amalinks wokungena

Breaking News

Kusungulwa Uhlelo Lokumelana Lobuhobe beLantana Camara eHwange


Fighting the Lantana Camara weed
Fighting the Lantana Camara weed

Izakhamizi zaseHwange, emangweni wakoMvuthu, Mpumelelo le Hlanganani, sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi yibuhobe kumbe ilantana camara, esenza amaxuku ahaqazayo, njalo adlephayo, ukwenqabela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni.

Uzulu walumango uthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana camara siqale ukumemetheke kakhulu emadlelweni, kanye lemasimini ngomnyaka odluleleyo, okuyikho osekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo, izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyondawo.

Fighting the Lantana Camara weed
Fighting the Lantana Camara weed

Umholi wekhomithi yaloluhlelo, uMnumzana Dumezweni Gumbo, uthi yiso isizatho esenza babumbana babangamaqembu okumelana laso, ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo lazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu, ezinye njalo zasala zimahluzuhluzu.

“Luhleloluhle kithi, sihlangene labomama, obaba sisebenza ngokubambana, njalo lomsebenzi wethu ungakhangela sesitshaye enengi ilantana ebivala indawo yokudla.”

Fighting the Lantana Camara weed
Fighting the Lantana Camara weed

UNkosikazi Onencia Ngwenya wemangweni weBH11, uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga ka Nkwenkwezi, qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika, eyeUSAID ikhokhelwa yiMalima Loko, ukuthi ibasize ngoqeqetsho lwendlela zokugeca ubuhobe lobu, kanye lezembatho zokuzivikela.

“Sakubona ukuthi isihlahla lesi siloboya obunengi, njalo silameva. Awudluli kiso lula, kodwa indawo yethu ilezinyamazana okungenza ukuthi lanxa usegangeni uyakwanisa ukubona isilwane, kodwa usabaleka ngalesisihlahla awungeke udlule uyahle ufele khona ngon awuntshungubali, siyahaqaza futhi.”

Ngaphandle kokulimaza, uNkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni yizilwane, ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.

Fighting the Lantana Camara weed
Fighting the Lantana Camara weed

“Enkomeni sinanzelela ukuthi ziyaxhotshwa, zilimale zicine zisiba yiziphofu masinyane. Silahlekelwe zinkomo ezinengi zingasaboni, njalo zicina zibanjwa yizilwane ngobuphofu so sicina sidlelwa, njalo siyaqhela silengele phansi yikho lapha isilwane ezicatsha khona.”

Omunye walaba, uNkosikazi Ntombizodwa Phiri waseBH10, uthi sibi sabantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu, labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa yinhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umnganga.

“Sacetshiwa ukuthi sisigamule sisibuthelele, esaqala. Basixwayisa njalo ukuthi sibuthelele kungasala kumile, siphange sisondele sisisiphune, njalo siqume ezinye izihlahla sitshiye kuligceke ukwenzela ukubona ezinye inyamazana ezifana lendlovu ukuze senelise ukuzivikela.”

Osakhulayo, uMnumzana Nqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu, uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.

“Ilantana le ibisa futhi indlala ezifuyweni zethu ngoba kuyabulala utshani, njalo kungumkhuhlane lakwezinye izihlahla ezimilayo.”

Oyisikhulumeli senhlanganiso yeMalima Loko, uMnumzana Keith Moyo, utshele lumsakazo ukuba baxhasana lezakhamizi ezinengi esabelweni se Matabeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo, kanye lokunanza uluntu.

“Sisebenza ngokulwisa ukuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana, okunye esikukhuthazayo yikuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumela lokuguquka kwesimo sezulu, lokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.”

UMoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu, baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni.

Uhlelo lokugecwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga ka Lwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezikucentile lokhu lasemasimini.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:28 0:00

Forum

XS
SM
MD
LG