amalinks wokungena

Breaking News

Owayedlalela Iqembu leBosso Eyindlamanzi Usekhonza uNkulunkulu


Simba Rusike
Simba Rusike

USimba Rusike, owayengumgadli wamaqembu abalisa eleHighlanders, eleThorngroove, Shabanie Mine kanye leAmaZulu, uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.

URusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba ulethalenta kwezemidlalo njengoba ehle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa owokugijima kanye lowenguqu esafunda eLozikeyi Primary School.

“Abantu babesithi uPeter (Ndlovu) uyagijima kodwa mina ngangigijima ukwedlula yena. Ngikhumbula ngitshaya intambo ngiphambi kwakhe eMzilikazi Primary. Kwakungekho lula njalo abantu ngihlala ngibatshela ukuthi uPeter sasigijima sonke eprimary siphinde siyehlangana kuqembu labasakhulayo eleHighlanders. Sidlale laye kodwa yena wakhuphuka wayadlala kuUnder 16 mina ngasala ngidlala laboThabani (Bigger) Moyo, Wayne Albertyn labo Craig Payne kuqembu ebeliqeqetshwa nguAli Baba Dube eleUnder 14.”

URusike udlale kumaqembu abasakhulayo aweqembu leHighlanders waze wabizwa kuqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukaputeni.

Uthe eleminyaka elitshumi lathoba minwe mbili wathathwa ngumuyi uRoy Phiri wayadlala kwele Botswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleTaffic kanye leleGaborone United.

Ekuphendukeni kwakhe kuqembu leHighlanders, ufike waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni kodwa ucine engasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlongandlebe.

“Kulodaba engalwenza kuqembu leHighlanders ngesikhathi ngingomunye wabokaputeni njalo sebeqhatshe uMadinda ukuba ngumqeqetshi. UMadinda wasihambisa emasotsheni njalo thina leyana ndawo sasingayijwayelwanga njalo yayingatshiphanga. Yimi engangilemota njalo ngosuku lwesibili ngabe ngithatha abadlali ngemota yami ngabathuthisela sangena edolobheni koBulawayo saya endaweni zokunathela sayazikholisela.

“Ngikhumbula ngithatha aboGift (Lunga), Lovemore (Ncube) labo Mercedes, umuntu owayalayo nguWillard wathi yena uzalinda umqeqetshi ekuseni. Ngokunye okwangenza ngaphumana lenkokheli yeqembu ngoba ngangitshelela abanye eceleni njalo ngithanda ukuxwayisa abasakhulayo ukuba bengaphili impilo enjalo kodwa badinge abantu abazabacebisa kuhle. Lami nginje ngizimisele ukubacebisa ngoba ngiyakwazi ukuba ngabe ngangilalela abadala ngabe ngikhatshana.”

Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uRusike, obebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beBosso, udlalele iqembu leThorngroove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Usuke lapho wayakuqembu leShabanie Mine athi yikho lapho ahle waxhwala khona.

“EShabanie ngahle ngangena emhlabeni uyazi. Uyazi kwesinye isikhathi ungangenwa butshwala uyalahleka. Ngacina ngingasela thando lebhola bengidinge bengiswele ngizinathela kweyinye indawo okuthiwa kuseMabhula eZvishavane. Ngaze ngakhalala ngatshiya indlu engangiyiphiwe khonale eZvishavane elamakamelo amane. Abanye abasalayo bacina sezingezabo lezozindlu njalo ngiyake ngibuze ukuthi kanti eyami yacina ithethwe ngubani njengoba mina ngaphongukusuka nje. Babengiphe umsebenzi ngisawufundela kodwa ngaswela imbeko ngoba ngobuncane engangiyibo bona ngangizibona ngilemali enengi okokuthi ngizaphila impilo yami yonke.”

Esebaleke eZvishavane uRusike ubuyele wayadlala kuqembu leThorngroove wasethengwa liqembu leAmaZulu owaliphathisa ukuba lingene kusigaba saphezulu esePremier Soccer League.

Ekutshiyeni kwakhe ibhola uthi uhle waba yindlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa njalo khathesi usengumzalwane okhonza ekubandla leApostolic Faith Mission.

“Uyazi bengithi ngisuka enkonzweni yikho lapho engibone khona ukuba uSathane ulamaqhinga amanengi. Yikho lapho ebesengimenywa kakhulu etshwaleni. Abanye bengibiza bethi R kuleStokvel endaweni enje. Kodwa uNkulunkulu nxa esetshilo uyabe esetshilo njalo akula muntu ongakuguqula - kwayala kwayala.

“Abanye babesithi lowu angeke kufike iKhisimusi enganathi ngoba ngatshiya utshwala ngoLwezi. Abanye besithi lowu uyabe esebutshaya ngempelaviki ngoba babekwazi ukuthi yimi engangivulisa ibhawa ngiphinde ngiyivale.

“Zahamba insuku njalo ngangiloMfundisi owangiphathisa kakhulu uBernard Kandore owangisondeza kuye wangipha ngitsho lesibi samasudu awokugqoka ngisiya enkonzweni ngoba abantu babengikhangelela phansi besithi isidakwa lesi asingeke sihlale enkonzweni.”

Ngemva kokulungisisa impilo yakhe, uRusike usebenzele iqembu leHow Mine engumsekeli kaPhilani “Beefy” Ncube njalo ubeyingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup.

Uke waqeqetsha njalo abadlali abasakhulayo abeqembu leHow Mine ebelidlala kusigaba sikaDivision Two.

Kulezinsuku nguye unobhala webandla leAFM elingenela endaweni yeNorth End njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu lomdlalo wenguqu angaliqeqetsha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi aluphetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kuphela kodwa langempilo.

Forum

XS
SM
MD
LG