amalinks wokungena

Breaking News

Abalwela Ilungelo Labaphila leHIV Basola Ukungena Kwezombusazwe Kulanga leWorld Aids Day


Amaphilisi awe Truvada asetshenziswa ukwenqbela ukumemetheka kwe HIV.

Izizalwane zeZimbabwe eziququzela ukulwiswa kokumemetheka kwegciwane le HIV elibangela ingculaza zithi zidaniswe yikuthi ezombusazwe yizo ezisuke zaqakathekiswa kakhulu ngolweSihlanu obekulilanga le World Aids Day emhlabeni jikelele.

UBenedict Nhlapho oseJohannesburg ukhuluma lamalunga eqembu le Asakhaneni Health and Wellness eliqhuba imikhankaso yokulwisa ukumemethek kwaleli gciwane lokunakakela abalalo.

Mhlaka 1 Mpalakazi umhlaba wonke ubunanza ilanga le World Aids Day. Lolu lusuku lokuhlaziya ukuthi sekusetshenzwe kangakanani ekulwiseni igciwane lengculaza kanye lokuthi yini okusafanele yenziwe kusiyaphambili.

Kodwake abeZimbabwe abalwela ukuqedwa kokumemetheka kwengculaza lokunakakelwa kwalabo asebelayo bathi badaniswa yikuthi ngaleli langa ezombusazwe eZimbabwe yizo abezigcwele kumaphephandaba, emisakazweni lasemilonyeni yabantu, okwedlula ezokulwiswa kwengculaza.

Umnumnzana Stanley Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeqembu le asakhaneni ngomunye wabakhokhela inhlelo zaleli qembu labantu abalomfutho wokulwisana lengculaza kusapho lweZimbabwe phakathi laphandle kwelizwe.

Umnumnzana Ndlovu uthi lobanje ezombusazwe ziqakathekile elizweni, impi yokulwisa ukumemetheka kwegciwane legculaza akufuzanga ikhohlakale.

“Ukungaqakathekiswa kwaleli langa kubangelwa ngezombusazwe kusiphathe kabi kakhulu njengama activists ngoba besikhangelele ukuthi kube lama celebrations, kube lama marches abantu bafundiswe kabanzi nge HIV. Abantu babuthane bafundiswe uku tester lokungena kutreatment baphiwe inhlelo ezikhona kula malanga bafundiswe lendlela okumele baziphathe ngayo,” kutsho uNdlovu.

UNdlovu uthi iqembu le Asakhaneni, eligoqela amalunga asephila legciwane, kanye lalabo abangalalo leligciwane, lisebenza gadalala ukulwisana lokumemetheka kwaleli gciwane. Uthi inkuthazo enkulu abayipha amalunga aleli qembu abafuna njlao ifinyelele umuntu wonke weZimbabwe phandle laphakathi kwelizwe, yikuthi wonke umuntu kufanele ayehlolwa ukuze asazi isimo sakhe kwezengculaza.

Kuleli qembu kuxoxwa ngazo zonke eziphathelene legculaza kugoqela ukuqakatheka kokunatha amaphilisi, ukwelaphisa izifo ezitshiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwamajazi omkhwenyana nxa kuyiwa emacansini.

Unkosazana Sibonokuhle Sibanda uthi ukuxhumana akuthole kuleli qembu sekumuphe ulwazi olukhulu kwezomkhuhlane wengculaza.

“Liqembu elinothando, liqembu elinomusa liqembu elilobuntu. Mina ukulazi kwami ngilazi kuface book, ngabona ngafunda, ngabala engakubalayo ngathola ulwazi olunengi,” kutsho uSibanda.

Amanye amalunga aleliqembu, afisa kakhulu ukuthi izizalwane zeZimbabwe zazi ukuthi asebelegciwane labo ngabantu, abaphila impilo efana leyo muntu wonke kwehlukenje ukuthi bona banatha amaphilisi nsuku zonke ukuze belwise ukwanda kwaleli gciwane egazini.

Umnumnzana Innocent Sibanda, omunye wabasungula iqembu le Asakhaneni Health and Wellness eZimbabwe yena uthi balwela ukuthi kuphele ukucwaswa kwalabo asebephila legciwane legculaza kanti ezibhedlela bafisa uhulumende aqhubeke ekwenza kusiba lula ukuthi abantu bayehlola njalo asebelalo ingciwane bathole amaphilisi lula.

Uthi abakucela kakhulu emphakathini lakuhulumende yimali ezabasiza ukuthi inhlelo zabo zingapheleli ebulenjini be internet kuphela.

Kutsho uSibanda: “Besicabanga ukuthi isupport group le ikwanise ukuthi yenze ama outreach. Ihlangane lama members ayo sibonane physically ukuze imessage ikhone ukuthi igcizelelwe”.

Umnumnzana Ndlovu, yena owaqala ukuphumela obala ngesimo sakhe sengculaza ngo 2010 uthi ufisa kakhulu ukuthi umkhuba wokwehlulela labo abalaleligciwane, becazwa njengabantu abangaziphathiyo, ufisa uphele ukuze kube lula ukuthi baphumele obala ngesimo sabo. Uthi kuye ukuphumela obala yinto eyamupha inkululeko enkulu empilweni.

Ngokutsho kwezibalo ezethulwe lugatsha lwezempilakahkle lokunakakelwa kwabantwana eZimbabwe, ngo 2016 kulabantu abadala abedlula izinkulungwane ezingamatshumi amathathu (36,700) abathole igciwane legculaza ngo 2016 kwathi ebantwaneni baphose bafika izigidi ezine (3,900). Leli inani ledlile nxa liqakathiswa lo 2015 lapho okulabantu abayi 44,400 abathola leli gciwane.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:23 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG