakale emhlanganweni owenzelwe esigabeni senduna uMvuthu.

Omele amapholisa, uSegeant Chipo Feya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo.

Ubuye njalo wazisa uzulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile yi-crystal methamphetamine. Ukhuthaze njalo ukuthi uzulu abikele abomthetho nxa etholakala ethengisa lokhu.

"Ngoba owami umntwana engathatha amadrugs uyabuya azofundisa owami lalowana umuzi wonke sufile, iKachechete Village yonke isifile ngenxa yami engihlanyelayonimbanje engiphekayo isigodokhaya lethothotho. Uthwala kwatshiwo ukuthi siyapheka nxa sisenza ama cultural functions kodwa asivunyelwa ukuthengisa.

Amapholisa kulizwe lonke jikelele babike ekuqaleni kweviki ukuthi asebophe abedlula abazinkulungwane eziyisithupha - 6,278 kuhlelo lokusiphuna abaphila ngezokuthengisa izidakamizwa labazithathayo phezu kwendikimba ethi 'No to dangerous drugs and illicit substances'.

Abanye balaba yizakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amatshumi ayisikhombisa eLupane ngaphansi kwenduna Mabhikwa abaficakala belima imbanje ezifuleni.

Ngemva kokwetheswa, inkantolo yabapha izigwebo ezitshiyeneyo okufika kunyanga ezilitshumi lane kusiyaphambili.

Ekucineni komhlangano lo, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amaChild Protection Committees.

Kubuye njalo kwathiwa kuzakwengezwa amakomithi eNeighborhood Watch Members lokuvuselela ezamasiko enkulisweni yabesintwana.

‚Äč
XS
SM
MD
LG