amalinks wokungena

Breaking News

Abezempilakahle Bathi Phakathi Kwabesifazane Abalitshumi Oyedwa Uhlaselwa Ngumkhuhlane Wesilumo Obangela Ukungazali


Owesifazane ozithwelyo.
Owesifazane ozithwelyo.

Lumkhuhlane ubonakala nxa owesifazane esiya esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini.

Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabesifazana abalitshumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke.

Lumkhuhlane ubonakala nxa owesifazane esiya esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini.

Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha.

Phakathi kwabesifazane abane abangela nzalo, oyedwa kulabo abalomkhuhlana lo kungenxa yesilumo.

UDokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela seMpilo koBulawayo uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo:

“I endometriosis kumbe isilumo ngumkhuhlane owenza omama bezwe ubuhlungu kakhulu nxa besiya esikhathini. Isilumo lesi umuntu uyabe ezelwe laso, kukhanya kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni kwesibeletho sakhe. Okwenza ukuthi nyanga zonke ewophele phakathi kwesisu, yikho okwenza kube buhlungu kakhulu. Isilumo senza ukuba izitho eziseceleni njengesinye kumbe amathumbu azwe ubuhlungu ngoba igazi liyabe lisehluleka ukuthi liphume.”

UNgwenya uthi isilumo siyelapheka.

"Iyelwatshwa ngokuthi umuntu aphiwe ama pain killer kodwa nxa kusehlula njalo uyacina ephiwa amanye ama injections aphiwa ngu specialist. Kodwa nxa kusehlula umuntu engenziwa i operation yokuthi i endometriosis iyetshiswa, kodwa lokhu kunzima ngoba kwesinye isikhathi iyabe igcwele esiswini inamathele amathumbu. Siyaxwayisa ukuthi omama lamantombazane nxa egula lo mkhuhlane badinge uncedo kubodokotela.”

Umongi osebenza koBulawayo, uMnu. Daniel Mvundla, ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu ngakho-ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle.

“I endometriosis singathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kowesifane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile, siqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela ama nkazana onke emuli inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelana abasifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizatho zokuswela inzalo. Siyaqonqosela ukuthi abantu badinge usizo kusesemasinya.”

UNkosikazi Thobekile Khumalo owahlolwa watholakala elesilumo ukhuluma ngomkhuhlane lo.

“Ukukhula kimi kwabuya lobuhlungu obukhulu kakhalu. Bekusithi nxa amalanga ami okungena esikhathini esondela ngihle ngibe le stress ngoba ubuhlungu bakhona budlulisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo ngihle ngitshayise, bekubuhlungu ukuba wonke umuntu uyabe esekwazi ukuthi ngisesikhathini. Ngiqale ukuya bona odokotela ngemva kokutshada, sengehluleka ukuzithwala. Yikho lapha engachazelwa ukuba isilumo engisizwa nyanga zonke yiso imbangela. Isikhathi esinengi omama bayagula umkhuhlane lo kodwa khonokhu ukuthi uzatshelwa ukuba ukuya esikhathini kuvele kubuhlungu kuzaba nganeno ungaba labantwana. Kodwa ungabona umtwana eselova esikolo ngenxa yokungena esikhathi, kufanele limncede ngokumusa esibhedlela kungakaze kufike ebangeni elikhulu kakhulu.”

Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa ngokunjalo indlela zokuwuvikela zingekho. Kodwa okumqoka yikuba izibonakaliso zalumkhuhlane zona ziyelapheka.

Inyanga kaMbimbitho minyaka yonke yisikhathi sokulimukisa uzulu ngalumkhuhlane kodwa lokhu kusasilela ngoba inengi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazana. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya okwenza umtwana oyintombazana afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini.

Ugogo uLina Tshuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadingi ukwelatshwa esibhedlela.

"Sakufica kuthiwa kuyazila ukuxoxa ngokukhula lokuba sesikhathini komtwana oyinkazana.Kulesilumo esiduna kulesisikazi, esiduna yiso esivala inzalo.Lesi silumo sasiselatshwa ngesintu. Lakhathesi kunzima kithi ukuthi sihlale phansi labazukulu sixoxe ngokukhula ngoba kuyazila. Isilumo sasingelatshwa esibhedlela, kubukeka nje engathi ngumkhuhlane ongamelanga uye esibhedlela."

Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini, obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa kodwa kudingwe usizo ezibhedlela ngokutshetsha.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:03 0:00

Forum

XS
SM
MD
LG