amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana: Ilockdown Yokuvimba iCovid 19 Isidalela Ezinye Inhlupho


Abesifazana besemhlanganweni weZimbabwe Gender Commission koBulawayo.

Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana, bathi uhlelo lweLockdown eZimbabwe, seludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo ukuze bafinyelele lula, okudingakalayo empilweni zabo okufana lezembatho zokugcika lapho belandela.

Obona ngemisebenzi kunhlanganiso elwela ngamalungelo amantombazana, eye Katswe Sisterhood unkosazana Debra Mwatse uthi umumo lo ubangela ukuba inengi lehluleke ukuthola uncedo kwezempilakahle okugoqela ukuhlela kuhle imuli, ukuzivikela kugcikwane elengculaza eleHiV/Aids lokunye.

“Ubunzima bonke lobu buzacina sobubangela ukuba abanengi bebambe izisu bengazilungiselelanga ngoba bengela lwazi kunye lalokho okudingakalayo ukuba bezivikele becine abanye babo sebesusa izisu ngendlela ezingalunganga ezingaba yingozi empilweni zabo ngoba bembe lesi sisu bengacabangelanga.”

U nkosazana Zanele Maseko osebenza labasakhulayo kuloludaba eko Bulawayo uthi umumo wama lockdown wenza abesifazane beswele lendlela yokuzinakekela njengoba bengasenelisi ukuya hoda abakuthengisayo phandle kwelizwe.

“Sikhuluma kanje bakhala ngokuthi ama sanitary ware ayadula abasawenelisi okucina kusenza abanye besebenzise okungalunganga okufana lamalembu ngokwengezelelweyo amanye akhona enga watshwa kakuhle kucine kubangela izifo.Uhlupho lolu lubhahe kakhulu ngoba I sanitary ware Ibiza I $100 bond khona kungalula ukubamba imali engako esandleni ngabayehlisa intengo kubelula.”

Uthi kudingakalayo yikuba kuphunywe lemizamo yokutholisa amantombazana labesifazana izembatho abazisebenzisayo lapho belandela yama sanitaryware.

“Siyakhuthaza sibili ukuthi nga kuyenzakala ama sanitary ware lawa atholiswe amantombazana lamankazana kungelambadalo bewathole ngitsho ezikolo lakundawo abakizo mahala.Bangatholiswa noma lalawana okuthiwa ngama re usable alakho ukuthi umuntu awa watshe ephinde awasebenzise kungaphathisa kakhulu.”

Amalunga edale lephalamende ambalwa agoqela uNkosikazi Priscilla Misihairambwi Mushonga sebelesikhathi bekhankasela ukuba amantombazana lezifundi batholiswe isanitary ware kungela mbadalo.

U Nkosazana Nontobeko Dube osebenza lamantombazana phansi kohlelo lweSimba neHutano eMguza lase Mzingwane uthi kuphathisa abantu abanje besebenzelana kakuhle:

“Yi Programme ekhangele ama adolescents ,ikhangele amantombazana ikhangele ku sexual and reproductive health kulezindawo sikhangela abantwana from the ages of 10 to 24 years. So abantwana bayabe befunda ngama reproductive rights abo lokuthi ama pads bangawafinyelela njani.”

Uthi khathesi konke lokhu sokumile kutshiye abantwana abanengi kanje bengela sizo okungabangenisa engozini ngoba into eqakathekileyo iyikuvikela impilakahle yabo izifo lokuzithwala bengazimiselanga .

“I Information yiyo eqakathekileyo kakhulu .Kuyananzeleleka nje ukuthi I Information yiyo esilelayo ku age group yonaleyi esiikhangeleyo ikakhulu emakhaya.Abantu ngitsho laba zali labo abavamanga ukukhuluma ngendaba lezi ze reproductive health and rights ngoba ekhaya le zikolweni njalo yinto esabekayo abantu bethi akumelanga abantwana bekhulume ngendaba zonezo kanti abana wethu bayakwenza lokhu.”

Incitshi zithi abesifana lamantombazana edlula amakhulu amane- 400, balahlekelwa ngumpefumulo nsuku zonke edabeni oluphathelane lokwelamisa kuhle imuli lempilakahle yabesifazana emkhonweni waseSub-Saharan Africa, njalo ukusilela kokulinganiswa kwamathuba kwabesilisa labesifazane kubangela ukuqonga kwendaba zamantombazana azithwala engazimiselanga.

Uhulumende weZimbabwe yena uthi uyazama ngazo indlela azenelisayo ukuvikela abesifazana Labantwana, nanku wabumba inhlanganiso eyeNational Family Planning Council waphinda wabeka imithethwandaba eyama Victim Friendly Courts enkambeni zama pholisa zonke ukuvikela abesifazane ikakhulu amantombazana lapho behlukunyeziwe loba ukudlwengulwa.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG