amalinks wokungena

Breaking News

Abaninipulazi Abamhlophe Bathenjiswa Ukubuyiselwa Amapulazi Abawathathelwayo ngeLand Reform Program


FILE - Umhlangano wabaninipulazi abamhlophe abeZimbabwe, ngomnyaka ka2010.

Uzulu wakoBulawayo uthi isinqumo sikaHulumende esokubisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukuthi uhulumende usephelelwe ngamacebo okuvuselela ezomnotho. Kodwa njalo inengi likhathazekile ngokuthi abantu abaphiwa indawo zokuhlala emapulazini lawo bazasiwa ngaphi.

Embikweni owethulwe ngumphathintambo obona ngezomhlabathi, umnumzana Anxious Jongwe Masuka endawonye lobona ngezomnotho, usikhwicamfundo Mthuli Ncube, uhulumende uveze ukuba usezaqala uhlelo lokubuyisela abalimi abamhlophe abathathethwa amapulazi abo ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe Land Reform ngomnyaka ka2000.

Uhulumende uthi uhlelo lolu luzakhangelisisa ukubiselwa komhlabathi endaweni ezahlaliswa kutsha abantu kuthi nxa kusenzeka abalimi babiselwe amapulazi abo kumbe babelwe kwezinye indawo. Uhulumende uthe njalo uhlelo lokunikeza abalimi umhlaba luzabe lufikelwe yisivumelwano se Bilateral Investment Protection and Promotion Agreements (BIPPAs). Abalimi abakhangelelwe ukwabelwa umhlabathi yilabo abasebebalekele emazweni agoqela eleUnited States, United Kingdon, Germany, Netherlands, Denmark, Australia le South Africa.

Isinqumo sikahulemende lesi sethuse inengi likazulu ebelingakhumbuleli ukuthi umhlaba ungabiselwa kwabamhlophe. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Discent Bajila uthi lesi sinqumo esithethwe nguhulumende siyadida ingqondo.

“Kuyinto emangalisayo ukuthi uHulumende secabange ukuthi abisele umhlabathi ezandleni zabelungu ababelawo ngaphambilini kungakafiki uhlelo lweLand reform program njalo okumangalisayo yikuthi abantu abamnyama bebephiwa lokhu okuthiwa ngama 99 year lease kodwa sizwa uhulumende esesithi abelungu kumbe lawa ababengabanikazi bawo amapulazi kudala nxa bewafuna balakho ukucela ukuthi baphiwe ama tittle deeds lokhu kuveza ukuthi uhulumende kukhona asekwethuka. Imali leyi ade ebathembise yona ukuthi uzabanika ngathi kuveza ukuthi akala siqiniseko ukuthi uzayithola kungakho sebebona sekungcono ukuthi bengangeni enkingeni ngokubathembisa ukubabuyisela.”

Umnunzana Descent Bajila wengeze ethi lokhu kuzadala ingxabangxoza ngoba inengi labantu asebehlala emapulazini bavela endaweni ezikhatshana.

"Lokhu kuzadala inkalakatha engxabangxoza ngoba inengi labantu asebehlala emaplazini khathesi, ngabantu abadiliza imizi yabo yasemaphandleni bayahlala khonale emaplazini bathi sebakhe imizi emitsha. Abanye ngabantu abasuka ezindaweni bayahlala kweyinye iprovince siyakwazi ukuthi kwezinye indawo amaplazi aphiwa abantu abavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMasvingo ukuthi mhla umuntu kwathiwa aphume eplazini lelo ngoba selinikezwe Omunye umuntu ikakhulu ongumlungu kuzamangalisa njalo kuzadala ingxabangxoza ikakhulu ngoba labantu batshelwa ukuthi abelungu ngabantu abangalunganga.”

Umnunzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi, eye National Consumer Rights Association I- (NACORA) uthi alubana kulendlela uHulumende ayisebenzisayo ukuthi bakhulumisane labamhlophe.

‘’Isinqumo sikaHulumende sokubhadala abelungu ngokuphathelene lamaplazi la a wathathayo awapha abantu abamnyama siyahlahlangahlanganisa izinto ezinengi kucine kungasacaci ukuthi ufuna ukwenzani, ngabe mhlawumbe ubhadale abelungu kuphela lapho abalahlekelwa yilokhu elaselikhwakhile kungabe kuyezwakala ukuthi kukhulunywa ngani. Aluba ucacile ukuthi bayabe sisiswa emaplazini lawa angasetshenziswayo ngabe kuyezwakala kodwa uthi sebengabuya emaplazini nanso ingozi.”

Umnunzana Thembelani Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uHulumende wayevele etshilo ukuthi abantu bangakhi izakhiwo ezidulayo kakhulu ngoba umhlaba ungasiwabo.

“Siyananzelela ukuthi uhulumende wayethe abantu abasemaplazini bangakhi izakhiwo eziqinileyo ngoba abakaphiwa indawo leyo permanent ngalokho ke siyakwazi ukuthi umhlaba ngokahulumende so ulakho ukuthi umuntu asuswe la asiwe laphayana sokusiya ngokuthi isivumelwano sithini. Injongo yikuthi ahanjiswe lapha amandla akhe angasebenza khona, umuntu okhanya elamandla angaphezulu abiselwe kumbe afakwe lapho ukuze kube leproduction. Esisuka sikunanzelele yikuthi kuzabanjani nxa ensukwini ezizayo sokuthe kwafika omunye uhulumende laye wathi ade ngibafake lapha sengibasusa.”

Lesi sinqumo sikahulumende silandela ukulotshelwana kwesivumelwano sokuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngodlame ngomnyaka ka2000, eseGlobal Compensation Agreement phakathi kwabalimi abamhophe loHulumende mhlaka 29 Ntulikazi lonyaka.

Umbiko owethulwe nguhulumende wokubuyisela amaphulazi kwabamhlophe utshiye inengi lethukile ngenxa yokwesabela ukududulwa endaweni abahleli kuzo.

Udaba lokubuyiselwa kwabamhlophe amapulazi siluphiwa nguBathabile Masuku
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:08 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG