amalinks wokungena

Breaking News

AbeBhilithane Bethuswa Yikudlwengulwa Komntwana Ngabesilisa Abadabuka eZimbabwe


The United Kingdom
The United Kingdom

Umntwana lo ubikwa wananzelelwa ngumbalisi wakhe esikolo ukuthi kukhona okumkhathazayo ngoba engasahlaliseki, engasaqhubi kuhle ezifundweni, njalo ehlala echiphiza inyembezi.

Abantu baseBhilithane bethuswe yikubhinywa kwentombazana eleminyaka elitshumi, 10, edlwengulwe ngamaphahla aleminyaka eyokuzalwa engamatshumi amathathu lanye 31eyizizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leBolton kweleNgilandi. Ababili laba bagwetshelwe ukuhlala iminya elitshumi lane 14, omunye elitshumi lanhlanu 15 entolongweni.

Inkemenkeme yendaba le ilethele ihlazo kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithane njalo izwakale enkantolo yeBolton Crown Court lapho oMnu. Steven loStanley Muchemwa abafunyanwe belecala lokubhinya umntwana okomnyaka wonke bebobabili.

Abazali bomntwana lo, abadabuka eZimbabwe bebemgcinisa kunina wamaphahla nxa izikolo zivaliwe, okunikeze ithuba lokuthi ababili laba bemdlwengule.

UMantshi uthe isenzo sabo simethusile njalo kakaze akubone ukuthi amadoda amabili angabhinya umntwana omncane kangaka okwesikhathi eside engabanjwa.

Umntwana lo ubikwa wananzelelwa ngumbalisi wakhe esikolo ukuthi kukhona okumkhathazayo ngoba engasahlaliseki, engasaqhubi kuhle ezifundweni, njalo ehlala echiphiza inyembezi. Wahle wachazela umbalisi wakhe ngokuhlukumezeka ahlangana lakho. Izizalwane zeZimbabwe zithi zimadolomanzi ngenkemenkeme yendabo le njalo ziyangekile.

UNkosazana Lee Macebo uthi udabuke kakhulu ngesehlakalo lesi.

“Kuzwisa ubuhlungu kakhulu, sithwele kanzima kuleli eleBhilithane, uzathemba umntaka makhelwane, uthathe umntanakho umtshiye lomntakamakhelwane ngoba wena lonina liyazwanana njalo abantwana labo bayabe bezalelwe emehlweni akho bengabantwana abakhule ubabona bethembekile nampo abantwana sebesala bekugangela.”

UNkosazana Busi Mhlanga uthi omama kumele bondle abantwana abangamantombazana ngonanzelelo njalo bebanakakele ngaso sonke isikhathi

“Kuqakathekile ukuthi umntwana oyinkazana namanje kumele agcinwe ngendlela, indlela esasimgcina ngayo kudala, umntwana oyinkazana you have to always follow up so that izinto zingacini kusiba too much you know kwenzakale ukuthi umntwana aretshwe for the whole year wena mama ungazi ungananzeleli ukuthi umntanakho what has been happening. Thats why kufanele ukuthi omama babeclose labantwana babo abangamankazana njendlela okwakuyiyo vele kudala.”

UMnunzana Canaan Ncube uthi isehlakalo lesi sesimenza esabe ukugcinisa abantu ingane zakhe.

“Mina njengomzali kwenza kubenzima impilo lokuthi uhlale imizuzwana ungamboni umntanakho kumbe umntanakho avakatshe athi uyalala ebanganini bakhe awukwazi ukuthi okwenzakalayo khonangale yikuyini ngoba abantu abadala bayayenga umntwana babuye bamethusele ukuthi angakhuluma bazombona kahle.”

Ukuqhatsha umuntu ukuthi akukhangelele abantwana nxa usiya emsebenzini kuyadula eBhilithane ngakho ke inengi lezizalwane zeZimbabwe ziyasizana ngalokhu, kukanti kulabanye abasuka bahlukumeze abantwana kumbe bebabambe iganyavu njengalokhu okwenziwe ngamaphahla akoMuchemwa. Bengaqeda isisgwebo sabo, bazabuyiselwa ekhaya eZimbabwe.

XS
SM
MD
LG