amalinks wokungena

Breaking News

AbeCommunity Action Group for Governance Bethekelela eLuveve Ukuyakhulumisana Lemuli Zabafelweyo Ngenxa Yesihudo


Luveve Primary School

Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeCommunity Action Group for Governance bavakatshele izakhamizi zemzini weLuveve ukuyabona ukuthi isimo sinjani ngemva kokuqhamuka kwesihudo kulowo muzi esibulele abantu abedlula itshumi lambili, ngemva kokunatha amanzi angcolileyo abephuma emompini.

lnengi labantu elikhulunywe labo ngabeCommunity Action Group for Governance baveze ukukhathazeka ngesimo ababhekane laso sodubo lwamanzi oselubangele ukugula lokulahleka kwemiphefumulo ethize.

Abaleyi inhlanganiso baphume ijumo besiyakhulumisana lezakhamizi zeLuveve ezigulayo lezilahlekelwe yizihlobo emizameni yokuhlolisisa ukuthi mhlawumbe banganceda ngendlela ezehlukeneyo. Omunye wabo nguNkosikazi Patricia Tshabalala oveza umbono wakhe ngahlangane lakho.

“ELuveve sithole kuhawulisa kakhulu abantu bekulobuzima abantu baysaba bathithibele ingathi bayethuselwa ukuthi bengakhulumi. Komunye umuzi sikubonle kuyagulwa kuyafiwa lakhathesi sizwa kuthiwa kulomntwana osebhubile, Okudanisayo yikuthi izisebenzi zekhansili zibabuza ukuthi bake babona yini amagundwane, kuhambelana njani loubo lwamanzi.

“Ikhansili ayibaduduzi, bayesaba khona lokubamba impompi, inengi Labantu liyagula bafuna ukuncediswa, ukudedesa kunuka ukufa, angazi ukuthi isizwe singenzani ukusiza abantu beLuveve ngoba isimo sibi kukhanya ingathi njalo bayethuselwa bayesaba lokukhuluma udubo ababhekane lalo.”

UKhansila kaWard 1 koBulawayo, uMnu. Mlandu Ncube emele uMayor wedolobho leli, uchaze ukuba benza konke okusemandleni abo ukusiza izakhamizi zeLuveve ezibhekane lodubo

“”Uyazi kubuhlungu dadewethu ukulahlekelwa yimiphefumulo eLuveve lokugula yikho libona sesizame ngemizamo yokungezelela izisebenzi zempilakahle eLuveve siyabalandelela abagulayo. Boke abagulayo sibelapha mahala. Inhlanganiso yeDanish Church Aide lamhlanje isisize ngempahla yokusebenzisa kuzakhamizi. Amanzi lawo asisawavali njengakwezinye indawo ngapha sigijimisana lokuthi udubo lolu singaluqeda njani siyacela ukuba sibambisane kuloluhlupho.”

lzakhamizi zeLuveve okwamanje sezitholiswa amanzi malanga wonke sezakhitshwa kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki.

AbeCommunity Action Group for Governance bahle bathatha leli thuba ukuthatha impompi yamanzi eyakhutshwa eLuveve, ukuze iyehlolwa ukaba imbangela yokugula lokufa kwabantu ingabe kuyini.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG