amalinks wokungena

Breaking News

Abakhubazekjileyo Bamukela Iziqondiso ZikaHulumende EzeDisability Policy


Abakhubazekileyo.

Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo, ezeDisability Policy, bekhuthaza ukuba ulungisiswe umthetho ohambelana lazo ukuze bephathiseke ikakhulu kwezempilakahle

Abakhubazekileyo bakhala ngobunzima ababhekana labo empilweni, okugoqela ukuzinakekela kwezempilakahle lokudingakalayo ngenxa yokukhubazeka kwabo okunjengama wheelchair , ama crunches ama sunscreen lotion lokunye.

Umnumzana Abraham Mateta okhubazekileyo njalo eligqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo uthi kuyajabulisa ukuba ku policy esanda kwethulwa nguhulumende kulesiqondiso 3.7 esibanikeza ilungelo ukuba bethole ukwelatshwa kungela mbadalo ezibhedlela zikahulumende.

“Khathesi kuyadingakala ukuthi kuma training programmes anje kube lenhlelo eziphathelane labantu abakhubazeekileyo lokwenza ukuthi nxa kudingwa abantu okumele ba trainwe benza into zempilakahle ,ukuba ngama nurse kumbe o dokotela kumele I 15% yabo kube ngabantu abakhubazekileyo.”

Uqhubeke ethi okuqakathekileyo yikuthi iziqondiso lezi zilandelwe njalo zisekelwe ngumthetho zibasebenzele kungapheleli kumibhalo kuphela.

“Okwakhethesi sikhuluma nje akula mthetho okhangelane labakhubazekileyo owelama laleziziqondiso so kuyadingakala ukuba umthetho ophathelane labakhubazekileyo I persons with disabilities bill Iyenzwe ngesiphangiphangi ngoba hiyo engenza ukuba isinxumo lesi sibe lamandla.”

Uhlangothi olukhangela ngabakhubazekileyo kuhulumende lwazise kunsukwana ezisanda kwedlula ukuba umthetho osalolongwa oweBill sebewudlulisele phambili kumagqwetha kahulumende njalo usuzadluliselwa laku dale labaphathintambo.

U senator Watson Khupe omela abakhubazekileyo edale le Senate uthi lokhu kungaphathisa kakhulu ngoba befuna ukubona abakhubazekileyo bephathiseka ikakhulu kwezempilakahle

“Kumele ukuthi kungasaba lalento eyokuthi umuntu angaya esibhedlela ubhalelwe kuthiwa hamba uyothenga umuthi wedwa , kumele uhulumende ahle akufake automatic kungathiwa ulomkhuhlane othize kufuna I injection ethize Ihle ibhadalwe khonapho khonapho ibe le guarantee nje ebhadalwa khonapho.”

Umnumzana Masimba Kuchera umqondisi wenhlanganiso ekhangela ilungelo labakhubazekileyo eyeCentre for Disability and Development uthi ubona iBill elungiswayo le, inganceda ukuqinisa iziqondiso ze policy ezisanda kwethulwa

“Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu okhubazekileyo azisebenzele aphatheke kunqubelaphambili yelizwe lomnotho . Ukuze lokhu kwenzakale umuntu kumele abe lempilakahle engamnikeza amandla okuba esebenze esebenzela lemhuli yakhe.”

Uhulumende walungisa iPolicy yabakhubazekileyo wayiveza ngokusemthethweni elizweni zimhla ka 9 Nhlangula lonyaka. Okwamanje usekulolongeni umthetho ohambelana lazo ngenhloso yokuphathisa kuloludaba kuhambelana lesisekelo sombuso esikhona.

Kwele Zimbabwe abantu abedlula isigidi-1,4 million babikwa bekhubazekile ngendlela ezitshiyanayo njalo inengi labo liphila ngokuzisebenza.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG