amalinks wokungena

Breaking News

Insikizi Zithwalise Nzima Abantu eVictoria Falls


Uthintitha insikizi ezithwalise nzima abantu
Uthintitha insikizi ezithwalise nzima abantu

VICTORIA FALLS - Kulabanye abantu abahlala eVictoria Falls abathi insikizi zibathwalise nzima. Ikhansili layo eyehluleka ukuthola imithi yokuzibulala ithi izethekeli akumelanga zihambe kwezinye indawo ezigcwele izinanakazana lezi.

Inengi lezakhamizi eVictoria Falls lithi kalisabuquthi ubuthongo kulandela ukuhlaselwa zinsikizi ezindlini njalo idolobho leli lithi izethekeli akumelanga zihambe elokitshini leChinotimba ezigabeni ezigoqela uWard 6 loWard 10 kanye laku Ward 11 eMfelandawonye leGarikayi. Loba abantu bethwebuza kuze kuse, abaqondisi bamawotela bathi insikizi lezi azikangeni endaweni ezithakazelelwa yizethekeli ezivela kwamanye amazwe lase Zimbabwe.

Umnumzana Clement Mukwasi, omele inhlanganiso yeEmployers Association for Tourism and Safari Operators, uthi sebekhuthaze izisebenzi ezivela endaweni lezi ukuthi zinanzelele ukuba kazithwali izibungu lezi ziyezitshiya emawoteleni lakuma lodges. “Insikizi sezikhona efolosi lapha siyazibona, kanenginengi siyazibona ezindlini kodwa kazikangeni kangako kuma hotels lama lodges. Izisebenzi zethu ezihlala emalokitshini ziyasitshela ukuthi zikhona. Ngombono wethu, insikizi iphila ngegazi, so kumele sikhangelisise siyenze ihygiene eright sizame ukuba sispreya lakho nxa sibuya emsebenzini singafaki amahand bag ethu eduzane lembheda kumbe eduzane lemduli ngoba zijwayele ukuhlala duzane lomduli oyabe udabukile kumbe phakathi kwamamatress le base yombheda.”

Uthi zibathwalise nzima insikizi
Uthi zibathwalise nzima insikizi

UNkosikazi Mavis Shoko, ohlala kuWard 6 eSikhwahleni, uthi insikizi lezi zimemethekiswa yikuthi balalaika bezimuli ezintathu kumbe ezine kukamela elilodwa, elehlukaniswe ngamalembu kumbe amakhabothi.

UNkosikazi Shoko labanye omama bakhala kakhulu ngokuthi insikizi lezi zithwalele kakhulu abantwana ubhulo, osekusenza ukuthi bengalali ebusuku, njalo abanye sebehlala bequbukile lemizimba itshisa.

“Ukuhlala kwakhona siyesheya iroom eliyione abanye basheya bengu three ngapha belabantwababo. Uthole kungumama lobaba labantwana mhlawumbe bengu three kumbe four, inhlalo yakhona, mina ngizathatha umuthi ngithi ngiyaspreya endaweni yami lapha engihlala khona lowana omunye umakhelwane uyabengelayo imali yokuthi athenge umuthi, kuye ziyabe zilokhe zikhona zicine futhi zibuya.”

Uthi, “Njengathi esilabantwana abancane siyabe sisabela abantwana ngoba kuyayenza umuntwana ebelezilonda lamaqhubu emzimbeni.”

Esinye njalo isakhamuzi sendawo le, uMaNdimande, uthi uhlupho lolu lubangelwa yisimo sezindlu zekhansilini abahlala kuzo.

“Uhlupho lwensikizi silalo kakhulu njalo lemiduli yethu isihlala kiyo isigugile igcwele imikenke kakhulu ngoba yikhokucatsha khona kakhulu lemabhesini embheda kumbe umatress sugugile. Kuyaluma kakhulu okuyizinto lokhu ngoba kungakuluma uyavuka uqubukile umzimba wakhe njalo ungaba ngulowana olegazi elibi kuacina kukutshiya amaspots usale umzimba usulamatopotopo amnyama, sihluphekile nxa kungabaloncedo singabonga kakhulu.”

Impahla enengi isilahlelwe egangani
Impahla enengi isilahlelwe egangani

UMnu. Kelvin Moyo, obona ngezokuphathwa kukazulu kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents' Association, uthi bazama ukwenqabela ukuthi insikizi lezi zingathwalelwa kwezinye indawo ezigoqela amawotela lama lodges.

“Endaweni engani ziminyene kumbe abantu abahlala bebenangi yikho okulohlupho lolu, so uhlupho lolu, thina sizahamba ekhansilini njenge Association ukwenzela ukuthi siyekhulumisana lekhansili ukuthi idinge imithi e-effective ezabulala izibungu lezi-insikizi. Ngalokhu senzela ukuthi isigaba sethu seVIctoria Falls yindawo okufika khona izethekeli njalo siyabe singafuni ukuthi izibungu lezi zimemetheke zizezifike emalojini lakumahotels ngoba kuyabe kuzaafecta izethekeli zethu lebhinezi yethu esiyabe siyikhangelele kakhulu njengoba thina sasivela kuCovid-19.”

Umphathintambo wekhansilini, uMnumzana Ronnie Dube, uthi baphezu kohlupho lolu.

“Insikizi zikhona kuward nine laku ward ten ikakhulu. So we are trying as council to identify ama affected properties and insecticide them.”

Abacubunguli bezempilahle bekhansili babika ukuba insikizi lezi zingakuluma uyasala uvuvukile njalo ulamatshatha abomvu alumayo.

Ezinye izitshengiselo ngemva kokulunywa zigoqela ukuswela ubuthongo.

Bakhuthaze uzulu ukuthi nxa selohlupho lolu ahlanze impahla emanzini abilayo, achaye ingubo zokulala elangeni njalo avale imikenke emidulini yezindlu.

XS
SM
MD
LG