amalinks wokungena

Breaking News

Inani Labomama Abasanda Kubeletha Abahlaselwa Ngumkhuhlane Wengqondo Owe Pospartum Depression, Liyaqansa


Umama omunyisayo.
Umama omunyisayo.

Odokotela bathi lumkhuhlane ulakho ukubangela ukuthi umdlezane azibulale kumbe abulale insane.

Umama oyedwa kwabayisikhombisa uyaphazamiseka ingqondo ngemva kokubeletha kubangelwa ngumkhuhlane othiwa yi postpartum depression, kutsho abezempilakahle.

Bathi lokhu kwengezelelwa zinhlupho ezidalwa ngumumo wezomnotho okhathaza umoya.

Odokotela bathi lumkhuhlane ulakho ukubangela ukuthi umdlezane azibulale kumbe abulale insane.

Odokotela bathi lo ngumkhulane olezibonakaliso ezigoqela ukuzwa umuntu ediniwe, ukudana kungela sizatho kumbe ukuphela amandla.

Abanye babikwa becina besebenzisa izidakamizwa bezama ukuthoba inhliziyo zabo.

Ingcwethi zithi abanye bafika ebangeni lokuphika insane zabo kumbe ukwala ukuzimunyisa kwesinye isikhathi baze becine bebulala insane lezo.

Imbangela zalokhu zigoqela ukungahlaliseki kahle emqondweni ngesikhathi besakhulelwe, kutsho odokotela.

Udokotela Derick Matsika uchasisa ngomkhuhlane lo obangela ukulahlekelwa zingqondo zabomama abasanda kubeletha.

“I postpartum depression, sizama ukuthi umuntu ingqondo zakhe ziyabe zingasathathi kuhle, ehlukuluzeka ngendlela asecabanga ngayo. Lokhu sande ukukubona kubomama abaqeda kubeletha, siyazi ukuthi ukubeletha akulula. Ngesikhathi umuntu esazithwele kunengi okwenzakalayo emzimbeni wakho, nxa lokhu kungahlangana lendubo zempilo kulakho ukuphambanisa umuntu indlela abona ngayo impilo acine engena ku depression. Umkhuhlane lo oso mkhuhlane esithi uyabamba umuntu impilo yakhe yonke kodwa sande uku bona uphela nxa ama hormones a pregnancy ephela.”

Lokhu kugcizelelwe ngumongi oqeqetshe ekubelethiseni omama unkosikazi Lukiatu Mtivhu othi abagula lumkhuhlane bengaba yisilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini, 15 percent.

"Ngumkhuhlane ohlasela ingqondo. Ungathi sumhlasele umuntu, uyabe suzamphambanisa lokwenza kwakhe. Umkhuhlane lo uhlasela abantu abayabe beqede ukubeletha. Ezibhedlela zethu siyahlangana lakho kakhulu, about 15 percent, abantu bayabuya belomkhuhlane Lo owengqondo ngemnva kokuba sebebelethile. Ujayele uku affect abantu abayabe belama problems ezindlini loba i pressure nje. Siwubona kakhulu emankazaneni, umuntu engazithwala kungela muntu ovumayo, ulakho ukuthi ahlaselwe ngumkhuhlane lo ngoba sekhangele indleko ezinengi esezikuye. Umkhuhlane lo ulakho ukuthi uhlasele umama nxa sebeletha njalo, kuyabe sekuyinto ephinda phindayo kwesinye isikhathi kucine kusiba permanent.”

UNkosikazi Mtivhu uqhubeka esipha izibonakaliso zomkhuhlane we postpartum depression.

“Ukwenza komuntu lo kuyabe sekutshintshile. Uyakwanisa ukuthi abe ezonda, kwesinye isikhathi uthabile azizwe engumuntu ongaselathemba, azizwe engumuntu o guilty, worthless or shameless ukuthi aah “kuyini vele esengizakwenza emhlabeni” azizwe vele engaselancedo empilweni. Uyakwanisa njalo ukubangumuntu odla kakhulu than lokhu ade ekujayele or adle okukutshwane kakhulu. Ezinye izibonakaliso zakhona, Uyabe ekhala kumbe aphombe ukudana”

UNkosikazi Amahle Ngulube umhlali wakoBulawayo uthi sebeke bahlangana lomkhuhlane wokulahlekelwa zingqondo ngemva kokubeletha kodwa bathola usizo.

“Saqala sisithi uyazenzisa kodwa sananzelela ukuthi uyalala ubusuku bonke engazange athalaze umntwana kumbe amunyise. Lokhu kwenza ukuthi umntwana akhale mtshokotsho ngenxa yendlala. Kodwa sonela ukumsondeza eduzane sesivela esibhedlela sananzelela ukuthi kazenzi umuntu ufuna usizo sabona umahluko omkhulu ekwenzeni kwakhe losane lwaqala ukumunya lokunakekelwa ngunina“

Ingcwethi ezicubungula ezempilakahle zithi usekelo oluvela kumndeni lumqoka kakhulu kumama ozithweleyo, ikakhulu abasakhululayo abazithola sebezithwele bengakuhlelanga kuthi lomnini mthwalo esephikile. Bathi bayaludinga usekelo ukuze kwehliswe amathuba okuphazamiseka komcabango.

Ingcwethi zigcizelele ukuba ukudideka kwengqondo kubomama abasanda kubeletha kuyelapheka, njalo zithi omunye engabe edinga ukucetshiswa nje kuphela kuthi omunye engaphiwa amaphilisi ayamelapha ngokugcweleyo.

Odokotela bathi kuqakathekile ukuba labo abonga umama osanda kubeletha bananzelele ukuba isimo sakhe lemicabango yakhe kumi njani ukuze nxa kulokukhubazeka kwengqondo athole usizo masinya.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:26 0:00

Forum

XS
SM
MD
LG