amalinks wokungena

Breaking News

World Press Freedom Day: Intathelizindaba Kazimemethekise Imbiko Ngezemvelo Lokuguquka Komkhathi


World Press Freedom Day
World Press Freedom Day

Intathelizindaba zeZimbabwe zimanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekisa imisebenzi yazo, eleWorld Press Freedom Day, likamhlaka 3 Nkwenkwezi.

Leli langa linanzwa ngemva kokuthi uhulumende ethule umbiko ngoLwesibili wokuthi usefake imithetho emitsha ezaguqula ukusebenza kwentathelizindaba encedisa ukuthi zisebenze zingela migoqo kodwa zizilawule.

Imithetho emitsha ibalisa owe Zimbabwe Media Commission Act, Media Practitioners Bill lowe Broadcasting Amendment Act.

Isikhulumeli sikahulumende uMnu Nick Mangwana uthe uhulumende usebenza ngamandla ukuguqula imithetho encindezela intathelizindaba, uthi ufuna zikhululeke emsebenzini yazo.

“Njengo hulumende weZimbabwe silokholo lokuthi abantu bakhulume izifiso zabo lentathethezindaba zisebenze zikhululekile. Yikho nje siphakathi kokuguqula imthetho ukwenzela ukuthi kube lendlela elula yokukhulula lokukhipha imgoqo evimba intathelizindaba ukuze zisebenze kuhle. Ukuze lokhu kwenzeke kumele imbiko imemethekiswe ngonozindaba lula ukuza ifinyelele ebantwini kungela hlupho.”

UMnu Godwin Phiri owekomishini elawula ukusebenza kwentathelizindaba lokubhaliswa kwazo eyeZimbabwe Media Commission uthi kuqakathekile ukuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile.

"Njenge Zimbabwe Media Commission sithandi kuthi ngaleli ilanga sikhuthaze bonke abantu eh ukuthi baziphathe ngendlela ezenza ukuthi laba aba ntatheli izindaba zethu zisebenze zikhululekile akuqakathekile ukuthi loba ngubani eskhundleni siphi wonke umuntu kumele ahloniphe amalungelo entatheli zindaba."

Phakathi kwenkinga ezibhekane lentathelizindaba ngalesi sikhathi kunanzwa lolusuku, kulembiko ethi ezesifazane zithi ezazo inhlupho ziphethwe kabili ngoba ziyancindezelwa lokuhlukunyezwa emsebenzini njalo zingaphiwa izikhundla zobukhokheli. U-Patience Zirima ngumqondisi we Gender and Media Connect eZimbabwe.

"Intathelizindaba zesifazane zilinani elincane elisezikhundleni lekukuphatheni imisakazo, kungaba ngeye TV leRadio lamaphephandaba. Abesifazane bahlangana lokuhlukuluzwa okukhulu ngokwecansi, lakumakhasi okuzilibazisa kumakhasi eInternet kuyibunzima obukhanya busanda njalo busiyaphambili.

UEthel Ncube yintathelizindaba esebenzela elinye iphephandaba lakoBulawayo uthi njengowesifazane uthwele nzima.

"Ubunzima engihlangana labo njenge ntatheli engumama kwesinye isikhathi uyathi udinga istory ku investigation eh kumele kube ngumuntu ongu baba umuntu ongu baba kunguye ocommenter instead of ukuthi a comment uyaqala ukukukhombisa angakukhombisa umale istory asisaphumi."

Omunye owesifazane oyintathelizindaba esebenzela umsakazo we Skyze Metro koBulawayo uBonginkosi Diamond Maphosa uthi wamkela inguquko eyenziwa nguhulumende kumthetho yokusakaza.

"Ngathi ke njenge ntatheli izindaba ezikhona lapha ke eZimbabwe ezingo mama hayi kulotshintsho thile esesilibonile ikakhulu when it comes to eh ama policies kade khona singakhangela that has been scraped sokusenza umsebenzi wethu ubelula njenge ntatheli izindaba."

U-Loughty Dube, ngumqondisi wenhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe. Yenake uthi inhlanganiso yakhe izama ngamandla wonke ukuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile eZimbabwe.

"Kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa labagcina imthetho ngendlela intatheli izindaba engabe isebenza ngayo kodwa njoba ngisitsho njalo nje kusakunengi okufuze kwenzakale ukuthi kutshintshwe eh eh indlela intatheli ezisebenza ngayo kulaleyi esithi yiZimbabwe media commission act laleyi esithi Zimbabwe media practitioners bill okufuze kukhangelwe yona."

Inhlanganiso yentathelizjndaba yeMISA Zimbabwe embikweni yawo yalolusuku ikhuthaza intathelizindaba ukuthi zisabalalise imibiko ngomumo womkhathi, lezemvelo lesikhudumezi esifana lese-El Nino esenze ukuthi indawo ezinengi zingatholi izulu eleneleyo emhlubulweni wangezansi yeAfrica.

Umbalisi ekolitshini le NUST UMnu Methuseli Moyo uthi intathelizindaba azethuleli uzulu imbiko egcweleyo ngesomiso esikhona.

"Ayabhala lapha laphana kodwa akusikho lokhuyana okungathi kuyabonisa ukuthi ama eh journalist kumbe abeze media bayakunanzelela ukuthi climate change yinto enganani njalo sinanzelele into eziphambanisa umkhathi ezenziwa ngama government ezenziwa ngamacompany eh ukuze kuvezwe obala kuze kubiselwe emuva kuthwa yi rolling back climate change."

NgolweSihlanu isigodlo seMelika eZimbabwe besilengxoxo mpikiswano koBulawayo emayelana losuku lolu ebiphethwe ngabezindaba abeCITE lapho okukhulunywe khona kabanzi ngokuqakatheka kwentathelizindaba ekulondolozeni imvelo.

Lonyaka ilanga leWPFD linanzwa phansi kwendikimba ethi “A Press for the Planet: Journalism in the Face of the Environmental Crisis.

Usuku lwe World Press Freedom Day lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka 1993 ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba, eye United Nations emizameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe womhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entathelizindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, okukhokhelela ekuthini uzulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi.

Forum

XS
SM
MD
LG