amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana Abaphila Ngokuthengisa Balungiselwa Izambuzi Emkambo koBulawayo


Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo
Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo

Abesifazana bakoBulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona, ngoba kubonakale ukuba akula zambuzi ezihlanzekileyo abangazisebenzisa.

Izambuzi lezi zisemkambo ophakathi kwedolobho lako Bulawayo eCity Hall njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi.

Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo
Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo

Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eye Bulawayo Vendors and Traders Association (BVTA), bemanyene labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eye Womens Institute for Leadership Development (WILD) bathi babone belomlandu wokutholisa omama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa bethi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukuza umuntu ongumama njalo kumaviki adluliyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emkotweni ngoba kungela sambuzi eduze.

Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.

Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo
Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo


“Omama bebesiba lobutshapha ema toilet, nxa bengathola kugcwele benzele phansi idoti kungasangeneki. Eyinye ichallenge yikuthi bekungela manzi, besingena nzima uthi uphuma ungagezi izandla. Ubuthola kugcwele kungangeneki kodwa siyabonga ukuthilamuhla silungiselwe ama toilet.”

Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izambuzi ezinengi kazisebenzi emkambo kungakho bebone kungumlandu wabo ukulungisa izambuzi.

“Njengomuntu wonke osemsebenzini kuyadingakala indawo yokuzinceda nxa suthe waphatheka ngokunjalo omama laba abasebenzela imuli kuqakathekile ukuthi bathole lezi indawo. Esikunanzeleleyo yikuthi ama toilet amanengi kawasebenzi emkambo. Kumaviki adlulileyo kube lomama owatshaywa yigetsi ezama ukuzinceda emkothweni ngona kungela toilet, kungakho sibone kungumlandu wethu ukuthi sixhase I City council. ”

Umqondisi wenhlanganiso yabomama eye Women Institute for Leadership and Development unkosikazi Samukeliso Khumalo uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.

“Njengenhlanganiso sisebenza labomama kakhulu, sifuna ukubona ukuthi umuntu ongumama indawo yakhe ihlanzekile njalo a enjoyer her freedom ku business ayenzayo. Sifake lendawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha abantwana ama napkin ukwenzala ukuti bengahlupheki njalo ukutshintsha abantwana. Indawo leyi siyilungise ngamalanga e 16 days of Activism, sisithi ukuhlukumezeka kukamama ayisikho ukutshaywa kuphela kodwa kugoqela ukuswela izinto ezinjengamanzi, amagetsi, ama toilets lokhu kuyahlukumeza umuntu ongumama.”

Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo
Izambuzi ezilungiselwe abesifazana abaphila ngokuthengisa koBulawayo

Unkosikazi Elderman Monica Lubimbi umsekeli weComittee ye Health and Housing ekhansilini yakoBulawayo ukhalaza ukuba uzulu uyabhidliza izambuzi langaze elungiselwe kuhle.

“Lanxa sibenzela kahle njenge City Council abantu baduba ngokuthatha okoku cleaner I toilet, babuye ba vandaliser bakhiphe impompi manje sezageza ngaphi izandla. Akula lutho abangaluthathiyo kube yimithanyelo asikwazi ukuthi uBulawayo singamcedisa njani njalo asikwazi ukuthi singakuyenqabela njani konke lokhu abakwenzayo. Sokufuze ukuthi lapha kube yi pay toilet ukuze sithenge okoku cleaner, tissue lama sanitizer.”

Umanisiphala wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu (97) kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uzulu ezisebenzisa phutshapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngakhoke uthi izambuzi zingokunye okudingakalayo empilweni yomuntu wonke okumele zilondolozwe zihlanzekile ngokusebenzelana kwabazisebenzisayo labakakhansili.

Izambuzi lezi ziqheliswe kwaba lendawo zokuntshintshela abantwana izitshubo, indawo eziqondileyo zokulahla ingcekeza, njalo zapendwa kakutsha. Uzulu ukhuthazwa ukuba aphathe kuhle izambuzi lezi lokungabi lobutshapha bokulahlela ingcekeza ndawana yonke ngoba kungela muntu ozabuya ezogezisa loba ukuthanyela.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
XS
SM
MD
LG