amalinks wokungena

Breaking News

Abekomidi yePalamende Bahlangana labeBulawayo City Council Behlaziya Udubo Lwamanzi


Abekomidi yedale lePalamende bahlangane labekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuhlaziya udubo lwamanzi
Abekomidi yedale lePalamende bahlangane labekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuhlaziya udubo lwamanzi

Abekomidi yedale lephalamende ebona ngombuso wezabelo lokuqhutshwa kwenhlelo babe lomhlangano labekhansili yakoBulawayo bakhuthaza ukuba uhlupho lokuswelekala kwamanzi edolobheni leli, kumele lulungisiswe ngokuphangisa.

Lumhlangano, wenziwe ngoMvulo, ngenjongo yokuzwisisa uhlupho lwamanzi kanye lokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu, kubangelwa ngamanzi alengcekeza edolobheni leli.

Ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu anathisa uBulawayo, ikhansili yenelisa ukupha izakhamizi zakoBulawayo amanzi okosuku olulodwa ngeviki, njalo sekulabantu abalitshumi lantathu asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esibangelwa yilamanzi.

Elinye Ilunga lalekomidi, umnumnzana Bramwell Bushu ommela iShamva South edale lephalamende uthi ikomidi yakhe ikubone kuqakathekile ukuthi yenze umhlangano lo ngemva kokuhlangana lomphathintambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo ngohlupho lunye lwamanzi akoBulawayo.

Njenge komithi ebona nge Local government njalo sikhangele udubo olukhona koBulawayo kakhulu sikhangelisasa umkhuhlane wesihudo. Sisuke sabiza uMinister we local government ukuba asichasisele kabanzi ukuthi macebo bani abalawo kukhangelane lohlupho olukoBulawayo olwamanzi. Njalo sikhangelele ukuthi impendulo ephumayo lapho ingabi ngeyalamuhla kuphela kodwa ibe ngeyesikhathi eside. Amanzi asemadamu akoBulawayo ayi 26% ngakho kumele kulungiswe ngokuphasa.”

Udokotela Edwin Sibanda okhangela inhlelo zempilakahle ekhansilini yakoBulawayo utshele ikomiti ukuthi uphenyo lwabo seluveze ukuthi kulemikhuhlane yesihudo seDysentry leseTyphoid kodwa abakayitholi imbangela kodwa banakanela ukuba kwahlangana impompi ezithwala amanzi okunatha kanye lezithwala ingcekeza ngenxa kokudabuka kwamaphayiphi ikakhulu emzini weLuveve.

Umeya wakoBulawayo umumzana Solomon Mguni uthi ikhansili isiqale ukukhipha impompi ezihambisa amanzi awensimbi amadala kufakwa awePlastic.

“Sivakatshele njalo indawo esingathi lapho abahlali abathi yikho okwadabuka khona ama pipe athwala amanzi lalawa athwala ingcekeza yezambuzini ukuze sibone ukuthi kungabe kuyimbangela na. Sananzelela njalo ukuthi kulomsebenzi omnengi emuzini weLuveve singathi owokukhipha amapipe awensimbi ayesetshenziswa kudala afakwa ngo 193, sananzelele ukuthi ama pipe la asekhitshwa kufakwa awe plastic okuyikho esikhangelele ukuthi kuzahle kuqede umkhuhlane wesihudo oseLuveve kanye lakoBulawayo. Yiyo imizamo esiyenzayo njengekhansili ukuthi silungise udaba lolu ukuthi afika ebantwini engcolile kodwa kuma reservoir ehlanzekile yikho lokhu esizama ukukulungisa.”

Unkosikazi Lerato Nyoni oyisakhamuzi seLuveve uthi abanye lokhe bebanjwe ngumkhuhlane wesihudo.

“Amanzi lawa sethethe impilo ezinengi, abanye bafile abanye lokhe begula asisakwazi ukuthi vele kwenzakalani. Isimo esikiso asimanga kuhle sure. So sicela ukuncediswa ngoba kunzima okulapha, asazi kuzadlula nini.”

Unkosikazi Zandile Songo esinye njalo isakhamuzi sako Bulawayo uthi sekumele uzulu athathe amanyethelo okuzivikela kumkhuhlane wesihudo.

“Besiziqhenya ukuthi koBulawayo sinatha amanzi empompi kodwa okwakhathesi akusenjalo. Kambe imuli eziyi 13 sezilahlekelwe zimpilo ngenxa yokunatha amanzi kaKhansila ebesingawazi ukuthi asengcolile. Sekumele singathi kwenzakale eLuveve kuphela kodwa njengoBulawayo wonke sisebenzise o water guard kumbe sibilise kuqala amanzi ngoba isihudo lesi sesingabamba loba ngubani. Khathesi sikhangelele ukuthi uhulumende afake imizamo yokuthi kwakhiwe amanye amadamu, kungaqheliswa idolobho kuphela.”

Ikhansili yakoBulawayo ithola amanzi emadamu ayisithupha angaphandle kwedolobho njalo amanye amadamu lawa awasela manzi. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi idinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini aseNyamandovu Acquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKhami Ikhansili ithi ifuna amadola phose ayizigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika- USD77 million ukuthi ilungisise uhlupho lwamanzi. Kodwa ugatsha olubona ngentuthuko yezabelo luthi kufuneka izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika kuphela – USD8 Million.

Bephendula ukuthi kungani kulomehluko ongaka emalini efunekayo, abekhansili bathi bachasisela ikomiti eyathunywa phambilini ukuthi imali ekhulunywa nguhulumende ngeyokulungisisa uhlupho okwesikhathi esifitshane kodwa ukuthi uhlupho luqedwe kufuneka imali enengi.
Idamu le leGwayi-Shangani lilakho ukunceda ukuqeda uhlupho lwamanzi kodwa lukhatshana ukuphela ukwakhiwa ngoba uhulumende ekhala ngemali.

XS
SM
MD
LG