amalinks wokungena

Breaking News

Abalesimo seAlbinism Bahlukuluzwa Besetheswa Umlandu Wokuthwala Isifo seCOVID-19


Abaphila leAlbinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba sebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe ikakhulu ngabantwana bemizini ehlala abanengi yaseHarare, abatshelelwa eceleni ngabazali ukuthi bona yibo abaletha iCoronavirus kumbe baiyo iCovid 19 ngokwayo.

Abenhlanganiso emela abalesimo seAlbinism, eye Alive Albinism Initiative bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuzulu wokubakhangela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kweCoronavirus besetheswa umlandu wokuthwala lesi sifo.

Unkosazana Gwenlister Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokuvalelwa ezindlini ngeLockdown ekhona elizweni bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangela iCvod 19.

“Sibona ukuthi sokule myth entsha eAfrica ikakhulu kumazwe e Kenya, I Zambia ngitsho lakhonapha e Zimbabwe lapho abantu asebesithi abantu abale Albinism yibo abathwala I leli gcihwane le corona virus kumbe ukuthi bahi covid 19 ngokwayo.Ngikhuluma kanje lokhu kwenzakala kimi edolobheni abasakhulayo begijima bengilandela besithi “khangelani I I Covid ,khangelani I covid.Okuyinto ethathela abantu abanje amalungelo okuhamba lokuhlala bekhululekile.”

Uqhubeke ethi kumele abantu batholiswe ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyene lesabo.Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila leAlbinism bathwele nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso zeLockdown ngoba inengi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubatshiya bengetholi nzuzo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula ama sunscreen lotions.

“Ungakhangela ama sunscreen lotion akhona lawo avele ayadula okumangalisayo edlalela kuma US $15 dollars,US $20 dollars efika ku US $35 dollars kumbodlela eyodwa encane nje bona bengela misebenzi lenzuzo abalayo kulesi sikhathi esinje kucine kubaphazamisela indlela abaphila ngayo.”

Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yedolobho akulula phezu kwalokho babhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama sanitizer, angahambelani lejwabu labo.

“Silabantu abale albinism aba reactor kuma sanitizer kusiya ngokuhamba hamba kwakho lokuthi ungena kuzitolo ezingaki .Lokhu kutsho ukuthi ungazithola u sanitizwa kokulitshumi okuyinto ephazamisayo okokuthi labangela albinism kodwa belejwabu eli sensitive badubeka ngakho”.

Umnumzana Abraham Mateta oligqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abeAlbinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa, lokucela emigwaqweni.

“Uzathola ukuthi nxa abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabe bedinga ukuthi bencediswe ukucapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ingacapheki nxa ungela muntu ongakuncedisa.So ukuthi bancedisane kuyabe kudingakala ukuba bebambane izandla khona kudingakala ukuba kube le social distancing .Lokhu sokusitsho ukuthi akusayenzi ukuthi umuntu ongaboniyo azihambele yedwa esithi uzancediswa phambili.”

Uthi noma umthetho welizwe usithi abakhubazekileyo bengabobandlululwa, iLockdown yokuvimba ukumemetheka kweCovid 19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kunela obaphathisayo.

“Ngaphansi kwe statutory instrument ekhona akukho okuqondane labakhubazekileyo okubavikelayo abananzwanga sibili ngitsho lakudaba lwembiko lokuncediswa ngesikhathi bengenelisi ukuzisebenzela noma uhulumende ubeke wabathembisa ama $300 nje kuphela engenelisi lokuthenga I cooking oil. So akukho okungenza ukuba impilo yabo ibencono.

Abaphila leAlbinism bebevele bengabantu abahlezi behlukuluzwa bebulawa. Ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulawelwa izitho zabo zomzimba kwabalenkolo yokuthi ziyelapha igcikwane lengculaza eleHIV khona kungasiqiniso.

Ele Zimbabwe liphakathi kwe Lockdown eyalisa abantu ukuhamba hamba mahlayana uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo seCovid 19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani Labantu abatholakala belalo.

Udaba Esilethulwe NguMark Peter Nthambe
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:56 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG