amalinks wokungena

Breaking News

Abadabuka eZimbabwe Bethuswa yiOperation Dudula Engena Mahlanyana Emavikinkilini Abantu Bokuza


Amalunga enganganiso yeOperation Dudula
Amalunga enganganiso yeOperation Dudula

Izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhankaso oweOperation Dudula wokuvala wonke amavinkili ezizalwane zakwamanye amazwe emalokitshini besithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kodlakela lokucwasa ngobuzwe olweXenophobia.

Ixuku lamalunga abeOperation Dudula asungule loluhlelo elokitshini leSoweto, eJohannesburg, lapho abangene phakathi kokungamavinkili lokhu kwabadabuka kwamanye amazwe yinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akukedlulelwa yisikhathi. Impahla abebezithola zingelayo limbalo bebezithatha bayezitshisa.

Qeda lapho bebaxwayisa abanini bokungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqana yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezizathathwa yizizalwane zakwele South Africa.

Operation Dudula
Operation Dudula

Le yinto isizalwane seZimbabwe uNkosazana Victress Mathuthu obuya njalo abe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyeZim Imbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngobuzwe phakathi.

“Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga eOperation Dudula bacabanga ukuthi abantu bokufika laba bathatha ibhizinesi labo, kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza ngokusemthethweni yini. Empeleni laba bantu banamalicence abawanikezwayo nguhulumende weSouth Africa ukuthi babe lamaspaza shops lawa abalawo, so nxa kuyikuthi balama licence why kumele ukuthi amalunga eOperation Dudula abebangenela ebahlukumeza.

Lokhu kugcizelelwe ngesinye isizalwane saseZimbabwe uNkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto, othi abanini balawa mavinkili bahle bavala besesabela ukutshabalaliselwa impahla ngabe Operation Dudula laba.

Operation Dudula
Operation Dudula

“Lento eyenziwa ngoDudula iyasesabisa kakhulu. Isenza sicabange ixenophobia eyadlulayo. Kusicabangisa ukuthi may be kuzoqala futhi. Siyesaba kakhulu mpela. Abantu abanengi bavalile amashop abo because besesaba iDudula ukuthi izobathathela izinto zabo bayatshisa njalo bayesaba ukuthi bazoqala lelooting.”

Kodwake iqembu leOperation Dudula elisungule umkhankasole namuhla ngokungena kumavinkili abokuza elokitshini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo. Ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla abathi sezedlulelwe yisikhathi bayazitshisa.

Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeOperation Dudula uMnumnzana Thabo Ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezizalwane zakweleSouth Africa kuphela hatshi abakwamanye amazwe.

Operation Dudula
Operation Dudula

“Okwamanje senelise ukuthola izinto ezi expayarile. Some of those products become poisonous to certain people when they come to buy. Sibuye sathola ama pads of which lawo amapads are fake. Le spaza lesi kufanelwe sivalwe because it has failed to comply in terms of i health and safety. And we going to put a person who is gonna follow all the regulation in terms of owning ispaza.”

Elinye ilunga leOperation Dudula uNkosazana Cynthia Nontangane uthi abokuza laba abaphume baphela eSouth Africa loba balamaphepha kumbe hatshi.

“Umuntu lomuntu kaye ngakubo. Sise ndaweni yethu. Yi country yethu le. Salilwela leli lizwe. Abahambe nanzi izibhamu zabo zibamele.”

Operation Dudula
Operation Dudula

Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ukuthi kungani abeDudula laba beyekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe ngabahloli bezempillakahle, amapholisa aqalise esala ukuthi baqhube lumkankaso ngoba esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bacine bekuvumele lokhu.

Selokhe kufe abantwana abane ababikwa bebulewe yikudla okuthengwe emavinkilini lawa, iziphathamandla zikahulumende lazo seziqalile ukuhamba zingena kuwo zikhangela ukuthi abanini balemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla abakuthengisayo akudlulelwanga yisikhathi yini.

Forum

XS
SM
MD
LG