amalinks wokungena

Breaking News

Abahlaselwe yiCovid 19 Yohlobo lwe501Y.V2 Ngeke Besahlaselwa Lula Ngeminye Imihlobo


Covid 19

Izizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa sezethule ukujabula ngemva kocwaningo olukhombisa ukuthi ababanjwe luhlobo lwecoronavirus i501Y.V2 edla ubhedu kweleSouth Africa laseZimbabwe basala belamasotsha omzimba enza bengasahlaselwa futhi ngeminye imihlobo yecoronavirus.

Ngokutsho kwenhlanganiso yabacwaningi ecwaninga ngezamagciwane iKwazulu Natal Research, Innovation, and Sequencing Platform (KRISP), umzimba womuntu oseke wahlaselwa yicoronavirus yohlobo lwe 501Y.V2, usala ususenelisa ukuzivikela ekuhlaselweni ngeminye imikhakha yamagciwane ecoronavirus.

Okhokhela linhlanganiso uSkhwicamfundo Tulio De Oliveira uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu.

“Lokhu kutsho ukuthi sesiyitholile indlela amagciwane ecoronavirus ahlasela ngayo langavikelwa ngayo.”

Enye njalo ingcitshi yezempilakahle enhlanganisweni ebona ngezemikhuhlane ethelelwanayo eye National Institute for Communicable Diseases (NCID) uNkosikazi Penny Moore uthi lokhu sekubaphe umkhondo wokudinga indlela zokwelapha eminye imikhakha yecoronavirus engabuya.

Kantike enye njalo ingcitshi kwezempilakahle umnumnzana Alex Sigal uthi sekuvela kancane ukuthi mhlawumbe uhlobo lwecoronavirus ebhahe kweleSouth Africa i501Y.V2 yilo isisombululo sokulwiswa kwamangciwane ecoronavirus akhona khathesi lala azayo.

Lezi zindaba esezemukelwe ngenjabulo enkulu yizizalwane zeZimbabwe ezihlala lokusebenza kweleSouth Africa. Uhlobo lwe 501Y.V2 yilo oseluhlasela phose izwe lonke kweleSouth Africa kantike lumemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa lohlobo olubhahe emazweni wonke.

Isizalwane seZimbabwe umnzana Greatman Mkhwebu uthi kuyathokozisa ukubona iilizwe leAfrica liphuma lesisombululo esingahlenga umhlaba wonke.

“Mina okungijabulisa kakhulu yikuthi kuyabonakala elinye ilizwe lapha kuzwekazi leAfrica lapha eSADC njengayo iSouth Africa ukuthi at least bayazama ukuzenzela okwabo okungaphilisa isizwe kulokuthi sonke isikhathi kugijinyelwe eAsia leEurope lisiyathengelwa izinto elingazazi lobungozi bazo. Ngakho lathi silapha singamaZimbabweans sifisa iSouth Africa iphumelele kumizamo yayo. Besekuthi asibone phela leZimbabwe isondela eduze ixhasa umakhelwane ngoba lokhu kulusizo oluyosiza iZimbabwe yonke mhlawumbe leSADC yonke leAfrica jikelele.”

Abanye bathi indaba ezimnandi yikuzwa ukuthi leligciwane likutshiya usuvikelekile njengoba bebevele bephilela evalweni nxa bekhangele ukugula lezimfa ezibangelwe yileli gciwane kweleSouth Africa.

Njengoba leZimbabwe ibike ukuthi inengi lezizalwane zayo sezihlaselwa yiloluhlobo lwegciwane, abanye bathi kuyathokozisa ukuzwa ukuthi labo asebehlaselwe yileli gciwane malutshwana amathuba okuthi bahlaselwe futhi bacine sekudingeka ukuthi baye ezibhedlela zona zivele zingelakho okudingwa yizigulane lezi.

Esinye isizalwane zeZimbabwe umnumnzana Mchasiseli Gwaza uthi zindaba ezipha ithemba lempilo.

“Lokho kusinikeza ithemba lokuthi mhlawumbe lento ingahle isheshe iphele. Njalo lakho lokhu ukuthi umuntu uyadevelopa amasotsha okuzivikela ngemva kokuthola lento kusinikeza ithemba ukuthi abantu bakithi basazophila. Uvalo lolu obelukhona ngendlela obekukhulunywa ngayo ngokuthi lesi sifo sibulala kanjani luzokwehla ebantwini.”

Umnumnzana Jonathan Mbedzi yena uthi leyinto edinga ukuthi ingcitshi lezi zisebenze gadalala ukulungisa umuthi odingwa ngabanengi eSouth Africa leZimbabwe.

“Kungaba yinto enhle mpela ngoba abantu beSouth Africa labaseZimbabwe uzowuthwala umkhuhlane uhambe lawo eZimbabwe loba asuke lawo eZimbabwe abuye nawo eSouth Africa so, the best way engaba khona yikuthi ma ungatholakala kube lokuthi laseZimbabwe lumuthi uyabe utholakala.”

Abantu asebesisile ngemva kokuhlaselwa ligciwane lecoronavirus kweleSouth Africa bedlula isilinganiso sokungamatshumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini (over 90%).

Kodwake ingcitshi zithi impumela yalolucwaningo kayitsho ukuthi asebehlaselwe yileli gciwane bekele ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kucoronavirus.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG