amalinks wokungena

Breaking News

Kunanzwa Usuku Lwezimuli olwe-International Day of Families, eGwanda


Gwanda celebrates International Day of Families
Gwanda celebrates International Day of Families

GWANDA SOUTH - Usuku olwe International Day of Families olunanzwa minyaka yonke mhla zilitshumi lanhlanu ngokaNkwenkwezi, lonyaka luthakazalelwa ngenkuthazo yokuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana.

Bekungabizwa ozwayo emzini wakoNdlovu eSengezane izolo lapho uzulu osuka endaweni ezitshiyeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olweInternational Day of Families oluthakazelelwa minyaka yonke mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi, kulenkuthazo yokuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana.

Ekhuluma emcimbini wokunanza lelilanga eSengezane, eGwanda South izolo, umphathintambo obona ngeziphathelane labesifazane uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazwananiyo.

"Abantu abaphila iminyaka eminengi ngabantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abasezimulini ezidla kuhle, abantu abasezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini zokuthi lapho umuntu egula abelakho ukuthi ahambe esibhedlela abonwe ngamadokotela masinyane.”

Uqhubeke ethi uhulumende ukukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.

“EZimbabwe la kulophenyo olwenzayo ukuthi i34% yabantwana abaleminyaka engakafiki i18 bayabe sebetshadile, khonalokhu kwenza ukuthi izimuli zingabekeki ukuthi umntwana athathe umntwana.”

Gwanda celebrates International Day of Families
Gwanda celebrates International Day of Families

UMqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni seZansi yemaNdebeleni uNkosikazi Merjury Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.

“Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli siphathisane njengemuli sikwazi ukuthi labo asebeluphele siphatha njengabazali bethu loba isimo sinjani.”

UMnu Dennis Ndlovu umninimuzi walapho okuqhutshwe lumkhosi oseleminyaka engamatshumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.

“Ngakhula lokhu ngisenza lokhu okwakusenziwa ngabazali ngabona ukuthi indlela engayifundiswa ngabadala inhle, hlonipha uzehlise izikhathi zonke ubelembeko.”

Umkakhe uNkosikazi Anna Ndlovu uthi lanxa sesiside isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ukubekezela ezimulini.

“Satshada ngo1973 ngoJanuary sikwanise 50 years sithathene, ayisikho ukuthi yonke into iyabe ihamba itshelela njengamazi uyabe uhlangana lemiqanso uyehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa yakho , ufundise abantwabakho imithetho yonke emihle ezabanika labo ikusasa labo elihle.”

Umntanabo uMduduzi uthi bayilokhu abayikho khona labafowabo ngenxa yabazali babo.

Gwanda celebrates International Day of Families
Gwanda celebrates International Day of Families

“Ukupheka yithi esasipheka akulakuthi ungmntwana ongumfana akula kuthi ungumntwana oyinkazana uvela esikolo uyabuya upheka susiya enkomeni , ngemepelaviki akula sikhathi sokudlala asiyekeleni ukunatha ontshenku labomadlwane akusisindawo lokhuyana.”

Osakhulayo uPreety Dube osebhadalelwa imali yesikolo luhleo lukahulumemnde olweBEAM ohlala labanawakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kukanina esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelele ukuthi wonke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali.

“Ababalisi bayangincedisa ngokungifundisa imithetho labomakhelwane lami ngiyakhuthaza abangane bami ukuthi bathande izihlobo zimuli zabo akulakuthi umuntu ngumzali."

Umfundisi webandla leEvangelical Lutheran Church of Zimbabwe uRev. Sikhumbuzo Dube laye ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.

“Izimuli zakhiwa yinto eyodwa okuthiwa luthando uRomans Chapter 13 v 8 uthi ungabi lamlandu komunye ngaphandle kokuthandana ngalokhu ke uthando kaluvuthwe ezimulini.”

Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziba lempilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli luqhutshwe phansi kwendikimba ethi “Demographic Trends and Families.”

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:28 0:00
XS
SM
MD
LG