amalinks wokungena

Breaking News

Abakhubazeke Emehlweni Bathi Olwabo Udubo Luphethwe Kathathu Ngalesi Sikhathi Sokumelana leCovid 19


Unkosikazi Diana Shonhiwa wenhlanganiso esebenzelana labakhubazekileyo emehlweni eye Gross Care International

Abaphila ngokukhubazeka kokungaboni eZimbabwe, bathi ngomumo womnotho okhona manje elizweni kubanzima ngamandla kubo ukuthola okungenza babe lenhlalakahle.

Ingcwethi zezenhlalakahle zikhuthaza ukusabalaliswa kolwazi kwabakhubazekileyo lokuzivikela lokuphathiswa ngoncedo lokudla lokwelatshwa.

Ngesikhathi abantu abanengi elizweni bebhekane lenhlupho zokuswela indlela zokuzinakekela ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba lilwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lweCovid 19, abakhubazekileyo emehlweni bathi olwabo udubo ngoluphethwe kabili loba kathathu.

Osokusiba nzima ngalesi sikhathi seCovid 19, uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo bakhanya sebesebenza kakhulu ekusabalaliseni ulwazi ngalubhubhane sokungasanakwa eminye imikhuhlane.

Kungaleso sizatho ingcwethi zeminye imikhuhlane engacina ibangela ukukhubazeka sezikhuthaza ukungakholwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane enjengeyamehlo.

Lezi ngcwethi zithi kulezifo ezithile ezibangela ukukhubazeka emehlweni ezigoqela IGlaucoma, amaCataracts , okuthiwa yiRefractive Error edinga nje amangilazi, umkhuhlane owetshukela oweDiabetes Retinopathy kunye le Eye Trauma okumele abantu bekuqondisise bezivikele bengakakhubazeki emehlweni ngoba lokhu kwengezelela inkinga empilweni.

UDokotela Tawanda Mhute oyincitshi kwezamehlo uOphthalmologist upha amacebo okuzivikela ukuze umuntu engacini ekhubazeka emehlweni.

“Ukuvikela amehlo ngama glasses awokuvikela nxa usebenza umsebenzi ongaba yingozi, Ukuhlolwa I diabetes ngoba layo ingabangela isifo samehlo ucine ungaboni kunye lokuhlala uhlolwa nje amehlo lapha lalapjayana, konke lokhu kuyaphathisa ukuvikela ukukhubazeka emehlweni.”

Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo, uMnu. Abraham Mateta uthi abakhubazekileyo lokhe bekhangelele ukulungisiswa kwemithetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso.

“Uzabona ukuthi isisekelo sombuso silezinqumo ezibekiweyo eziphathelane lamalungelo abantu abakhubazekileyo afana lelungelo lokuhlonipheka emphakathini ,amalungelo afana lemfundo lendaba eziphathelane lokutholakala kombiko lokuthiwa yi accessibility konke lokhu akukho emthethweni ekhona khathesi”

Umthetho okhona okwamanje owe Disabled Persons Act owethulwa kudala dala ngomnyaka ka 1992, uMateta uthi usumdala kakhulu njalo awusahambelani lesikhathi esiphilwa ngaso ngaliminyaka.

“Into ekhona yikuthi umthetho ungalungiswa kuzafakwa isinxumo esithi hi disability policy ezayenza ukuthi ukutholakala kwezinto ezidingakalayo kwabakhubazekileyo esingathi ngama assistive devices kube lula ngoba okwakhathesi ziyadula ngenxa yokuthi rzinye zazo zithengwa phandle kwelizwe.”

Unkosikazi Diana Shonhiwa wenhlanganiso esebenzelana labakhubazekileyo emehlweni eye Gross Care International uthi bona balwela ilungelo lokuthi abakhubazeke emehlweni batholiswe okungenza impilo yabo ibelula okufana lokwenelisa ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku yama computer kanye lokuphatheka kwezokuqinisa umzimba lemidlalo.

“Sila ma bhola ale sound ayenza ukuba benelise ukulilandela bephakathi komdlalo , ama knee caps lama blindfold caps ukuze kungabi lokuqilibezela.”

Ingcwethi ezilolwazi olujulileyo kwezamehlo zithi kuqakathekile ukuvikela ukubanjwa yimikhuhlane engacina ibangela ukukhubazeka emehlweni. Indawo ezinjengamaxhaphozini eziduzane kakhulu lemifula zibikwa ziyingo yokubangela ukukhubazeka emehlweni okubiza ngokuthi yiRiver Blindness nomanje ingavamanga eZimbabwe itholakala kwamanye amazwe awezwekazi leAfrica lapho lumkhuhlane ohlasela abantu abedlula izigidi ezingamatshumi amabili, isilinganiso sokulitshumi salo licina likhubazekile emehlweni.

Abakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo elizweni bahlala bekhala ngokuthi ngabe uhulumende weZimbabwe engabavumela ukuthenga okumele bakusebenzise ukuzivikela loba ukwenza impilo yabo ibe lula kwamanye amazwe kungela kubhadaliswa imithelo yeduty. Laloba kuleyinye imphahla uhulumende ayivumela ukungena elizweni kungela mbadalo yeduty, abakhubazekileyo bathi yonke imphahla edingeka empilweni yabo kumele ingene kungela migoqo.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:19 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG