amalinks wokungena

Breaking News

Kunanzwa Iminyaka Engu129 Yokwakhiwe Kwedolobho Lako Bulawayo


Bulawayo Day
Bulawayo Day

BULAWAYO - UBulawayo, odume ngokuthi kukoNtuthu Ziyathunqa, idolobho laMakhosi laManenekazi ngoLwesine lenelise iminyaka elikhulu lamatshumi amabili lasificamunwe munye – 129 yokwakhiwa kwalo.

Lolu lusuku lweBulawayo Day lunanzwe ngabantu abanengi ababhodabhode edolobheni leli emalokitshini abalisa iMzilikazi leMakokoba kulabanye abachasisele uzulu ngokusungulwa kwalo.

Inengi labantu belithe gwaqa eStanley Hall lapho okwethulwe imbali yedolobho leli.

Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla, uMnu Mbusonzima Dlodlo, uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.

"Ilanga likaBulawayo lamhlanje kulusuku oluhle njengesigodlo samakhosi. Kuqakathekile ukuba sihlale silinanza silikhumbula ngoba liyimbali yethu."

Bulawayo Day
Bulawayo Day

Umculi odume ngokutshaya ingungu okhokhela iDrums of Peace, uLewis Ndlovu, uthi lelilanga kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.

"Lelilanga liyangijabulisa kakhulu kumele ngesifiso sami kuhlale kunguBulawayo Day abafundi kumele babelazi bafunde ngalo wonke umuntu avunule amabhetshu."

INduna uDakamela oweNkayi obekhona emcimbini lo uthakazelela ukunanzwa kosuku lolu.

"Kulilanga elihle kakhulu kithi njalo kuhle ngoba lelilanga liqakathekisa amasiko ethu njalo kwenza abantu basondele emasikweni abo balwisane lezidakamizwa."

Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority, uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi, uthi ukunanzwa kweBulawayo Day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.

"Kulilanga esilithakazelelayo ngoba imbali yedolobho ilakho ukuthuthukisa isikhwama selizwe ngoba sikhangelele ukuthola amabhiliyoni amahlanu amadola emelika kwezokwethekelela okulakho njalo ukuthuthukisa inani lezethekeli koBulawayo bezobuka imbali yedolobho kuhlamganisa loMzila kaBulawayo."

Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo, uNkosikazi Judith Ncube, nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi ukuthi batshiyane lomkhuba wokuthatha okudakayo.

"Njengedolobho sikhathazekile kakhulu ngokulahleka kwesiko lapho abatsha ikakhulu asebethatha izidakamizwa kuhlanganisa lokuswela imisebenzi kungbakuhle uma inkokheli zomdabu zeMaNdebeleni zingahlangana ziqede loludubo."

Umsekeli kaMayor wakoBulawayo uMnu. Mlandu ukhuthaze abatsha ukuba behlukane lezidakamizwa.

"UBulawayo udumo ngokuzihlonipha, ukugiya lokuhlanzeka ngicela abatsha bahlukane lezidakamizwa ngoba akusiyo ngxenye yokuphila kwethu kuhle lamuhla ngoba lelilanga lisikhumbuza ukuqakatheka koBuntu bethu lamasiko ethu."

Abanye ababuye emkhosini lo yinduna uMathema, induna uMathe, osomabhizimusi, amalunga edale lephalamende, abafundi lozulu,

Bekulenhlelo ezehlukeneyo zokunanza iBulawayo Day ezibalisa ukuthanyela idolobho, ukutshitshimba lokunye. Kulemibukiso yempahla yamasiko lemidlalo yebhola kunsuku ezinhlanu ezilandelayo ezihlelelwe ukunanza lelilanga.

Ilanga lakuqala likaNhlangula lahlelwa ukuba kunanzwe iBulawayo Day njalo ikhansili ithi yenza konke okusemandleni abo ukunanza lelilanga ngokulonda lokugcina kuhle izakhiwo lendawo zedolobho ezilembali eqakathekileyo ezigoqela umkambo omkhulu oseMakokoba.

Forum

XS
SM
MD
LG