amalinks wokungena

Breaking News

Abasebenza Kumafekithali Akhiqiza Impahla Eswatini Basola Inkohlakalo Ephazamisa Impilo Zabo


Eswatini corruption, May 9, 2024
Eswatini corruption, May 9, 2024

Abesifazana abangena kuzinkulungwane abasebenza kugatsha olukhiqiza amalembu kweleEswatini, basebenza esimeni esidabukisayo.

Omunye wabo nguNkosazana Nelisiwe Dlamini, yena ongelamyeni futhi oleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose amathathu, 28 years.

Basebenzela endaweni ezingahlanzekanga njalo bedonsa amahola amade kodwa beholiswa imali ephansi futhi bebandlululwa lokuxotshwa mahlayana emsebenzini.

Izisebenzi lezi zithi ukusilela kwemithetho afaneleyo kanye lenkohlakalo kwenza amankampani abagqilaze. UNokukhanya Musi weVOA ulobe udaba lolu esweEswatini salwethulelwa nguNtungamili Nkomo weStudio 7.

Ixuku labesifazana abasebenza kunkampani yamalembu eyeNew Life Garments limi phandle kwalifekithali eMatsapha. Babambe incwadi zokuxotshwa umsebenzi, ngokudabuka okukhulu. Bathi bafuna ukukhuluma lomqhatshi wabo.

UNelisiwe Dlamini ngomunye wabantu laba, “Sesikhathele ngokuphathwa kanje. Singabantu, hatshi imitshina. Kufanele sihlawulwe imali ezwayo futhi siphathwe ngenhlonipho. Ngumqhatshi onjani ongahloniphi izisebenzi zakhe?

"Sisebenzela endaweni ezidabukisayo ezifaka impilakahle yethu engozini enkulu futhi sisebenza amahola amade sihola ingcosana. Ungakholwa yini ukuthi nxa sigeza kumele sikhe amanzi ngebhakede? Asigcini nje ngokulahla yonke into esendlini yokugezela ebhakedeni elilodwa, sisebenza kanzima futhi singatholi lutho.”

Amalembu athengiswa ngeleEswatini kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iMelika leBhilithani ngomnyaka abiza izigidi ezingamatshumi amabili, US$20 million.

Kodwa ngaphandle kokucwebezela esikubonayo kwezokuceca, sokuvela iqiniso elidanisayo lezisebenzi ezithunga izigqoko ezithi zisebenza endaweni ezingaphephanga futhi ezingahlanzekanga.

Zihola imali ephansi kwaleyo ephoqwa ngumthetho njalo zisebenze okwamahola aphezu kwalitshumi lambili ngelanga, 12 hours, ngaphandle kwembadalo engeziweyo, i-overtime.

Owesifazana onakekela abantwabakhe abathathu eyedwa ngaphandle komyeni uPhindile Dlamini usesebenzele inkampani yeFashion International okweminyaka angamatshumi phose amabili, 19 years.

Uthi okwesikhathi eside iholo lakhe lidalela ndawonye, khona athi kwenza impilo ibe nzima.

“Sesike sakhonona kakhulu ngodaba lweholo eminyakeni edluleyo kodwa ekulanguquko, udubo lolu luyaqhubeka," kutsho uMaDlamini. "Asenelisi ukuhlawulela abantwabethu esikolo, kungaba ehigh school kumbe emanyuvesi, asenelisi. Sisebenzela nje ukubhadala omasitanda lokugada sisiya emsebenzini. Yikho kuphela esikwenelisayo. Ngakho, asilayo imali yokukhusela izimuli zethu.”

Izisebenzi zogatsha lwamalembu sezike zakhalala umsebenzi zatshengisela emigwaqeni eminyakeni embalwa edluleyo. Ngo2019, zikhalale umsebenzi phose okwenyanga zifuna ukukhwezelwa iholo lokuthi zisebenze endweni ezilungileyo.

Ngo2021, zakhalala njalo umsebenzi futi zikhonona ngokuhlukuluzwa lokubandlululwa emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuveze ukuzimisela kwezisebenzi lezi ukulwela amalungelo azo lanxa nje abaqhatshi bezethusela futhi bezihlukuluza.

Kodwa ababodwa kulumzabalazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zidlala indima enkulu kulokhu.

UMnu Wonder Mkhonza ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeAmalgamated Trade Union of Swaziland (ATUSWA), yona emela izisebenzi zamankampani akhiqiza amalembu, ezedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili, 22,000, lezamanye amafekithali.

UMkhonza uthi, “Sifuna amalungelo ezisebenzi ahlonitshwe futhi abantu bevunyelwa ukukhalala umsebenzi bedinga iholo eliphezulu. Ngakho, sikhuthaza ukuthi kukhethwe iqula elibhekane lokuxoxisana lezisebenzi kugatsha lukahulumende olukhangelane Lendaba zezisebenzi.

"Labo abakhona abasekela uhulumende bayehluleka ukusimela njengezisebenzi. Asakheni inkundla ezahlanganisa izisebenzi, abaqhatshi kanye lohulumende onguye omele abone ukuthi imithetho iyalandelwa ukuze Amalungelo ezisebenzi alondolozwe ngokugcweleyo.”

Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zalile ukukhuluma ngaloludaba.

Lanxa kunjalo, ugatsha lukahulumende olungumlamlankunzi phakathi kwabaqhatshi lohulumende olweConciliation Mediation Arbitration Commission (CMAC), ludlala indima enkulu nxa kulokuxabana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi kanye lokubona ukuthi imithetho evikela izisebenzi iyalandelwa.

please wait

No media source currently available

0:00 0:07:30 0:00

Loludaba lulotshwe yintathelizindaba yeVOA uNokukhaya Musi, eseMatsapha, Eswatini, lwahumutshwa nguNtungamili Nkomo weStudio 7.

Forum

XS
SM
MD
LG