amalinks wokungena

Breaking News

U-2015 Ubone Ukuqonga Kwenani Labaphila Ngokuthengisa


Abaphila ngokuthengisa edolobheni leKwekwe

Umnyaka ka2015 ulethe inengi labantu ezitaladeni ukuzathengisa lizama ukuziphilisa okulitshiye ligijimisana lamakhansili athi akumelanga abantu bathengisele impahla yabo ezinkini yedolobho endaweni ezingalawulwanga, njalo bengahlawulanga, abathengisayo labo besithi indawo abazinikwa yikhansili azeneli, ezinye zikhatshana njalo lemali ehlawulwayo iphezulu kakhulu.

Abadala bathi indlala idlisa amanyala bekubonile ukuthi odubekileyo uphatha ingqamu ngasebukhalini bayo kungela ukuthi angaphephelaphi.

Le impilo yiyo esiphilwa linengi lezizalwane zeZimbabwe eseziphila ngokuthengisa ezitaladeni, inengi lingelamvumo yamakhansili okwenza kudlalwe umacatshelana njalonje.

Kukhanya lokhu kuzakuba yinsakavukela umchilo wesidwaba, izakhamizi ezithengisayo zisithi phinde zisuke ezitaladeni nanku imisebenzi iyaqhubeka iphela, amakhansili lawo afana leyakoBulawayo, etshaya phansi ngendololwane ethi akuzukuvumela abantu bethengisa bengela mvumo njalo bethengisa endaweni ezingekho emthethweni.

Lonyaka bekuyingwe lenja phakathi kwamakhansili labathengisayo, osakhulayo, othengisayo uMnumzana Emmanuel Mpofu, athi kuzaqhubeka ngomnyaka ozayo ikhansili ize iguqule imithetho yayo yokubavalela ukuthengisa.

Usekelwe ngomunye njalo othengisayo, uNkosikazi Mariya Mbiyabolawe, othi ngomnyaka ka2016 uvele akanyikinyeki, uzimisele ukubhekana lamapholisa kamanisipala, abawabiza ngokuthi ngo ‘makokoba’, kazi ukuthi impi yakhona izalanyulwa ngubani.Umeya wedolobho lakoBulawayo, uKhansila Martin Moyo, uthi bayazwisisa ukuthi inotho yelizwe kayimanga ngendlela kodwa kungumlandu wabo ukuthi balandele imithetho yedolobho esithi lingabayini nxa wonke umuntu ozwa kusitsho engayekelwa esendlala impahla yakhe yiloba kungaphi aqale ukuthengisa.

Udubo ikakhulu, uthi yilaba abangalandeli imithetho, abathengisela ezinqoleni lemakhadibhokisini bebhodabhoda bethathela labo abalamalayisensi okuthengisa, ibhizimisi.

Okhokhela inhlanganiso yabathengisayo koBulawayo, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, uNkosikazi Musawenkosi Nyoni, uthi abakukhwabithi ukuhlala ezitaladeni kodwa benziwa ngumumo welizwe lokwehluleka kukahulumende ukudala imisebenzi. Uthi umeya wedolobho kanye lekhansili yakhe bayalwazi uhlupho lwabo ngoba bahlezi bekhalaza bedinga ukwengezelelwa indawo zokuthengisela kungela obatshaya indiva.

Okhangela amalungelo oluntu njalo esebenza kunhlanganiso kazulu iBulawayo Agenda, uMnumzana Mmeli Dube, uthi ikhansili kumele idele ukutshaya inja ifihla umphini ngokubambelela kumithetho yakudaladala okumele ukuthi aluba seyaguqulwa yalandela umumo wenotho elizweni.

Ukudinga ukuvalela abathengisayo khatshana kwedolobho, uthi akusoke kwasebenza, ngoba labo bafuna ukuba senzikini yedolobho lapho okulebhizimisi khona.

Udaba lwabantu abathengisayo lusuka ludidanise ingqondo ngamandla ngoba luhlezi lungenelwa njalo ngabezombusazwe.

Kuvamile ukuthi iziphathamandla ezitshiyeneyo zikhulume okwehlukileyo ngamalungelo ezakhamizi ukuthengisa ezitaladeni kuthi lalabo abathengisayo bathi bona balosekelo lwabantu abathile kuhulumende lakubandla elibusayo.

UMpofu yena uthi kazukunyikinyeka lapho athengisela khona, kungakhathalekile ukuthi ikhansili ithini, ngoba yena imvumo yokuthengisela khona wayinikwa ngumka mongameli uNkosikazi Grace Mugabe.

Yisisanasana umtshado wezinja, akwaziwa ukuthi iyozalankomoni ngaloludaba ngo 2016.

Izakhamizi lazo zilembono etshiyeneyo ngokuvunyelwa kwabantu ukuthengisa edolobheni, abanye besithi kabayekelwe abantu baselele imuli zabo, abanye kungabathi hayi bo, liyaba lidolobho bani abantu behamba beseqana lempahla ethengiswayo kungathi akulamithetho elizweni.

Lonyaka umphathintambo wogatsha lwezemali, wamisa ukuthengiswa kwempahla eyake yasebenza evela phandle kwelizwe endaweni ebesezisaziwa ngokuthi kuse’Khothama’ kodwa inengi alikulandelanga lokhu.

Abezombangazwe labo bavamile ukusebenzisa abantu lapho kuyiwa kukhetho kuthiwe hlalani lithengise kuthi soludlulile kuthiwe thuthani ngoba alilayo imvumo.

Akwaziwa ukuthi ezombusazwe lezenotho ziliphatheleni ilizwe ngo2016, kungakho akwaziwa lapho okuzawela induku loxakuxaku ngalokhu kuxabana phakathi kwabathengisayo lalabo abaphethe imithetho ngomnyaka ka2016. Ngimele iStudio Seven koBulawayo, nginguNothando Sibanda.

XS
SM
MD
LG