amalinks wokungena

Breaking News

IZimParks Ikhala Ngokukhuphuka Kwenani Lababulala Inyamazana Zasendle


Ababanjwe bethwele inkakha eZimbabwe
Ababanjwe bethwele inkakha eZimbabwe

VICTORIA FALLS - Uhlangothi lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (Zimparks) luthi selulahlekelwe yizigidi ezilitshumi lambili zamadollar eMelika – US$12 million – kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha kanye lezinye, ezithengiswa kwele China lakwamanye amazwe.

UMnumzana Tinashe Farawo, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela, sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili -182 bakuleli kanye labalitshumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni.

Uthi kumnyaka ophelileleyo, kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye – 644. UFarawo uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabalemali.

Bathiya inyamazana ngendlela ezitshiyeneyo
Bathiya inyamazana ngendlela ezitshiyeneyo

“Izakhamizi ezinengi zisetshenziswa ngabavela phandle kwelizwe ukubapha ulwazi ngezemvelo lezi, njalo bayabagcina emizini yabo babuye babancedise ukuzingela besebeholiswa yizigangi lezi.”

UMnumzana Vusumuzi Masilela, umphath’isigaba phansi kweNduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni ezinengi ngenxa yesimo esibi sendlala lokuswela inzuzo kwezendle lezi.

“Abanengi balaba bazingela inyama befuna ukuphila.Nxa ubabuza bayakutshela ukuthi siyalamba siyabesifuna ukuthi sithole inyama, enye sithengise sithenge impuphu yindlela esiphila njalo omunye uyakutshela ukuthi ngakithi abadala babekwenza khonalokhu ngiyaphupha kuthiwa ngihambegangeni lakanye ngihambe ngifike ngibulale.”

Amazwi akhe elekelelwe nguMnumzana Farai Maguwu, okhokhela uhlangothi lweCentre for Natural Resources Governance.

Impala ebulewe ngabathiya inyamazana
Impala ebulewe ngabathiya inyamazana

“Okumqoka yikuthi uhulumende kufuze aguqule umumo kazulu lo ukuze bengaphatheki ekugangeni lokhu. Akulamuntu othokozela ukuphila ngokuganga, kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga ngakho bengathola inzuzo kwezendle ubudlelwano bukahulumende labo buzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthetweni kuzigaba zabo.”

UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingelwa kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.

“Ngiyazama ukufaka umkhankaso wokuthi asingabulali konke ngoba izizalwane ezilandelayo kasoze izithole. Khathesi kulabazingela phakathi kwezigaba bebulala impunzi besebenzisa ama touch ebusuku ngakho bayabulala imvelo yethu okokuthi kwezinye indawo kazisekho inyamazana lezi kodwa siyazama ukutshela labe parks ukuthi bebuye kodwa bayakutshela kwesinye isikhathi ukuthi kasilamota ukuthi sibuye labo sibona angathi kabalandaba lakho kodwa lokhe itshabalala.”

Babulala lendlovu ...
Babulala lendlovu ...

UMnumzana Ignatious Maeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele, kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.

“Okokuqala yikuthi kwenziwe imikhankaso kufundiswa abantu laba ngemithetho yezendle ekhona, izinga lezigwebo kanye lokuqakatheka kwemvelo ngoba inengi lephula limthetho ngokuswela ulwazi, njalo labomthetho labo kufuze besekelwe ngokufundiswa ngezomthetho, qede lezakhamizi lezi ziphiwe inzuzo.”

Kubikwa ukuba ngoMgqibelo kuviki eliphelileyo, kubotshwe abantu abathathu koBulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdray Park.

Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFuller Forest eVictoria Falls abaficakala befihle isaka lomhwabha webhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala elenhloko zazo ezimbili, ibhalabhala kanye leemijibila elitshumi lanye.

Abe Zimparks bathi ukwehlisa lezizehlakalo, sebephakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uzulu njalo zibhidliza lezilimo.

Bathi njalo asebekwenza yikusebenzisa imitshina yokuthungatha ebizwa kuthiwa ngama drones kulandela laba ezihonqweni, njalo bakhankasa befundisa izakhamizi ngobungozi bokuzingela ngokungekho emthethweni.

Bathi bazama njalo ukuvuselela iCommunal Areas Management Programme for Indigenous Resources evumela izakhamizi lezi ukuthi lazo zibe lenzuzo kwezendle kanye leminye imizamo yokwehlisa udlame phakathi kwenyamazana labantu.

Forum

XS
SM
MD
LG